LaTeX/Ознаке пакета

Извор: Викикњиге

LaTeX

Почетак
 1. Увод100% завршен  Dec 13, 2015
 2. Инсталација100% завршен  Dec 13, 2015
 3. Инсталација додатних пакета 100% завршен  Dec 13, 2015
 4. Основе 100% завршен  Dec 13, 2015
 5. Како пронаћи помоћ 100% завршен  Dec 13, 2015

Заједнички елементи

 1. Структура документа 100% завршен  Dec 28, 2015
 2. Форматирање текста 100% завршен  Dec 27, 2015
 3. Форматирање параграфа 100% завршен  Јан 02, 2016
 4. Боје 100% завршен  Jan 10, 2016
 5. Слова100% завршен  Jan 10, 2016
 6. Структура листи 100% завршен  Jan 10, 2016
 7. Посебни знакови 100% завршен  Jan 10, 2016
 8. Интернационализација 100% завршен  Jan 10, 2016
 9. Ротација 100% завршен  Jan 10, 2016
 10. Табеле 100% завршен  Jan 10, 2016
 11. Стварање наслова 100% завршен  Jan 10, 2016
 12. Распоред стране 100% завршен  Jan 10, 2016
 13. Увоз графике 100% завршен  Jan 10, 2016
 14. Фигуре и натписи100% завршен  Jan 10, 2016
 15. Фусноте и Маргине100% завршен  Jan 10, 2016
 16. Хиперлинкови 100% завршен  Jan 10, 2016
 17. Ознаке и референцирање100% завршен  Jan 10, 2016

Механика

 1. Грешке и упозорења 75% завршен  Јан 02, 2016
 2. Дужине 100% завршен  Јан 02, 2016
 3. Бројачи 100% завршен  Јан 02, 2016
 4. Кутије 100% завршен  Јан 02, 2016
 5. Правила и носачи 100% завршен  Јан 02, 2016

Технички текстови

 1. Математика100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Напреднија математика 75% завршен  Jan 10, 2016
 3. Теореме
 4. Хемијска графика 75% завршен  Јан 02, 2016
 5. Алгоритми 75% завршен  Јан 02, 2016
 6. Листирање изворног кода 100% завршен  Јан 02, 2016
 7. Лингвистика 75% завршен  Јан 02, 2016

Посебне стране

 1. Индексирање 75% завршен  Јан 02, 2016
 2. Речник 75% завршен  Јан 02, 2016
 3. Управљање библиографијом‎ 75% завршен  Jan 10, 2016
 4. Више библиографије

Посебни документи

 1. Писма 50% завршен  Јан 02, 2016
 2. Презентације 75% завршен  Јан 02, 2016
 3. Учитељски део 75% завршен  Jan 10, 2016
 4. Кратка биографија 50% завршен  Јан 02, 2016

Креирање графика

 1. Представљање процедуралних графика 100% завршен  Јан 02, 2016
 2. МетаПостови 0% завршен  Јан 02, 2016
 3. Слика 50% завршен  Јан 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% завршен  Јан 02, 2016
 5. PSTricks 50% завршен  Јан 02, 2016
 6. Xy-pic 25% завршен  Јан 02, 2016
 7. Прављење 3D графикa 75% завршен  Јан 02, 2016

Програмирање

 1. Макрои 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Обичан ТеХ‎ 100% завршен  Jan 10, 2016
 3. Креирање пакета 100% завршен  Jan 10, 2016
 4. Теме 75% завршен  Jan 10, 2016

Разно

 1. Модуларни Документи 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Заједничко писање LaTeX докумената 75% завршен  Jan 10, 2016
 3. Отпремање у друге формате 100% завршен  Jan 10, 2016

Помоћ и препоруке

 1. Најчешће постављана питања 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Савети и трикови 75% завршен  Jan 10, 2016

Додаци

 1. Аутори 0% завршен  Jan 10, 2016
 2. Линкови 0% завршен  Jan 10, 2016
 3. Ознаке пакета 0% завршен  Jan 10, 2016
 4. Примери LaTeX докумената 0% завршен  Jan 10, 2016
 5. Индекс 0% завршен  Jan 10, 2016
 6. Речник наредби 0% завршен  Jan 10, 2016

Ово је непотпун списак корисних пакета који се могу користити за широк опсег различитих врста докумената. Сваки пакет има кратак опис поред њега и, када је то могуће, постоји линк у одељку који описује такав пакет у детаље. Сви они (осим ако није наведено) треба да буду укључени у вашу LaTeX дистрибуцију као пакет_име.sty. За више информација, погледајте документацију појединачних пакета, као што је описано у инсталацији додатних пакета.

Листа је у абецедном реду.

amsmath Она садржи напредне математичке наставке за LaTeX. Комплетна документација треба да буде у вашој LaTeX дистрибуцији; фајл се зове amsdoc, и може бити dvi или pdf. За више информација, види одељак о математици.
amssymb Додаје нове симболе који се користе у математичком режиму.
amsthm Уводи proof окружење и \theoremstyle команду. За више информација, види одељак теореме.
array Повећава могућност LaTeX-а да се избори са табелама, поправља неке грешке и додаје нове функције. Користећи га, можете да креирате веома компликоване и прилагођене табеле. За више информација, погледајте одељак табеле.
babel Она пружа интернационализацију LaTeX-а. Мора да се учита у документ, и морате навести главног језик који намеравате да користите у документу. За више информација погледајте одељак интернационализација.
bm Омогућава употребу подебљаних грчких слова у математичком режиму користећи \bm{...} команду. Ово замењује amsbsy пакет.
booktabs обезбеђује додатне команде и оптимизацију за производњу табела. Смернице су дате о томе шта представља добру табелу у пакету документације.
boxedminipage Она представља boxedminipage окружење, које ради исто као minipage али додаје оквир око ње.
caption Омогућава прилагођавање изгледа и постављање натписа за слике, табеле, итд.
cancel Пружа команде за брисање математичких израза. Синтакса је

\cancel{x} или \cancelto{0}{x}

changepage Да бисте лако променили маргине странице. Синтакса је
\changepage{висина текста}{ширина текста}%
 {све маргине}{непарне маргине}%
 {колона сеп}{горња маргина}%
 {висина главе}{глава сеп}%
 {размак између страница}

Сви аргументи могу бити и позитивни и негативни бројеви; они ће бити додати (задржавање знак) у релативну променљиву.

cite Подржава збијене, сортиране листе нумеричких цитата, а бави се различитим интерпункцијама и другим питањима представљања, укључујући свеобухватно управљање прекидом.
color Она додаје подршку за обојен текст. За више информација, види релевантни део.
easylist Додаје подршку за арбитрарно-дубоким угнежђеним листама (корисно за обрисе). Види структура листи.
esint Додаје додатне симболе за интеграле, за интеграле над квадратима, интеграле преко скупова, итд
eucal Остали математички симболи.
fancyhdr Да бисте променили хедер и футер било које странице документа. То је описано у одељку распоред стране.
fontenc Да бисте одабрали фонт за кодирање излазног текста. Можда вам затреба ако пишете документе у другом језику осим енглеског. Провери у одељку фонтови.
geometry За лако управљање маргинама докумената и величином странице документа. Види распоред стране.
glossaries За креирање речника и листа акронима. За више информација, погледајте релевантно поглавље.
graphicx омогућава да убаците графичке фајлове унутар документа.
hyperref Она даје LaTeX-у могућност да управља везама у оквиру документа или на било који УРЛ када га преведете у ПДФ. За више информација, види релевантно поглавље.
indentfirst Када се позове, почетак сваког поглавља / секције је увученији од уобичајеног увлачења.
inputenc Да бисте изабрали кодирање за унос текста. Можда вам затреба ако пишете документе у другом језику осим енглеског. Проверите у одељку посебни знакови.
latexsym Други математички симболи.
listings Да бисте убацили програмерски код у документ. Многи језици су подржани и излази се могу прилагодити. За више информација, погледајте Списак Изворних кодова.
mathptmx Поставља подразумевани фонт целог документа (укључујући математичке формуле) на Times New Roman, што је препознатљив фонт, и користан у спасавању простора у борби против граница страница.
mathrsfs Други математички симболи.
mhchem омогућава да лако куцате хемијске врсте и једначине. То аутоматски форматира хемијске врсте тако да не морате да користите команде за индекс. Такође вам омогућава да нацртате хемијске формуле.
microtype Она пружа побољшање LaTeX-ових уграђених типографских екстензија, побољшања у областима као што су изданци карактера и проширење фонта, размак између речи итд.
multicol обезбеђује mul­ti­cols окружење које поставља текст у више колона.
natbib Даје додатне опције за цитирање и стилове.
paralist обезбеђује compactitem окружење које подешава ставке у листи много ближе него што је подразумевано код LaTeX-а.
pdfpages Овај пакет поједностављује убацивање спољних страница ПДФ или ПС докумената.
rotating То вам омогућава да ротирате било какву врсту објекта. Посебно је корисно за ротирање табела. За више информација, погледајте релевантан одељак.
setspace Омогућава вам да промените проред, нпр пружа\doublespacing команду за израду двоструког прореда у докуменату. За више информација, погледајте релевантан одељак.
showkeys Користан пакет у вези са референцирањем. Ако желите да референцирате слику или формулу, морате му дати име користећи \label{...} и онда је можете поново позвати користећи \ref{...}.Када преведете документ они ће бити замењени само са бројевима, и не можете да знате коју ознаку сте користили осим ако не погледате у изворном коду. Ако сте учитали showkeys пакет, видећете налепницу одмах поред или изнад одговарајућег броја у преведеној верзији. Пример референцирања секције је . На овај начин можете лако водити евиденцију о ознакама које додате или употребите, једноставно гледате на прегледу (може и дви и ПДФ ). Непосредно пре коначне верзије, уклоните га.
showidx Она исписује све индексиране уносе у левој маргини текста. Ово је веома корисно за редактуру документа и провереу индекса. За више информација, погледајте одељак индексирање.
subfiles "Роот" и "дете" документ се може превести у исто време без прављења промене у "дете" документу. За више информација, погледајте одељак модуларни документи.
subcaption Он омогућава да се дефинише више слика, табела унутар једне средине дајући индивидуалне натписе и ознаке у облику 1а, 1б.
syntonly Ако додате следећи код у вашу преамбулу:
\usepackage{syntonly}
\syntaxonly

LaTeX брзо прође кроз ваш документ и проверава само правилну синтаксу и коришћење команди, али не производи никакав (ДВИ или ПДФ) излаз. Као LaTeX ради брже у овом режиму можете себи уштедети драгоцено време. Ако желите да добијете излаз, можете једноставно рећи out у другој линији.

textcomp Обезбеђује додатне симболе, нпр стрелице као \textrightarrow, различите валуте (\texteuro,...), ствари као \textcelsius и још много тога.
theorem Можете да промените стил новодефинисаних теорема. За више информација погледајте одељак теореме.
todonotes Омогућава вам да убаците белешке о стварима које треба урадити са синтаксом \todo{Додај детаље.}.
siunitx Помаже вам да исправно унесете Си-јединице. На пример \SI{12}{\mega\hertz}. Аутоматски прави исправан размак између броја и јединице. Имајте на уму да су чак и не-Си-јединице су скупови, као и дБ, рад, ...
ulem Он омогућава наглашавање текста (са равном или таласастом линијом). Неколико примера ове употребе је дато у одељку фонтови.
url То дефинише \url{...} команда. УРЛ-ови често садрже специјалне карактере, као што су '_' и '&',

како би их написали треба да их одвојите косом цртом, али ако их пишете као аргумент \url{...}, не морате да одвајате било који специјални карактер и бринути се за одговарајуће облике. Ако користите hyperref, не морате да учитате url јер то већ пружа \url{...} команда.

verbatim Побољшава verbatim окружење, решава неке багове. Штавише, он обезбеђује коментар окружење, који вам омогућава да додате више линије коментара или једноставно коментаришете велике делове кода.
wrapfig Да убаците слику окружену текстом. Разговарано је о томе у поглављу слике и натписи.
xypic Користи се за стварање дрвећа, графикона, (комутативних) дијаграма и сличних ствари. Види Xy-pic.


Претходно: Линкови Индекс Следеће: Примери LaTeX докумената