LaTeX/Речник наредби

Извор: Викикњиге
Иди на навигацију Иди на претрагу
LaTeX logo.svg

LaTeX

Почетак
 1. Увод100% завршен  Dec 13, 2015
 2. Инсталација100% завршен  Dec 13, 2015
 3. Инсталација додатних пакета 100% завршен  Dec 13, 2015
 4. Основе 100% завршен  Dec 13, 2015
 5. Како пронаћи помоћ 100% завршен  Dec 13, 2015

Заједнички елементи

 1. Структура документа 100% завршен  Dec 28, 2015
 2. Форматирање текста 100% завршен  Dec 27, 2015
 3. Форматирање параграфа 100% завршен  Јан 02, 2016
 4. Боје 100% завршен  Jan 10, 2016
 5. Слова100% завршен  Jan 10, 2016
 6. Структура листи 100% завршен  Jan 10, 2016
 7. Посебни знакови 100% завршен  Jan 10, 2016
 8. Интернационализација 100% завршен  Jan 10, 2016
 9. Ротација 100% завршен  Jan 10, 2016
 10. Табеле 100% завршен  Jan 10, 2016
 11. Стварање наслова 100% завршен  Jan 10, 2016
 12. Распоред стране 100% завршен  Jan 10, 2016
 13. Увоз графике 100% завршен  Jan 10, 2016
 14. Фигуре и натписи100% завршен  Jan 10, 2016
 15. Фусноте и Маргине100% завршен  Jan 10, 2016
 16. Хиперлинкови 100% завршен  Jan 10, 2016
 17. Ознаке и референцирање100% завршен  Jan 10, 2016

Механика

 1. Грешке и упозорења 75% завршен  Јан 02, 2016
 2. Дужине 100% завршен  Јан 02, 2016
 3. Бројачи 100% завршен  Јан 02, 2016
 4. Кутије 100% завршен  Јан 02, 2016
 5. Правила и носачи 100% завршен  Јан 02, 2016

Технички текстови

 1. Математика100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Напреднија математика 75% завршен  Jan 10, 2016
 3. Теореме
 4. Хемијска графика 75% завршен  Јан 02, 2016
 5. Алгоритми 75% завршен  Јан 02, 2016
 6. Листирање изворног кода 100% завршен  Јан 02, 2016
 7. Лингвистика 75% завршен  Јан 02, 2016

Посебне стране

 1. Индексирање 75% завршен  Јан 02, 2016
 2. Речник 75% завршен  Јан 02, 2016
 3. Управљање библиографијом‎ 75% завршен  Jan 10, 2016
 4. Више библиографије

Посебни документи

 1. Писма 50% завршен  Јан 02, 2016
 2. Презентације 75% завршен  Јан 02, 2016
 3. Учитељски део 75% завршен  Jan 10, 2016
 4. Кратка биографија 50% завршен  Јан 02, 2016

Креирање графика

 1. Представљање процедуралних графика 100% завршен  Јан 02, 2016
 2. МетаПостови 0% завршен  Јан 02, 2016
 3. Слика 50% завршен  Јан 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% завршен  Јан 02, 2016
 5. PSTricks 50% завршен  Јан 02, 2016
 6. Xy-pic 25% завршен  Јан 02, 2016
 7. Прављење 3D графикa 75% завршен  Јан 02, 2016

Програмирање

 1. Макрои 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Обичан ТеХ‎ 100% завршен  Jan 10, 2016
 3. Креирање пакета 100% завршен  Jan 10, 2016
 4. Теме 75% завршен  Jan 10, 2016

Разно

 1. Модуларни Документи 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Заједничко писање LaTeX докумената 75% завршен  Jan 10, 2016
 3. Отпремање у друге формате 100% завршен  Jan 10, 2016

Помоћ и препоруке

 1. Најчешће постављана питања 100% завршен  Jan 10, 2016
 2. Савети и трикови 75% завршен  Jan 10, 2016

Додаци

 1. Аутори 0% завршен  Jan 10, 2016
 2. Линкови 0% завршен  Jan 10, 2016
 3. Ознаке пакета 0% завршен  Jan 10, 2016
 4. Примери LaTeX докумената 0% завршен  Jan 10, 2016
 5. Индекс 0% завршен  Jan 10, 2016
 6. Речник наредби 0% завршен  Jan 10, 2016


Ово је речник LaTeX наредби—сортиран по абецедном редоследу са кратким прегледом њихових ефеката. (Заграде "[]" су опциони аргументи, а заграде "{}" су захтевани аргументи.)

Садржај # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#[уреди]

see косе црте
\@ 
наредни период завршава реченицу
\\[*][екстра-простор] 
нова линија
\, 
смањен размак, у математичкој и текстуалној форми
\; 
повећан размак, у математичкој форми
\: 
средњи размак, математичка форма
\! 
негативни смањени размак, математичка форма
\- 
писање са цртицом; коришћење таба
\= 
подешавање таба, погледајте коричћење таба
\> 
таб, погледајте коричћење таба
\< 
таб уназад, погледајте коричћење таба
\+ 
погледајте коричћење таба
\' 
акценат или таб
\` 
акценат или таб
\| 
дупле вертикалне линије, математичка форма
\( 
почетак математичког окружења
\) 
крај математичког окружења
\[ 
почетак displaymath окружења
\] 
крај displaymath окружења

A[уреди]

\addcontentsline{датотекa}{сек_јединица}{улаз} 
додаје улаз у одређену листу или табелу
\addtocontents{датотекa}{текст} 
додаје текст (или наредбе форматирања) директно на датотеку која прави одређену листу или табелу
\addtocounter{бројач}{вредност} 
повећава бројач
\address{Враћа адресу}
\addtolength{len-cmd}{len} 
повећава дужину наредбе, види Дужина
\addvspace 
додаје вертикални размак у одређеној висини
\alph 
штампа тренутне вредности одређеног бројача као абецедне знакове
\appendix 
мења начин на који су делови јединица нумерисани, тако да се информације после наредбе сматрају делом додатка
\arabic 
штампа тренутне вредности одређеног бројача као aрапскe бројевe
\author 
именује аутора(е). Погледајте Структура документа

B[уреди]

\backslash 
штампа обрнуту косу црту
\baselineskip 
дужина наредби (види Дужине), која одређује минимални размак између доње две узастопне линије у пасусу
\baselinestretch 
скалира вредност \baselineskip-а
\bf 
Подебљана слова
\bibitem 
прави означен улаз за литературу
\bigskipamount
\bigskip 
еквивалентно са \vspace{\bigskipamount}
\boldmath 
болд фонт у математичкој форми
\boldsymbol 
болд фонт за симболе

C[уреди]

\cal 
Калиграфски стил у математичкој форми
\caption 
ствара наслове за фигуре и табеле
\cdots 
Вертикално центриране 3 тачке
\centering 
користи се за центрирање LaTeX окружења
\chapter 
Почиње ново поглавље. Погледајте Структура документа.
\circle
\cite 
Користи се за прављење цитата из пружене литературе
\cleardoublepage
\clearpage 
Завршава тренутну страницу. Погледајте Распоред на страници.
\cline 
Додаје хоризонталну линију у табели која се протеже само на низ ћелија. Погледајте \hline и LaTeX/Табеле/ поглавље.
\closing 
Убацује завршну фразу (нпр \closing{искрено}), оставља простор за потпис и убацује потпис одређен са \signature{}. Користи се у Letter класи
\color 
Одређује боју текста. LaTeX/Боје
\copyright 
прави © знак. Погледајте Форматирање.

D[уреди]

\dashbox
\date
\ddots 
Убацује дијагоналну елипсу (3 дијагоналне тачке) у математичком моду
\documentclass[опције]{стил} 
Користи се за почињање латекс документа
\dotfill

E[уреди]

\em 
Укључује или искључује курзивна слова за текст унутар заграда са командом. Као што је ова {\em Ово је куривно \em али ово није \em а ово поново јесте}. Ова команда омогућава угнежђења.
\emph 
Укључује или искључује курзивна слова за текст унутар заграда са командом на пример \emph{Ово је курзивно \emph{али ово није} а ово поново јесте}.
\ensuremath (LaTeX2e) 
Третира све унутар заграда као да је у математичком окружењу. Корисно при креирању команде у преамбули и радиће унутар или ван математичких окружења.
\epigraph 
Додаје епиграф. Потребно је инсталирати epigraph пакет.
\euro 
Штампа симбол евра €. Потребан је eurosym пакет.

F[уреди]

\fbox
\flushbottom
\fnsymbol
\footnote 
Креира фусноту.
\footnotemark
\footnotesize 
Намешта величину фонта. Погледајте Форматирање текста.
\footnotetext
\frac 
убацује разломак у математичком моду. Користи се као \frac{бројилац}{именилац}.
\frame
\framebox 
Као и \makebox али ствара оквир око поља. Погледајте Кутије.
\frenchspacing 
Налаже Латексу да се суздржи од убацивања више простора након периода ('.') него што је то случај за обичан карактер. Да би искључили ову функционалност користи се команда \nonfrenchspacing.

G[уреди]

H[уреди]

\hfill 
Скраћеница за \hspace{\fill}.
\hline 
додаје хоризонталну линију у табеларном окружењу. Погледајте и \cline, Табеле одељак.
\href 
Додаје линк, или сидро. Погледајте Хиперлинкови
\hrulefill
\hspace 
Узрокује хоризонталне линкове.
\huge 
Намешта величину фонта. Погледајте Форматирање текста.
\Huge 
Намешта величину фонта. Погледајте Форматирање текста.
\hyphenation{листа речи}
Редефинише подразумеване алгоритме растављања за одређене речи. Погледајте писање са цртицом

I[уреди]

\include 
Ова команда се разликује од \input по томе што је излаз који је додат уместо команде из других фајлова. За више информација видети LaTex/Основе
\includegraphics 
Убацује слику. Потребан је graphicx пакет.
\includeonly
\indent
\input 
Користи се за читање ЛаТекс фајлова. За више информација видетиLaTex/Основе.
\it 
Курзивни текст који је унутар заграда са командом. Као што је {\it Ово је курзивно}. \em је генерално пожељан јер омогућава гњежђење.
\item 
Креира ставку у листи. Користи се у листама.

K[уреди]

\kill 
Спречите штампање линија у таб окружењу.

L[уреди]

\label 
Користи се за креирање етикета која се могу касније референцирани са \ref. Погледајте Ознаке и Крст-референцирање.
\large 
Намешта величину фонта. Погледајте Форматирање текста.
\Large 
Намешта величину фонта. Погледајте Форматирање текста.
\LARGE 
Намешта величину фонта. Погледајте Форматирање текста.
\LaTeX 
Штампа LaTeX лого. Погледајте Форматирање.
\LaTeXe 
Штампа тренутну верзију LaTeX лога. Погледајте Форматирање.
\ldots 
Штампа три тачке. Погледајте Форматирање.
\left
\lefteqn
\line
\linebreak 
Предлаже Латексу да прекине линију на овом месту. Погледајте Распоред на страници.
\linethickness
\linewidth
\listoffigures 
Убацује листу фигура у документ. Слично као ПС
\listoftables 
Убацује листу фигура у документ. Слично као ПС
\location

M[уреди]

\makebox 
Дефинише кутију која има одређену ширину, независно од његовог садржаја. Види Кутије.
\maketitle 
Прави наслов странице, користећи информације дефинисане са \title{} и \author{}.
\markboth \markright
\mathcal
\mathop
\mbox 
Пише текст у фонту роман унутар математичког окружења
\medskip
\multicolumn
\multiput

N[уреди]

\newcommand 
Дефинише нову команду. Види Нове команде.
\newcolumntype 
Дефинише нови тип колоне која ће се користити у табелама. Види Tабеле.
\newcounter
\newenvironment 
Дефинише ново окружење. Види Ново окружење.
\newfont
\newlength
\newline 
Завршава тренутну линију и почиње нову. Види Распоред на страници.
\newpage 
Завршава тренутну страну и почиње нову. Види Распоред на страници.
\newsavebox
\newtheorem
\nocite 
Додаје нову референцу у литературу без цитирања. \nocite{*} додаје све уносе из базу података bibtex у литературу.
\noindent
\nolinebreak
\nonfrenchspacing 
Искључује \frenchspacing и враћа LaTeX стандардан размак после тачке(´.´).
\normalsize 
Намешта подразумевану величину слова. Види Форматирање текста.
\nopagebreak 
Предлаже LaTeX-у да не прекида овде страну. Види Распоред на страници.
\not

O[уреди]

\onecolumn
\opening 
Убацује отворену фразу када се користи letter класа, нпр \opening{Драги господине}
\oval
\overbrace 
Црта заграде око аргумента. Може се користити у displaystyle са суперскриптом да би се означила формула. Види Виша математика.
\overline 
Црта линију око аргмента.

P[уреди]

\pagebreak 
Предлаже LaTeX-у да прекине страну овде. Види Распоред на страници.
\pagenumbering 
Дефинише врсту знакова који се користе за бројеве страница. Опције: арапски, роман, Роман, алпх, Алпх, гоббле (невидљив).
\pageref 
Користи се за позив на број странице где је \label претходно дефинисано. Види Слике и натписи.
\pagestyle 
Види Распоред на страници.
\par 
Почиње нови пасус
\paragraph 
Почиње нови пасус. Види Структура документа.
\parbox 
Дефинише кутију чији садржај је направљен у paragraph моду. Види Кутије.
\parindent 
Нормално увлачење код пасусаДужине.
\parskip
\part 
Почиње нови део књиге. Види Структура документа.
\protect
\providecommand (LaTeX2e) 
Видиe Нове команде.
\put

Q[уреди]

\quad 
Слично као размак, али са величином великог М
\qquad 
дупли \quad

R[уреди]

\raggedbottom 
Команда се користи за горње поравњање у другим окружењима.
\raggedleft 
Команда се користи за десно поравњање у другим окружењима.
\raggedright 
Команда се користи за лево поравњање у другим окружењима.
\raisebox 
Прави кутију и подиже њен садржај. Види LaTeX/Кутије.
\ref 
Користи се за позив на број претходно проглашеног \label. Види Ознаке и Крст-референцирање.
\renewcommand
\right
\rm
\roman
\rule 
Ствара линију одређене ширине и висине. Види LaTeX/Правила и Носачи.

S[уреди]

\savebox 
Ствара кутију и снима је.
\sbox 
краћа верзија \savebox без опционих аргумената.
\sc 
мала велика слова.
\scriptsize 
Подешава величину слова. Види Форматирање текста.
\section 
Почиње нов наслов. Види Структура документа.
\setcounter
\setlength
\settowidth
\sf 
Санс сериф.
\shortstack
\signature 
У Letter класи, одређује потпис за касније убацивање са \closing.
\sl 
Коси.
\slash 
Види Слаш ознаке
\small 
Намешта величину фонта. Види Форматирање текста.
\smallskip
\sout 
Избацује текст. Потребан ulem пакет. Види Форматирање текста.
\space 
обичан размак
\sqrt 
Ствара извор (подразумевано квадрат, али магнитуда се може дати као опциони параметар).
\stackrel 
Узима два аргумента, а ставља први на врх другог.
\stepcounter 
Повећава бројач.
\subparagraph 
Почиње са новим подпасусом. Види Структура документа.
\subsection 
Почиње са новим поднасловом. Види Структура документа.
\subsubsection 
Почиње са новим под-поднасловом. Види Структура документа.

T[уреди]

\tableofcontents 
Умбацује табелу садржаја (на основу члана наслова) на место где се појављује команда.
\telephone 
У letter класи, прецизира број телефона пошиљаоца.
\TeX 
Штампа TeX логo. Види Форматирање.
\textbf{} 
Подешава подебљан фонт. Види Стил_фонта.
\textcolor{}{} 
Ствара обојен текст. Види Убацивање обојеног текста.
\textit{} 
Ствара курзивни фонт. Види Стил_фонта.
\textmd{} 
Поставља фонт средње тежине. Види Стил_фонта.
\textnormal{} 
Нормалан фонт. Види Стил_фонта.
\textrm{} 
Поставља роман врсту фонтова. Види Стил_фонта.
\textsc{} 
Поставља стил фонта са малим словима. Види Стил_фонта.
\textsf{} 
Поставља санс сериф врсту фонтова. Види Стил_фонта.
\textsl{} 
Поставља нагнут стил фонта. Види Стил_фонта.
\texttt{} 
Поставља фонт писаће машине. Види Стил_фонта.
\textup{} 
Поставља усправни облик фонта. Види Стил_фонта.
\textwidth
\textheight
\thanks
\thispagestyle
\tiny 
Поставља величину фонта. Види Форматирање текста.
\title
\today 
Исписује данашњи датум. Види Форматирање.
\tt
\twocolumn
\typeout
\typein

U[уреди]

\uline 
Подвлачи текст. Захтева ulem пакет. Види Форматирање.
\underbrace
\underline
\unitlength
\usebox
\usecounter
\uwave 
Креира таласасто подвлачење. Потребан ulem пакет. Види Форматирање.

V[уреди]

\value
\vbox{текст} 
Ограђује текст пасуса како би га заштитио од гажења приликом раздвајања странице
\vcenter
\vdots 
Ствара вертикале тачке. Види Математика.
\vector
\verb 
Ствара вербатим текст Форматирање.
\vfill
\vline
\vphantom
\vspace


Ова страна користи материјал Др. Шелдона Грина Hypertext Help with LaTeX

Претходно: Индекс Индекс