LaTeX/Teoreme

Izvor: Викикњиге

LaTeX

Početak
 1. Uvod100% završen  Dec 13, 2015
 2. Instalacija100% završen  Dec 13, 2015
 3. Instalacija dodatnih paketa 100% završen  Dec 13, 2015
 4. Osnove 100% završen  Dec 13, 2015
 5. Kako pronaći pomoć 100% završen  Dec 13, 2015

Zajednički elementi

 1. Struktura dokumenta 100% završen  Dec 28, 2015
 2. Formatiranje teksta 100% završen  Dec 27, 2015
 3. Formatiranje paragrafa 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Boje 100% završen  Jan 10, 2016
 5. Slova100% završen  Jan 10, 2016
 6. Struktura listi 100% završen  Jan 10, 2016
 7. Posebni znakovi 100% završen  Jan 10, 2016
 8. Internacionalizacija 100% završen  Jan 10, 2016
 9. Rotacija 100% završen  Jan 10, 2016
 10. Tabele 100% završen  Jan 10, 2016
 11. Stvaranje naslova 100% završen  Jan 10, 2016
 12. Raspored strane 100% završen  Jan 10, 2016
 13. Uvoz grafike 100% završen  Jan 10, 2016
 14. Figure i natpisi100% završen  Jan 10, 2016
 15. Fusnote i Margine100% završen  Jan 10, 2016
 16. Hiperlinkovi 100% završen  Jan 10, 2016
 17. Oznake i referenciranje100% završen  Jan 10, 2016

Mehanika

 1. Greške i upozorenja 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Dužine 100% završen  Jan 02, 2016
 3. Brojači 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Kutije 100% završen  Jan 02, 2016
 5. Pravila i nosači 100% završen  Jan 02, 2016

Tehnički tekstovi

 1. Matematika100% završen  Jan 10, 2016
 2. Naprednija matematika 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Teoreme
 4. Hemijska grafika 75% završen  Jan 02, 2016
 5. Algoritmi 75% završen  Jan 02, 2016
 6. Listiranje izvornog koda 100% završen  Jan 02, 2016
 7. Lingvistika 75% završen  Jan 02, 2016

Posebne strane

 1. Indeksiranje 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Rečnik 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Upravljanje bibliografijom‎ 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Više bibliografije

Posebni dokumenti

 1. Pisma 50% završen  Jan 02, 2016
 2. Prezentacije 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Učiteljski deo 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Kratka biografija 50% završen  Jan 02, 2016

Kreiranje grafika

 1. Predstavljanje proceduralnih grafika 100% završen  Jan 02, 2016
 2. MetaPostovi 0% završen  Jan 02, 2016
 3. Slika 50% završen  Jan 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% završen  Jan 02, 2016
 5. PSTricks 50% završen  Jan 02, 2016
 6. Xy-pic 25% završen  Jan 02, 2016
 7. Pravljenje 3D grafika 75% završen  Jan 02, 2016

Programiranje

 1. Makroi 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Običan TeH‎ 100% završen  Jan 10, 2016
 3. Kreiranje paketa 100% završen  Jan 10, 2016
 4. Teme 75% završen  Jan 10, 2016

Razno

 1. Modularni Dokumenti 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Zajedničko pisanje LaTeX dokumenata 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Otpremanje u druge formate 100% završen  Jan 10, 2016

Pomoć i preporuke

 1. Najčešće postavljana pitanja 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Saveti i trikovi 75% završen  Jan 10, 2016

Dodaci

 1. Autori 0% završen  Jan 10, 2016
 2. Linkovi 0% završen  Jan 10, 2016
 3. Oznake paketa 0% završen  Jan 10, 2016
 4. Primeri LaTeX dokumenata 0% završen  Jan 10, 2016
 5. Indeks 0% završen  Jan 10, 2016
 6. Rečnik naredbi 0% završen  Jan 10, 2016

Pod "teoremom" možemo da mislimo na bilo kavu označenu dikciju za koju mi želimo da izgelda odvojena od ostatka teksta i sa sekvencionalnim brojevima pored nje. Ovaj pristup se često kiristi za teoreme u matematici, ali se može koristiti za bilo šta. LaTeX obezbeđuje komandu koja će vam dozvoliti da lako definišete bilo koju dikciju koaja je nalik na teoremu.

Osnovne teoreme[uredi]

Pre svega, uverite se da imate amsthm paket uključen:

\usepackage{amsthm}

Najlakše je sledeće:

\newtheorem{име}{Одштампани излаз}

ovo stavite u preambulu. Prvi argument u imenu ćete koristiti za referenciranje, drugi argument je izlaz koji će LaTeX štampati kad god ga koristite. Na primer:

\newtheorem{мојадеф}{Дефиниција}

će definisati мојадеф okruženje; ako ga koristite na ovaj način:

\begin{мојадеф}
Ово је нова дефиниција
\end{мојадеф}

Izgledaće ovako:

Definicija 3 Ovo je nova definicija

sa linijama koje će ga odvajati od ostatka teksta.

Brojači teorema[uredi]

Često se brojači determinišu po sekcija, na primer "Teorema 2.3" se odnosi na treću teoremu u drugoj sekciji dokumenta. U ovom slučaju, navedite teoremu na sledeći način:

\newtheorem{име}{Штампани излаз}[бројпо]

gde je brojpo ime nivoa sekcije (sekcije/podsekcije/itd.) na tom mestu če se numerisanje desiti.

Po normali, svaka teorema koristi svoj sopstveni brojač. Međutim često se dešava da slični tipovi teorema (npr. Teoreme, Leme i Pouke) dele brojač. U ovom slučaju, definišite kasnije teoreme kao:

\newtheorem{име}[бројач]{Штампаниизлаз}

gde je brojač ime brojača koji bi trebalo da se koristi. Obično će ovo biti ime glavne teoreme.

Komanda \newtheorem može imati najviše jedan opcioni argument.

Takođe možete da napravite okruženje teorema koje nije numerisano korišćenjem newtheorem* komande[1]. Na primer,

\newtheorem*{мојадеф}{Дефиниција}

definiše мојадеф okruženje, koje će generisati definicije bez numerisanja. Ovo zahteva amsthm paket.

Dokazi[uredi]

Proof okruženje[1] se može koristiti za dodavanje dokaza teoremama. Osnovna upotreba je:

\begin{Proof}
Ово је мој доказ
\end{Proof}

Ovo samo dodaje Proof u kurzivnim slovima na početku teksta datog kao argument i beli kvadrat (Q.E.D. simbol, koji je takođe poznat pod imenom tombstone) na kraju. Ako pišete u drugom jeziku koji nije Engleski, samo koristite babel sa tačnim argumentom i odštampanom rečju Dokaz gde će izlaz biti u skaldu preveden; imače, u izvoru imena okruženja ostaje proof.

Ako biste želeli ručno da iemnujete dokaz, uključite i ime u uglastim zagradama:

\begin{proof}[Доказ важне теореме]
Ово је мој важан доказ
\end{proof}

Ako je poslednja linija dokaza pokazana kao matematika odna će Q.E.D. simbol da se pojavi kao poslednja prazna linija. DA biste postavili Q.E.D. simbol na kraju poslednje linije, upotrebite \qedhere komandu:

\begin{proof}
Ово је мој доказ:
\[
a^2 + b^2 = c^2 \qedhere
\]
\end{proof}

Metoda iznad ne radi u zastarelim okruženjima eqnarray*. Umesto njega koristite align*.

DA biste koristili uređen Q.E.D. simbol, redefinišite \qedsymbol komandu. Da biste skroz sakrili Q.E.D. simbol, redefinišite ga u prazan prostor:

\renewcommand{\qedsymbol}{}

Stilovi teorema[uredi]

Ovo dodaje mogućnost promene izlaza okruženja definisanih od strane \newtheorem korišćenjem \theoremstyle komande[1] u zaglavlju:

\theoremstyle{stylename}

argument je stil koji želite da koristite. Sve kasnije definisane teoreme će koristiti ovaj stil. Ovo je lista mogućih pre-definisanih stilova:

ime stila Opis Izgled
plain Koristi se za teoreme, leme, propozicije, itd. (po normali) Teorema 1. Tekst teoreme.
definition Koristi se zadefinicije i primere Definicija 2. Tekst definicije.
remark Koristi se ze primedbe i napomene Primedba 3. Teskt primedbe.

Uređeni stilovi[uredi]

Da biste definisali vaš stil, koristite \newtheoremstyle komandu[1]:

\newtheoremstyle{stylename}% име стила који се треба користити
 {spaceabove}% мера простора који ће остати слободан изнад теореме. нпр.: 3pt
 {spacebelow}% мера простора који ће остати испод теореме. нпр.: 3pt
 {bodyfont}% име врсте слова које ће се користити у телу теореме
 {indent}% мера простора за увлачење простора
 {headfont}% име главне врсте слова
 {headpunctuation}% интерпукција између главе и тела
 {headspace}% простор после главе теореме; " " = нормалан простор међу речима
 {headspec}% Ручно наведена глава

(Bilo koji argumenti koji su ostavljeni prazni će preuzeti svoju uobičajenu vrednost). Evo primera headspec:

\thmname{#1}\thmnumber{ #2}:\thmnote{ #3}

što bi izgledalo otprilike ovako:
Definicija 2: Topologija
za sledeće:

\begin{дефиниција}[Топологија]...

(Argument napomene, koji je u ovom slučaju topologija, je uvek opcionalan, ali se neče pojavljivati po normali ako ga ne predstavite kao gore u glavi specifikacije).

Sukobi[uredi]

Okruženje teoreme se sukobljava sa drugim okruženjima, na primer wrapfigure. Alternativno rešenje je da redefinišete teoremu, na primer na sledeći način:

% Поправити латекс
\def\smallskip{\vskip\smallskipamount}
\def\medskip{\vskip\medskipamount}
\def\bigskip{\vskip\bigskipamount}

% Ручно направљена теорема
\newcounter{thm}[секција]
\renewcommand{\thethm}{\thesection.\arabic{thm}}
\def\claim#1{\par\medskip\noindent\refstepcounter{thm}\hbox{\bf \arabic{поглавље}.\arabic{секција}.\arabic{thm}. #1.}
\it\ %\игнориши размаке
}
\def\endclaim{
\par\medskip}
\newenvironment{thm}{\claim}{\endclaim}

U ovom slučaju teorema izgleda:

\begin{thm}{Claim}\label{lyt-prob} 
Оставите га како јесте.
Тада ће те знати.
\end{thm}

Beleške[uredi]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Zahteva amsthm paket

Spoljašnjnje veze[uredi]


Prethodno: Naprednija matematika Indeks Sledeće: Hemijska grafika