LaTeX/Теореме

Извор: Викикњиге

LaTeX

Почетак
 1. Увод100% завршен  Dec 13, 2015
 2. Инсталација100% завршен  Dec 13, 2015
 3. Инсталација додатних пакета 100% завршен  Dec 13, 2015
 4. Основе 100% завршен  Dec 13, 2015
 5. Како пронаћи помоћ 100% завршен  Dec 13, 2015

Заједнички елементи

 1. Структура документа 100% завршен  Dec 28, 2015
 2. Форматирање текста 100% завршен  Dec 27, 2015
 3. Форматирање параграфа 100% завршен  Јан 02, 2016
 4. Боје 100% завршен  Jan 10, 2016
 5. Слова100% завршен  Jan 10, 2016
 6. Структура листи 100% завршен  Jan 10, 2016
 7. Посебни знакови 100% завршен  Jan 10, 2016
 8. Интернационализација 100% завршен  Jan 10, 2016
 9. Ротација 100% завршен  Jan 10, 2016
 10. Табеле 100% завршен  Jan 10, 2016
 11. Стварање наслова 100% завршен  Jan 10, 2016
 12. Распоред стране 100% завршен  Jan 10, 2016
 13. Увоз графике 100% завршен  Jan 10, 2016
 14. Фигуре и натписи100% завршен  Jan 10, 2016
 15. Фусноте и Маргине100% завршен  Jan 10, 2016
 16. Хиперлинкови 100% завршен  Jan 10, 2016
 17. Ознаке и референцирање100% завршен  Jan 10, 2016

Механика

 1. Грешке и упозорења 75% завршен  Јан 02, 2016
 2. Дужине 100% завршен  Јан 02, 2016
 3. Бројачи 100% завршен  Јан 02, 2016
 4. Кутије 100% завршен  Јан 02, 2016
 5. Правила и носачи 100% завршен  Јан 02, 2016

Технички текстови

 1. Математика100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Напреднија математика 75% завршен  Jan 10, 2016
 3. Теореме
 4. Хемијска графика 75% завршен  Јан 02, 2016
 5. Алгоритми 75% завршен  Јан 02, 2016
 6. Листирање изворног кода 100% завршен  Јан 02, 2016
 7. Лингвистика 75% завршен  Јан 02, 2016

Посебне стране

 1. Индексирање 75% завршен  Јан 02, 2016
 2. Речник 75% завршен  Јан 02, 2016
 3. Управљање библиографијом‎ 75% завршен  Jan 10, 2016
 4. Више библиографије

Посебни документи

 1. Писма 50% завршен  Јан 02, 2016
 2. Презентације 75% завршен  Јан 02, 2016
 3. Учитељски део 75% завршен  Jan 10, 2016
 4. Кратка биографија 50% завршен  Јан 02, 2016

Креирање графика

 1. Представљање процедуралних графика 100% завршен  Јан 02, 2016
 2. МетаПостови 0% завршен  Јан 02, 2016
 3. Слика 50% завршен  Јан 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% завршен  Јан 02, 2016
 5. PSTricks 50% завршен  Јан 02, 2016
 6. Xy-pic 25% завршен  Јан 02, 2016
 7. Прављење 3D графикa 75% завршен  Јан 02, 2016

Програмирање

 1. Макрои 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Обичан ТеХ‎ 100% завршен  Jan 10, 2016
 3. Креирање пакета 100% завршен  Jan 10, 2016
 4. Теме 75% завршен  Jan 10, 2016

Разно

 1. Модуларни Документи 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Заједничко писање LaTeX докумената 75% завршен  Jan 10, 2016
 3. Отпремање у друге формате 100% завршен  Jan 10, 2016

Помоћ и препоруке

 1. Најчешће постављана питања 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Савети и трикови 75% завршен  Jan 10, 2016

Додаци

 1. Аутори 0% завршен  Jan 10, 2016
 2. Линкови 0% завршен  Jan 10, 2016
 3. Ознаке пакета 0% завршен  Jan 10, 2016
 4. Примери LaTeX докумената 0% завршен  Jan 10, 2016
 5. Индекс 0% завршен  Jan 10, 2016
 6. Речник наредби 0% завршен  Jan 10, 2016

Под "теоремом" можемо да мислимо на било каву означену дикцију за коју ми желимо да изгелда одвојена од остатка текста и са секвенционалним бројевима поред ње. Овај приступ се често киристи за теореме у математици, али се може користити за било шта. LaTeX обезбеђује команду која ће вам дозволити да лако дефинишете било коју дикцију коаја је налик на теорему.

Основне теореме[уреди]

Пре свега, уверите се да имате amsthm пакет укључен:

\usepackage{amsthm}

Најлакше је следеће:

\newtheorem{име}{Одштампани излаз}

ово ставите у преамбулу. Први аргумент у имену ћете користити за референцирање, други аргумент је излаз који ће LaTeX штампати кад год га користите. На пример:

\newtheorem{мојадеф}{Дефиниција}

ће дефинисати мојадеф окружење; ако га користите на овај начин:

\begin{мојадеф}
Ово је нова дефиниција
\end{мојадеф}

Изгледаће овако:

Дефиниција 3 Ово је нова дефиниција

са линијама које ће га одвајати од остатка текста.

Бројачи теорема[уреди]

Често се бројачи детерминишу по секција, на пример "Теорема 2.3" се односи на трећу теорему у другој секцији документа. У овом случају, наведите теорему на следећи начин:

\newtheorem{име}{Штампани излаз}[бројпо]

где је бројпо име нивоа секције (секције/подсекције/итд.) на том месту че се нумерисање десити.

По нормали, свака теорема користи свој сопствени бројач. Међутим често се дешава да слични типови теорема (нпр. Теореме, Леме и Поуке) деле бројач. У овом случају, дефинишите касније теореме као:

\newtheorem{име}[бројач]{Штампаниизлаз}

где је бројач име бројача који би требало да се користи. Обично ће ово бити име главне теореме.

Команда \newtheorem може имати највише један опциони аргумент.

Такође можете да направите окружење теорема које није нумерисано коришћењем newtheorem* команде[1]. На пример,

\newtheorem*{мојадеф}{Дефиниција}

дефинише мојадеф окружење, које ће генерисати дефиниције без нумерисања. Ово захтева amsthm пакет.

Докази[уреди]

Proof окружење[1] се може користити за додавање доказа теоремама. Основна употреба је:

\begin{Proof}
Ово је мој доказ
\end{Proof}

Ово само додаје Proof у курзивним словима на почетку текста датог као аргумент и бели квадрат (Q.E.D. симбол, који је такође познат под именом tombstone) на крају. Ако пишете у другом језику који није Енглески, само користите бабел са тачним аргументом и одштампаном речју Доказ где ће излаз бити у скалду преведен; имаче, у извору имена окружења остаје proof.

Ако бисте желели ручно да иемнујете доказ, укључите и име у угластим заградама:

\begin{proof}[Доказ важне теореме]
Ово је мој важан доказ
\end{proof}

Ако је последња линија доказа показана као математика одна ће Q.E.D. симбол да се појави као последња празна линија. ДА бисте поставили Q.E.D. симбол на крају последње линије, употребите \qedhere команду:

\begin{proof}
Ово је мој доказ:
\[
a^2 + b^2 = c^2 \qedhere
\]
\end{proof}

Метода изнад не ради у застарелим окружењима eqnarray*. Уместо њега користите align*.

ДА бисте користили уређен Q.E.D. симбол, редефинишите \qedsymbol команду. Да бисте скроз сакрили Q.E.D. симбол, редефинишите га у празан простор:

\renewcommand{\qedsymbol}{}

Стилови теорема[уреди]

Ово додаје могућност промене излаза окружења дефинисаних од стране \newtheorem коришћењем \theoremstyle команде[1] у заглављу:

\theoremstyle{stylename}

аргумент је стил који желите да користите. Све касније дефинисане теореме ће користити овај стил. Ово је листа могућих пре-дефинисаних стилова:

име стила Опис Изглед
plain Користи се за теореме, леме, пропозиције, итд. (по нормали) Теорема 1. Текст теореме.
definition Користи се задефиниције и примере Дефиниција 2. Текст дефиниције.
remark Користи се зе примедбе и напомене Примедба 3. Тескт примедбе.

Уређени стилови[уреди]

Да бисте дефинисали ваш стил, користите \newtheoremstyle команду[1]:

\newtheoremstyle{stylename}% име стила који се треба користити
 {spaceabove}% мера простора који ће остати слободан изнад теореме. нпр.: 3pt
 {spacebelow}% мера простора који ће остати испод теореме. нпр.: 3pt
 {bodyfont}% име врсте слова које ће се користити у телу теореме
 {indent}% мера простора за увлачење простора
 {headfont}% име главне врсте слова
 {headpunctuation}% интерпукција између главе и тела
 {headspace}% простор после главе теореме; " " = нормалан простор међу речима
 {headspec}% Ручно наведена глава

(Било који аргументи који су остављени празни ће преузети своју уобичајену вредност). Ево примера headspec:

\thmname{#1}\thmnumber{ #2}:\thmnote{ #3}

што би изгледало отприлике овако:
Дефиниција 2: Топологија
за следеће:

\begin{дефиниција}[Топологија]...

(Аргумент напомене, који је у овом случају топологија, је увек опционалан, али се нече појављивати по нормали ако га не представите као горе у глави спецификације).

Сукоби[уреди]

Окружење теореме се сукобљава са другим окружењима, на пример wrapfigure. Алтернативно решење је да редефинишете теорему, на пример на следећи начин:

% Поправити латекс
\def\smallskip{\vskip\smallskipamount}
\def\medskip{\vskip\medskipamount}
\def\bigskip{\vskip\bigskipamount}

% Ручно направљена теорема
\newcounter{thm}[секција]
\renewcommand{\thethm}{\thesection.\arabic{thm}}
\def\claim#1{\par\medskip\noindent\refstepcounter{thm}\hbox{\bf \arabic{поглавље}.\arabic{секција}.\arabic{thm}. #1.}
\it\ %\игнориши размаке
}
\def\endclaim{
\par\medskip}
\newenvironment{thm}{\claim}{\endclaim}

У овом случају теорема изгледа:

\begin{thm}{Claim}\label{lyt-prob} 
Оставите га како јесте.
Тада ће те знати.
\end{thm}

Белешке[уреди]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Захтева amsthm пакет

Спољашњње везе[уреди]


Претходно: Напреднија математика Индекс Следеће: Хемијска графика