Пређи на садржај

LaTeX/Листирање изворног кода

Извор: Викикњиге

LaTeX

Почетак
 1. Увод100% завршен  Dec 13, 2015
 2. Инсталација100% завршен  Dec 13, 2015
 3. Инсталација додатних пакета 100% завршен  Dec 13, 2015
 4. Основе 100% завршен  Dec 13, 2015
 5. Како пронаћи помоћ 100% завршен  Dec 13, 2015

Заједнички елементи

 1. Структура документа 100% завршен  Dec 28, 2015
 2. Форматирање текста 100% завршен  Dec 27, 2015
 3. Форматирање параграфа 100% завршен  Јан 02, 2016
 4. Боје 100% завршен  Jan 10, 2016
 5. Слова100% завршен  Jan 10, 2016
 6. Структура листи 100% завршен  Jan 10, 2016
 7. Посебни знакови 100% завршен  Jan 10, 2016
 8. Интернационализација 100% завршен  Jan 10, 2016
 9. Ротација 100% завршен  Jan 10, 2016
 10. Табеле 100% завршен  Jan 10, 2016
 11. Стварање наслова 100% завршен  Jan 10, 2016
 12. Распоред стране 100% завршен  Jan 10, 2016
 13. Увоз графике 100% завршен  Jan 10, 2016
 14. Фигуре и натписи100% завршен  Jan 10, 2016
 15. Фусноте и Маргине100% завршен  Jan 10, 2016
 16. Хиперлинкови 100% завршен  Jan 10, 2016
 17. Ознаке и референцирање100% завршен  Jan 10, 2016

Механика

 1. Грешке и упозорења 75% завршен  Јан 02, 2016
 2. Дужине 100% завршен  Јан 02, 2016
 3. Бројачи 100% завршен  Јан 02, 2016
 4. Кутије 100% завршен  Јан 02, 2016
 5. Правила и носачи 100% завршен  Јан 02, 2016

Технички текстови

 1. Математика100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Напреднија математика 75% завршен  Jan 10, 2016
 3. Теореме
 4. Хемијска графика 75% завршен  Јан 02, 2016
 5. Алгоритми 75% завршен  Јан 02, 2016
 6. Листирање изворног кода 100% завршен  Јан 02, 2016
 7. Лингвистика 75% завршен  Јан 02, 2016

Посебне стране

 1. Индексирање 75% завршен  Јан 02, 2016
 2. Речник 75% завршен  Јан 02, 2016
 3. Управљање библиографијом‎ 75% завршен  Jan 10, 2016
 4. Више библиографије

Посебни документи

 1. Писма 50% завршен  Јан 02, 2016
 2. Презентације 75% завршен  Јан 02, 2016
 3. Учитељски део 75% завршен  Jan 10, 2016
 4. Кратка биографија 50% завршен  Јан 02, 2016

Креирање графика

 1. Представљање процедуралних графика 100% завршен  Јан 02, 2016
 2. МетаПостови 0% завршен  Јан 02, 2016
 3. Слика 50% завршен  Јан 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% завршен  Јан 02, 2016
 5. PSTricks 50% завршен  Јан 02, 2016
 6. Xy-pic 25% завршен  Јан 02, 2016
 7. Прављење 3D графикa 75% завршен  Јан 02, 2016

Програмирање

 1. Макрои 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Обичан ТеХ‎ 100% завршен  Jan 10, 2016
 3. Креирање пакета 100% завршен  Jan 10, 2016
 4. Теме 75% завршен  Jan 10, 2016

Разно

 1. Модуларни Документи 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Заједничко писање LaTeX докумената 75% завршен  Jan 10, 2016
 3. Отпремање у друге формате 100% завршен  Jan 10, 2016

Помоћ и препоруке

 1. Најчешће постављана питања 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Савети и трикови 75% завршен  Jan 10, 2016

Додаци

 1. Аутори 0% завршен  Jan 10, 2016
 2. Линкови 0% завршен  Jan 10, 2016
 3. Ознаке пакета 0% завршен  Jan 10, 2016
 4. Примери LaTeX докумената 0% завршен  Jan 10, 2016
 5. Индекс 0% завршен  Jan 10, 2016
 6. Речник наредби 0% завршен  Jan 10, 2016

Коришћење listings пакета[уреди]

Коришћењем листинг пакета listings можемо убацити неформатиран текст, као када би користили \begin{verbatim} али његов основни циљ је да обухвати изворни код било ког програмског језика у вашем докумену. Ако желите да обухватите псеудокодове или алгоритме, онда ће Вам ово Algorithms and Pseudocode бити корисно.

Да бисте користили пакет, треба Вам:

\usepackage{listings}

listings пакет подржава наглашавања свих уобичајних пограмских језика и веома је прилагодљив. Ако само желите да пишете код у оквиру вашег документа пакет пружа могућност lstlisting окружења:

\begin{lstlisting}
Put your code here.
\end{lstlisting}

Још једна могућност, која је веома корисна ако сте креирали програм на више фајлова и идаље радите на њему, је да увезете код из самог извора. На овај начин, ако измените изворни код, треба само да рекомпајлујете LaTeX код и ваш документ ће добити проширење. Команда је:

\lstinputlisting{source_filename.py}

у примеру је Python извор, али то није битно: можете убацити било који фајл али морате написати пуно име фајла. Биће посматран као обичан текст и биће означен у складу са вашим подешавањима, то значи да не препознаје сам програмски језик. Ви можете прецизирати, приликом убацивања фајла о ком језику је реч на следећи начин:

\lstinputlisting[language=Python]{source_filename.py}

Можете прецизирати и величине за фајл.

\lstinputlisting[language=Python, firstline=37, lastline=45]{source_filename.py}

Ово је корисно ако сте сигурни да се фајл неће мењати (барем до те одређене линије). Можете такође изоставити firstline или lastline параметар: што значи све до или почевши од ове тачке.

Ово је елементарни пример кода у Паскалу:

\documentclass{article}
\usepackage{listings}       % Убацује listings-package
\begin{document}
\lstset{language=Pascal}     % Поставите жељени језик (можете га мењати за сваки блок кода)

\begin{lstlisting}[frame=single] % Почните блок кода
for i:=maxint to 0 do
begin
{ do nothing }
end;
Write('Case insensitive ');
Write('Pascal keywords.');
\end{lstlisting}

\end{document}

Подржани језици[уреди]

Подржава следеће програмске језике:

ABAP2,4, ACSL, Ada4, Algol4, Ant, Assembler2,4, Awk4, bash, Basic2,4, C#5, C++4, C4, Caml4, Clean, Cobol4, Comal, csh, Delphi, Eiffel, Elan, erlang, Euphoria, Fortran4, GCL, Gnuplot, Haskell, HTML, IDL4, inform, Java4, JVMIS, ksh, Lisp4, Logo, Lua2, make4, Mathematica1,4, Matlab, Mercury, MetaPost, Miranda, Mizar, ML, Modelica3, Modula-2, MuPAD, NASTRAN, Oberon-2, Objective C5 , OCL4, Octave, Oz, Pascal4, Perl, PHP, PL/I, Plasm, POV, Prolog, Promela, Python, R, Reduce, Rexx, RSL, Ruby, S4, SAS, Scilab, sh, SHELXL, Simula4, SQL, tcl4, TeX4, VBScript, Verilog, VHDL4, VRML4, XML, XSLT.

За неке од њих, неколико дијалеката је подржано. За више информација, погледајте у документацији која долази са пакетом, требало би да буде у Вашој дистрибуцији под именом listings-*.dvi.

Белешке
 1. Подржава Mathematica код само ако пишете у обичном текст формату. Не можете убацити *.NB files \lstinputlisting{...} како је могло са било којим другим програмским језиком, али Mathematica може да извезе као pretty-formatted LaTeX извор.
 2. Спецификација дијалекта је обавезна за ове језике (e.g. language={[x86masm]Assembler}).
 3. Modelica је подржана преко dtsyntax пакета доступног на here.
 4. За ове језике, више дијалеката је подржано. C, на пример, користи ANSI, Handel, Objective и Sharp. Погледајте стану 12 listings manual.
 5. Дефинише се као дијалекат другог језика

Подешавања[уреди]

Можете модификовати неколико параметара који ће утицати на изглед кода. Можете ставити следећи код било где у документ (није важно да ли пре или после \begin{document}),промените га у складу са вашим потребама. Значење је објашњено поред сваке линије.

\usepackage{listings}
\usepackage{color}

\definecolor{mygreen}{rgb}{0,0.6,0}
\definecolor{mygray}{rgb}{0.5,0.5,0.5}
\definecolor{mymauve}{rgb}{0.58,0,0.82}

\lstset{ %
 backgroundcolor=\color{white},  % одаберите боју позадине; морате додати \usepackage{color} or \usepackage{xcolor}
 basicstyle=\footnotesize,    % величина фонта који се користи у коду
 breakatwhitespace=false,     % поставља да ли ће се аутоматски прекиди дешавати код whitespace-а
 breaklines=true,         % поставља аутоматски прекид линије
 captionpos=b,          % поставља caption-position на дно
 commentstyle=\color{mygreen},  % стил коментара
 deletekeywords={...},      % ако желите да избришете кључне речи из језика
 escapeinside={\%*}{*)},     % ако желите да убаците LaTeX у Ваш код
 extendedchars=true,       % допушта Вам да користите non-ASCII characters;само за 8-битно кодирање, не ради са UTF-8
 frame=single,	          % додаје оквир око кода
 keepspaces=true,         % задржава размаке у тексту, корисно за одржавање увлачења у коду (можда ће требати columns=flexible)
 keywordstyle=\color{blue},    % стил кључне речи
 language=Octave,         % језик кода
 otherkeywords={*,...},      % ако желите додати више кључних речи 
 numbers=left,          % где да поставља бројеве линија; могуће вредности су (none, left, right)
 numbersep=5pt,          % колико далеко су бројеви линија од кода
 numberstyle=\tiny\color{mygray}, % стил који се користи за линије кода
 rulecolor=\color{black},     % ако није постављено, боја оквира се може променити на прекидима линија у не-црном тексту (на пример cкоментари (овде зеленом))
 showspaces=false,        % приказује свуда размаке додајући специфичне доње црте што поништава 'showstringspaces'
 showstringspaces=false,     % доње црте само на стринговима
 showtabs=false,         % приказује табове на стринговима додајући специфичне доње црте
 stepnumber=2,          % размак између две линије-броја. Ако је 1 , свака линија ће бити нумерисана
 stringstyle=\color{mymauve},   % дослован стил стринга
 tabsize=2,	          % поставља примаран размак таба на 2 размака
 title=\lstname          % показује име фајла од фајлова садржаних у\lstinputlisting; такође покушајте caption уместо title
}
escapeinside

escapeinside линију треба објаснити. Опција escapeinside={A}{B} ће одређивати раздвојнике за одлажење у LaTeX код , тојест сав код између "A" и "B" биће рашчлањен као LaTeX преко тренутног стила листирања . У примеру горе, коментари за Octave почињу са %, и биће штампани у документу осим ако не почињу са %*, у том случају се читају као LaTeX (са свим задовољеним LaTeX командама) све док се поново не затворе са *). Ако додате горњи параграф, следеће се може користи за измену подешавања у коду:

\lstset{language=C,caption={Descriptive Caption Text},label=DescriptiveLabel}

Постоји још доста опција, погледајте званичну документацију.

Дефинисање стила[уреди]

Пакет Вам допушта да дефинишете стил, тојест профиле који одређују сет подешавања.

Пример

\lstdefinestyle{customc}{
 belowcaptionskip=1\baselineskip,
 breaklines=true,
 frame=L,
 xleftmargin=\parindent,
 language=C,
 showstringspaces=false,
 basicstyle=\footnotesize\ttfamily,
 keywordstyle=\bfseries\color{green!40!black},
 commentstyle=\itshape\color{purple!40!black},
 identifierstyle=\color{blue},
 stringstyle=\color{orange},
}

\lstdefinestyle{customasm}{
 belowcaptionskip=1\baselineskip,
 frame=L,
 xleftmargin=\parindent,
 language=[x86masm]Assembler,
 basicstyle=\footnotesize\ttfamily,
 commentstyle=\itshape\color{purple!40!black},
}

\lstset{escapechar=@,style=customc}

У нашем примеру, постављамо само две опције глобално: задани стил и карактер за излаз. Коришћење:

\begin{lstlisting}
#include <stdio.h>
#define N 10
/* Block
 * comment */

int main()
{
  int i;

  // Line comment.
  puts("Hello world!");
  
  for (i = 0; i < N; i++)
  {
    puts("LaTeX is also great for programmers!");
  }

  return 0;
}
\end{lstlisting}

\lstinputlisting[caption=Scheduler, style=customc]{hello.c}

C део ће се штампати као

Аутоматско укључење фајла[уреди]

Ако имате доста изворних фајлова које бисте желели убацити, можда Вам буде корисно да понављате исту ствар више пута. Овде macros показују своју праву моћ.

\newcommand{\includecode}[2][c]{\lstinputlisting[caption=#2, escapechar=, style=custom#1]{#2}<!---->}
% ...

\includecode{sched.c}
\includecode[asm]{sched.s}
% ...

\lstlistoflistings

у овом примеру, правимо једну команду да олакшамо инклузију изворног кода. Постављамо задану вредност на customc. Сво листирање и име као caption: не морамо да пишемо име фајла два пута захваљујући macro. Коначно све listings набрајамо са овом командом из listings пакета.

Погледајте Macros за више детаља.

Проблеми кодирања[уреди]

По заданој вредности,listings не подржава multi-byte кодирање изворног кода. extendedchar опција ради само за 8-битно кодирање кao што је latin1.

За рад са UTF-8, треба да кажете listings како да тумачи специјалне карактере дефинишући их на следећи начин

\lstset{literate=
 {á}{{\'a}}1 {é}{{\'e}}1 {í}{{\'i}}1 {ó}{{\'o}}1 {ú}{{\'u}}1
 {Á}{{\'A}}1 {É}{{\'E}}1 {Í}{{\'I}}1 {Ó}{{\'O}}1 {Ú}{{\'U}}1
 {à}{{\`a}}1 {è}{{\`e}}1 {ì}{{\`i}}1 {ò}{{\`o}}1 {ù}{{\`u}}1
 {À}{{\`A}}1 {È}{{\'E}}1 {Ì}{{\`I}}1 {Ò}{{\`O}}1 {Ù}{{\`U}}1
 {ä}{{\"a}}1 {ë}{{\"e}}1 {ï}{{\"i}}1 {ö}{{\"o}}1 {ü}{{\"u}}1
 {Ä}{{\"A}}1 {Ë}{{\"E}}1 {Ï}{{\"I}}1 {Ö}{{\"O}}1 {Ü}{{\"U}}1
 {â}{{\^a}}1 {ê}{{\^e}}1 {î}{{\^i}}1 {ô}{{\^o}}1 {û}{{\^u}}1
 {Â}{{\^A}}1 {Ê}{{\^E}}1 {Î}{{\^I}}1 {Ô}{{\^O}}1 {Û}{{\^U}}1
 {œ}{{\oe}}1 {Œ}{{\OE}}1 {æ}{{\ae}}1 {Æ}{{\AE}}1 {ß}{{\ss}}1
 {ű}{{\H{u}}}1 {Ű}{{\H{U}}}1 {ő}{{\H{o}}}1 {Ő}{{\H{O}}}1
 {ç}{{\c c}}1 {Ç}{{\c C}}1 {ø}{{\o}}1 {å}{{\r a}}1 {Å}{{\r A}}1
 {}{{\EUR}}1 {£}{{\pounds}}1
}

Горња табела покрива скоро све знакове латинице. За детаљнија објашњења Коришћења literate опције погледајте одељак 6.4 у Listings Documentation.

Још једна могућност је да замените \usepackage{listings} (у преамбули) са \usepackage{listingsutf8}.

Прилагођавање наслова[уреди]

Можете подесити разноврсне наслове за Ваше листирање користећи caption пакет. Ево примера за listings.

\usepackage{caption}
\usepackage{listings}

\DeclareCaptionFont{white}{ \color{white} }
\DeclareCaptionFormat{listing}{
 \colorbox[cmyk]{0.43, 0.35, 0.35,0.01 }{
  \parbox{\textwidth}{\hspace{15pt}#1#2#3}
 }
}
\captionsetup[lstlisting]{ format=listing, labelfont=white, textfont=white, singlelinecheck=false, margin=0pt, font={bf,footnotesize} }

% ...

\lstinputlisting[caption=My caption]{sourcefile.lang}

Пакет minted[уреди]

minted је алтернатива за listings који је постао популаран. Користи ектерну Python библиотеку Pygments за хајлајтовање кода, која од новембра 2014. пружа више од 300 подржаних језика и текстуалних формата.

Како се пакет ослања на екстерну Python библиотеку, подешавање захтева нешто више корака него LaTeX пакет, зато Вас молимо да погледате њихову страницу GitHub repo и њихов приручник.

Референце[уреди]

Доста више детаљних информација можете пронаћи на PDF by Carsten Heinz and Brooks Moses.

Детаљи и документација о Listings пакету могу се пронаћи на its CTAN website.


Претходно: Алгоритми Индекс Следеће: Лингвистика