LaTeX/Теме

Извор: Викикњиге

LaTeX

Почетак
 1. Увод100% завршен  Dec 13, 2015
 2. Инсталација100% завршен  Dec 13, 2015
 3. Инсталација додатних пакета 100% завршен  Dec 13, 2015
 4. Основе 100% завршен  Dec 13, 2015
 5. Како пронаћи помоћ 100% завршен  Dec 13, 2015

Заједнички елементи

 1. Структура документа 100% завршен  Dec 28, 2015
 2. Форматирање текста 100% завршен  Dec 27, 2015
 3. Форматирање параграфа 100% завршен  Јан 02, 2016
 4. Боје 100% завршен  Jan 10, 2016
 5. Слова100% завршен  Jan 10, 2016
 6. Структура листи 100% завршен  Jan 10, 2016
 7. Посебни знакови 100% завршен  Jan 10, 2016
 8. Интернационализација 100% завршен  Jan 10, 2016
 9. Ротација 100% завршен  Jan 10, 2016
 10. Табеле 100% завршен  Jan 10, 2016
 11. Стварање наслова 100% завршен  Jan 10, 2016
 12. Распоред стране 100% завршен  Jan 10, 2016
 13. Увоз графике 100% завршен  Jan 10, 2016
 14. Фигуре и натписи100% завршен  Jan 10, 2016
 15. Фусноте и Маргине100% завршен  Jan 10, 2016
 16. Хиперлинкови 100% завршен  Jan 10, 2016
 17. Ознаке и референцирање100% завршен  Jan 10, 2016

Механика

 1. Грешке и упозорења 75% завршен  Јан 02, 2016
 2. Дужине 100% завршен  Јан 02, 2016
 3. Бројачи 100% завршен  Јан 02, 2016
 4. Кутије 100% завршен  Јан 02, 2016
 5. Правила и носачи 100% завршен  Јан 02, 2016

Технички текстови

 1. Математика100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Напреднија математика 75% завршен  Jan 10, 2016
 3. Теореме
 4. Хемијска графика 75% завршен  Јан 02, 2016
 5. Алгоритми 75% завршен  Јан 02, 2016
 6. Листирање изворног кода 100% завршен  Јан 02, 2016
 7. Лингвистика 75% завршен  Јан 02, 2016

Посебне стране

 1. Индексирање 75% завршен  Јан 02, 2016
 2. Речник 75% завршен  Јан 02, 2016
 3. Управљање библиографијом‎ 75% завршен  Jan 10, 2016
 4. Више библиографије

Посебни документи

 1. Писма 50% завршен  Јан 02, 2016
 2. Презентације 75% завршен  Јан 02, 2016
 3. Учитељски део 75% завршен  Jan 10, 2016
 4. Кратка биографија 50% завршен  Јан 02, 2016

Креирање графика

 1. Представљање процедуралних графика 100% завршен  Јан 02, 2016
 2. МетаПостови 0% завршен  Јан 02, 2016
 3. Слика 50% завршен  Јан 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% завршен  Јан 02, 2016
 5. PSTricks 50% завршен  Јан 02, 2016
 6. Xy-pic 25% завршен  Јан 02, 2016
 7. Прављење 3D графикa 75% завршен  Јан 02, 2016

Програмирање

 1. Макрои 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Обичан ТеХ‎ 100% завршен  Jan 10, 2016
 3. Креирање пакета 100% завршен  Jan 10, 2016
 4. Теме 75% завршен  Jan 10, 2016

Разно

 1. Модуларни Документи 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Заједничко писање LaTeX докумената 75% завршен  Jan 10, 2016
 3. Отпремање у друге формате 100% завршен  Jan 10, 2016

Помоћ и препоруке

 1. Најчешће постављана питања 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Савети и трикови 75% завршен  Jan 10, 2016

Додаци

 1. Аутори 0% завршен  Jan 10, 2016
 2. Линкови 0% завршен  Jan 10, 2016
 3. Ознаке пакета 0% завршен  Jan 10, 2016
 4. Примери LaTeX докумената 0% завршен  Jan 10, 2016
 5. Индекс 0% завршен  Jan 10, 2016
 6. Речник наредби 0% завршен  Jan 10, 2016

Нови корисници LaTeX-а се осећају разочарано због недостатка визуелног прилагођавања које нуди систем. Заправо то је учињено намерно: LaTeX филозофија има право на право форматирање док је писац фокусиран на садржај.

У овом поглављу ћемо показати шта можемо постићи са неким напорима.

Увод[уреди]

У наставку ћемо написати тему, пакет који ће само променити изглед документа, тако да ће наш документ радити са или без теме.

Имајте на уму да ако може изгледати допадљиво, то апсолутно није модел типографије. Не треба користити такву тему за озбиљне публикације. Ово је више технолошки пример показују LaTeX способности.

Конфигурација пакета[уреди]

Овде се ништа посебно не може рећи. Ово је директна примена поглавља Креирања пакета.

Учитаћемо следеће пакете.

 • needspace се користи да спречи празну страну одмах после команде која прави одељке.
 • tikz се користи за цртање материјала.

Дефинишемо опцију боје и може се користити онолико колико желите. Дефинисање боје са специфичним именима чини се врло флексибилно. Такође користимо опцију да искључи рефлектујуће ефекте којих би могло бити мало превише !

\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{theme-fancy}[2013/01/13 v1.0 fancy theme]

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Packages

\RequirePackage{geometry}
\RequirePackage{needspace}
\RequirePackage[svgnames]{xcolor}

\RequirePackage{hyperref}
\hypersetup{colorlinks=true}

\RequirePackage{fancyhdr}

\RequirePackage{tikz}
\usetikzlibrary{
 calc,
 decorations.pathmorphing,
 fadings,
 shadows,
 shapes.geometric,
 shapes.misc,
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Options

%% Toggle reflection.
\newif\if@mirrors\@mirrorsfalse
\DeclareOption{mirrors}{
 \@mirrorstrue
}

%% Colors.
\newif\if@red\@redfalse
\DeclareOption{red}{
 \@redtrue
}

\ExecuteOptions{}
\ProcessOptions\relax

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Configuration

\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
\setlength{\parskip}{0.5\baselineskip}

%% Colors
\colorlet{toctitle}{DarkGray!50!black}
\colorlet{titlebg}{MidnightBlue}
\colorlet{titlefg}{LightBlue}
\colorlet{titletxt}{MidnightBlue}
\colorlet{sectionfg}{MidnightBlue}
\colorlet{subsectionfg}{SteelBlue}
\colorlet{subsubsectionfg}{LightSteelBlue!60!black}

\if@red
\colorlet{toctitle}{DarkGray!50!black}
\colorlet{titlebg}{DarkRed}
\colorlet{titlefg}{FireBrick!50}
\colorlet{titletxt}{DarkRed}
\colorlet{sectionfg}{DarkRed}
\colorlet{subsectionfg}{Crimson!50!black}
\colorlet{subsubsectionfg}{LightSteelBlue!60!black}
\fi

Заглавље и подножје[уреди]

Користимо TikZ за цртање испуњеног полукруга.

fancyhdr се користи за постављање заглавља и подножја. Водимо рачуна о коришћењу fancy стила и да почнемо од нуле брисањем претходног заглавља и подножја са \fancyhf{}.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Header and Footer

\tikzstyle{foliostyle}=[fill=Lavender, text=MidnightBlue, inner sep=5pt, semicircle]

\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyfoot[C]{
 \vskip 3pt
 \begin{tikzpicture}
  \node[foliostyle]
  {\bfseries\thepage};
 \end{tikzpicture}
}

\renewcommand{\headrulewidth}{0.8pt}
\addtolength{\headheight}{\baselineskip} 
\renewcommand{\headrule}{\color{LightGray}\hrule}
\fancyhead[LE]{ \textcolor{gray}{\slshape \rightmark} } 
\fancyhead[RO]{ \textcolor{gray}{\slshape \leftmark} }

Садржај[уреди]

Редефинишемо команде које користе \tableofcontents.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Table of contents

\newcommand{\sectiontoccolor}{sectionfg}
\newcommand{\subsectiontoccolor}{subsectionfg}
\newcommand{\subsubsectiontoccolor}{subsubsectionfg}

\renewcommand*\l@section{\color{\sectiontoccolor}\def\@linkcolor{\sectiontoccolor}\@dottedtocline{1}{1.5em}{2.3em}}
\renewcommand*\l@subsection{\color{\subsectiontoccolor}\def\@linkcolor{\subsectiontoccolor}\@dottedtocline{1}{2.3em}{3.1em}}
\renewcommand*\l@subsubsection{\color{\subsubsectiontoccolor}\def\@linkcolor{\subsubsectiontoccolor}\@dottedtocline{1}{3.1em}{3.9em}}
\def\contentsline#1#2#3#4{%
 \ifx\\#4\\%
 \csname l@#1\endcsname{#2}{#3}%
 \else
 \csname l@#1\endcsname{\hyper@linkstart{link}{#4}{#2}\hyper@linkend}{%
  \hyper@linkstart{link}{#4}{#3}\hyper@linkend
 }%
 \fi
}

%% New title format -- 'section' is used by default.
\newcommand{\tocformat}[1]{{\Huge\bf#1}}

\renewcommand\tableofcontents{%
 \tocformat{
  \textcolor{toctitle}{\contentsname}
  \@mkboth{\MakeUppercase\contentsname}{\MakeUppercase\contentsname}
 }%
 \@starttoc{toc}%
}

Одељци[уреди]

Ово је вероватно најкомпликованији део. То није тако тешко, јер је код готово исти за \section, \subsection и \subsubsection.

Користимо \needspace да се уверимо да нема престајања реда одмах након команде стварања одељака. Ми прилогђавамо команду у групи где смо поставили величину фонта, јер простор који нам треба је \baselineskip што зависи од величине фонта.

Звездасте команде неће поставити бројаче (LaTeX подразумевано понашање). Можете изабрати другачије руковање звездастом командом враћањем бројача на пример.

Настављамо одељак штампање од стране \noindent. Уверавамо се да је крај штампања одељка са \par командом којом се уверавамо да је следећи текст правилно одштампан.

За \subsection користимо mirrors опцију која мења изглед.

Да би се правилно руковало ПДФ маркерима морамо пратити следеће редове на крају дефиниција.

\phantomsection
\addcontentsline{toc}{section}{\thesection~#1}

Коначно, за \section само желимо да одштампамо у заглављу, па зовемо \sectionmark команду. Овде смо променили понашање команде у односу на оригиналну LaTeX верзију, пошто дефинишемо и користимо \sectionmarkstar команду.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Section style

\renewcommand\section{
 \@ifstar
 \my@sectionstar
 \my@section
}

%% Note: to justify, text width must be set to \textwidth - 2*(inner sep).
\tikzstyle{sectionstyle}=[
 inner sep=5pt,
 text width=\textwidth-10pt,
 left color=sectionfg!100!white,
 right color=sectionfg!50!white,
 rounded corners,
 text=Ivory,
 rectangle
]

\newcommand\my@section[1]{
 \stepcounter{section}
 {\Large\needspace{\baselineskip}}
 \noindent
 \begin{tikzpicture}
  \node[sectionstyle] {\bfseries\Large\thesection\quad#1};
 \end{tikzpicture}
 \par
 \phantomsection
 \addcontentsline{toc}{section}{\thesection~#1}
 \sectionmark{#1}
}

\newcommand{\sectionmarkstar}[1]{\markboth{\MakeUppercase{#1}}{}}

\newcommand\my@sectionstar[1]{
 {\Large\needspace{\baselineskip}}
 \noindent
 \begin{tikzpicture}
  \node[sectionstyle] {\bfseries\Large#1};
 \end{tikzpicture}
 \par
 \phantomsection
 \addcontentsline{toc}{section}{#1}
 \sectionmarkstar{#1}
}


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Subsection style

\renewcommand\subsection{
 \@ifstar
 \my@subsectionstar
 \my@subsection
}

\tikzstyle{subsectionstyle}=[
 left color=subsectionfg!50!white,
 right color=subsectionfg!100!white,
 text=Ivory,
 ellipse,
 inner sep=5pt
]

\newcommand\my@subsection[1]{
 \stepcounter{subsection}
 {\Large\needspace{\baselineskip}}
 \noindent 
 \begin{tikzpicture}
  \node[subsectionstyle,anchor=west] (number) at (0,0) {\bfseries\Large\thesubsection};
  \if@mirrors
  \node[above right,subsectionfg,anchor=south west] at ($(number.east)+(0.1,-0.1)$) {\large\bfseries#1};
  \node[yscale=-1, scope fading=south, opacity=0.4, above, anchor=south west, subsectionfg] at ($(number.east)+(0.1,0.1)$) {\large\bfseries#1};
  \else
  \node[above right,subsectionfg,anchor=west] at ($(number.east)+(0.1,0)$) {\large\bfseries#1};
  \fi
 \end{tikzpicture}
 \par
 \phantomsection
 \addcontentsline{toc}{subsection}{\thesubsection~#1}
}

\newcommand\my@subsectionstar[1]{
 {\Large\needspace{\baselineskip}}
 \noindent
 \begin{tikzpicture}
  \node[subsectionstyle,anchor=west] (number) at (0,0) {\bfseries\Large\phantom{1}};
  % 
  \if@mirrors
  \node[above right,subsectionfg,anchor=south west] at ($(number.east)+(0.1,-0.1)$) {\large\bfseries#1};
  \node[yscale=-1, scope fading=south, opacity=0.4, above, anchor=south west, subsectionfg] at ($(number.east)+(0.1,0.1)$) {\large\bfseries#1};
  \else
  \node[above right,subsectionfg,anchor=west] at ($(number.east)+(0.1,0)$) {\large\bfseries#1};
  \fi
 \end{tikzpicture}
 \par
 \phantomsection
 \addcontentsline{toc}{subsection}{#1}
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Subsubsection style

\renewcommand\subsubsection{
 \@ifstar
 \my@subsubsectionstar
 \my@subsubsection
}

\tikzstyle{subsubsectionstyle}=[
 left color=subsubsectionfg!50!white,
 right color=subsubsectionfg!100!white,
 text=Ivory,
 shape=trapezium,
 inner sep=5pt
]

\newcommand\my@subsubsection[1]{
 \stepcounter{subsubsection}
 \noindent 
 \begin{tikzpicture}
	\node[subsubsectionstyle] (number) {\bfseries\large\thesubsubsection};
	\node[subsubsectionfg, right of=number, anchor=west] {\large\bfseries#1};
 \end{tikzpicture}
 \par
 \phantomsection
 \addcontentsline{toc}{subsubsection}{\thesubsubsection~#1}
}

\newcommand\my@subsubsectionstar[1]{
 \noindent
 \begin{tikzpicture}
	\node[subsubsectionstyle] (number) {\bfseries\large\vphantom{1}};
	\node[subsubsectionfg, right of=number, anchor=west] {\large\bfseries#1};
 \end{tikzpicture}
 \par
 \phantomsection
 \addcontentsline{toc}{subsubsection}{#1}
}

\endinput


Белешке и референце[уреди]


Претходно: Креирање пакета Индекс Следеће: Модуларни Документи