LaTeX/Rečnik naredbi

Izvor: Викикњиге
Idi na navigaciju Idi na pretragu
LaTeX logo.svg

LaTeX

Početak
 1. Uvod100% završen  Dec 13, 2015
 2. Instalacija100% završen  Dec 13, 2015
 3. Instalacija dodatnih paketa 100% završen  Dec 13, 2015
 4. Osnove 100% završen  Dec 13, 2015
 5. Kako pronaći pomoć 100% završen  Dec 13, 2015

Zajednički elementi

 1. Struktura dokumenta 100% završen  Dec 28, 2015
 2. Formatiranje teksta 100% završen  Dec 27, 2015
 3. Formatiranje paragrafa 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Boje 100% završen  Jan 10, 2016
 5. Slova100% završen  Jan 10, 2016
 6. Struktura listi 100% završen  Jan 10, 2016
 7. Posebni znakovi 100% završen  Jan 10, 2016
 8. Internacionalizacija 100% završen  Jan 10, 2016
 9. Rotacija 100% završen  Jan 10, 2016
 10. Tabele 100% završen  Jan 10, 2016
 11. Stvaranje naslova 100% završen  Jan 10, 2016
 12. Raspored strane 100% završen  Jan 10, 2016
 13. Uvoz grafike 100% završen  Jan 10, 2016
 14. Figure i natpisi100% završen  Jan 10, 2016
 15. Fusnote i Margine100% završen  Jan 10, 2016
 16. Hiperlinkovi 100% završen  Jan 10, 2016
 17. Oznake i referenciranje100% završen  Jan 10, 2016

Mehanika

 1. Greške i upozorenja 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Dužine 100% završen  Jan 02, 2016
 3. Brojači 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Kutije 100% završen  Jan 02, 2016
 5. Pravila i nosači 100% završen  Jan 02, 2016

Tehnički tekstovi

 1. Matematika100% završen  Jan 10, 2016
 2. Naprednija matematika 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Teoreme
 4. Hemijska grafika 75% završen  Jan 02, 2016
 5. Algoritmi 75% završen  Jan 02, 2016
 6. Listiranje izvornog koda 100% završen  Jan 02, 2016
 7. Lingvistika 75% završen  Jan 02, 2016

Posebne strane

 1. Indeksiranje 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Rečnik 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Upravljanje bibliografijom‎ 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Više bibliografije

Posebni dokumenti

 1. Pisma 50% završen  Jan 02, 2016
 2. Prezentacije 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Učiteljski deo 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Kratka biografija 50% završen  Jan 02, 2016

Kreiranje grafika

 1. Predstavljanje proceduralnih grafika 100% završen  Jan 02, 2016
 2. MetaPostovi 0% završen  Jan 02, 2016
 3. Slika 50% završen  Jan 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% završen  Jan 02, 2016
 5. PSTricks 50% završen  Jan 02, 2016
 6. Xy-pic 25% završen  Jan 02, 2016
 7. Pravljenje 3D grafika 75% završen  Jan 02, 2016

Programiranje

 1. Makroi 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Običan TeH‎ 100% završen  Jan 10, 2016
 3. Kreiranje paketa 100% završen  Jan 10, 2016
 4. Teme 75% završen  Jan 10, 2016

Razno

 1. Modularni Dokumenti 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Zajedničko pisanje LaTeX dokumenata 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Otpremanje u druge formate 100% završen  Jan 10, 2016

Pomoć i preporuke

 1. Najčešće postavljana pitanja 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Saveti i trikovi 75% završen  Jan 10, 2016

Dodaci

 1. Autori 0% završen  Jan 10, 2016
 2. Linkovi 0% završen  Jan 10, 2016
 3. Oznake paketa 0% završen  Jan 10, 2016
 4. Primeri LaTeX dokumenata 0% završen  Jan 10, 2016
 5. Indeks 0% završen  Jan 10, 2016
 6. Rečnik naredbi 0% završen  Jan 10, 2016


Ovo je rečnik LaTeX naredbi—sortiran po abecednom redosledu sa kratkim pregledom njihovih efekata. (Zagrade "[]" su opcioni argumenti, a zagrade "{}" su zahtevani argumenti.)

Sadržaj # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#[uredi]

/
see kose crte
\@
naredni period završava rečenicu
\\[*][ekstra-prostor]
nova linija
\,
smanjen razmak, u matematičkoj i tekstualnoj formi
\;
povećan razmak, u matematičkoj formi
\:
srednji razmak, matematička forma
\!
negativni smanjeni razmak, matematička forma
\-
pisanje sa crticom; korišćenje taba
\=
podešavanje taba, pogledajte koričćenje taba
\>
tab, pogledajte koričćenje taba
\<
tab unazad, pogledajte koričćenje taba
\+
pogledajte koričćenje taba
\'
akcenat ili tab
\`
akcenat ili tab
\|
duple vertikalne linije, matematička forma
\(
početak matematičkog okruženja
\)
kraj matematičkog okruženja
\[
početak displaymath okruženja
\]
kraj displaymath okruženja

A[uredi]

\addcontentsline{datoteka}{sek_jedinica}{ulaz}
dodaje ulaz u određenu listu ili tabelu
\addtocontents{datoteka}{tekst}
dodaje tekst (ili naredbe formatiranja) direktno na datoteku koja pravi određenu listu ili tabelu
\addtocounter{brojač}{vrednost}
povećava brojač
\address{Vraća adresu}
\addtolength{len-cmd}{len}
povećava dužinu naredbe, vidi Dužina
\addvspace
dodaje vertikalni razmak u određenoj visini
\alph
štampa trenutne vrednosti određenog brojača kao abecedne znakove
\appendix
menja način na koji su delovi jedinica numerisani, tako da se informacije posle naredbe smatraju delom dodatka
\arabic
štampa trenutne vrednosti određenog brojača kao arapske brojeve
\author
imenuje autora(e). Pogledajte Struktura dokumenta

B[uredi]

\backslash
štampa obrnutu kosu crtu
\baselineskip
dužina naredbi (vidi Dužine), koja određuje minimalni razmak između donje dve uzastopne linije u pasusu
\baselinestretch
skalira vrednost \baselineskip-a
\bf
Podebljana slova
\bibitem
pravi označen ulaz za literaturu
\bigskipamount
\bigskip
ekvivalentno sa \vspace{\bigskipamount}
\boldmath
bold font u matematičkoj formi
\boldsymbol
bold font za simbole

C[uredi]

\cal
Kaligrafski stil u matematičkoj formi
\caption
stvara naslove za figure i tabele
\cdots
Vertikalno centrirane 3 tačke
\centering
koristi se za centriranje LaTeX okruženja
\chapter
Počinje novo poglavlje. Pogledajte Struktura dokumenta.
\circle
\cite
Koristi se za pravljenje citata iz pružene literature
\cleardoublepage
\clearpage
Završava trenutnu stranicu. Pogledajte Raspored na stranici.
\cline
Dodaje horizontalnu liniju u tabeli koja se proteže samo na niz ćelija. Pogledajte \hline i LaTeX/Tabele/ poglavlje.
\closing
Ubacuje završnu frazu (npr \closing{iskreno}), ostavlja prostor za potpis i ubacuje potpis određen sa \signature{}. Koristi se u Letter klasi
\color
Određuje boju teksta. LaTeX/Boje
\copyright
pravi © znak. Pogledajte Formatiranje.

D[uredi]

\dashbox
\date
\ddots
Ubacuje dijagonalnu elipsu (3 dijagonalne tačke) u matematičkom modu
\documentclass[opcije]{stil}
Koristi se za počinjanje lateks dokumenta
\dotfill

E[uredi]

\em
Uključuje ili isključuje kurzivna slova za tekst unutar zagrada sa komandom. Kao što je ova {\em Ovo je kurivno \em ali ovo nije \em a ovo ponovo jeste}. Ova komanda omogućava ugnežđenja.
\emph
Uključuje ili isključuje kurzivna slova za tekst unutar zagrada sa komandom na primer \emph{Ovo je kurzivno \emph{ali ovo nije} a ovo ponovo jeste}.
\ensuremath (LaTeX2e)
Tretira sve unutar zagrada kao da je u matematičkom okruženju. Korisno pri kreiranju komande u preambuli i radiće unutar ili van matematičkih okruženja.
\epigraph
Dodaje epigraf. Potrebno je instalirati epigraph paket.
\euro
Štampa simbol evra €. Potreban je eurosym paket.

F[uredi]

\fbox
\flushbottom
\fnsymbol
\footnote
Kreira fusnotu.
\footnotemark
\footnotesize
Namešta veličinu fonta. Pogledajte Formatiranje teksta.
\footnotetext
\frac
ubacuje razlomak u matematičkom modu. Koristi se kao \frac{brojilac}{imenilac}.
\frame
\framebox
Kao i \makebox ali stvara okvir oko polja. Pogledajte Kutije.
\frenchspacing
Nalaže Lateksu da se suzdrži od ubacivanja više prostora nakon perioda ('.') nego što je to slučaj za običan karakter. Da bi isključili ovu funkcionalnost koristi se komanda \nonfrenchspacing.

G[uredi]

H[uredi]

\hfill
Skraćenica za \hspace{\fill}.
\hline
dodaje horizontalnu liniju u tabelarnom okruženju. Pogledajte i \cline, Tabele odeljak.
\href
Dodaje link, ili sidro. Pogledajte Hiperlinkovi
\hrulefill
\hspace
Uzrokuje horizontalne linkove.
\huge
Namešta veličinu fonta. Pogledajte Formatiranje teksta.
\Huge
Namešta veličinu fonta. Pogledajte Formatiranje teksta.
\hyphenation{lista reči}
Redefiniše podrazumevane algoritme rastavljanja za određene reči. Pogledajte pisanje sa crticom

I[uredi]

\include
Ova komanda se razlikuje od \input po tome što je izlaz koji je dodat umesto komande iz drugih fajlova. Za više informacija videti LaTex/Osnove
\includegraphics
Ubacuje sliku. Potreban je graphicx paket.
\includeonly
\indent
\input
Koristi se za čitanje LaTeks fajlova. Za više informacija videtiLaTex/Osnove.
\it
Kurzivni tekst koji je unutar zagrada sa komandom. Kao što je {\it Ovo je kurzivno}. \em je generalno poželjan jer omogućava gnježđenje.
\item
Kreira stavku u listi. Koristi se u listama.

K[uredi]

\kill
Sprečite štampanje linija u tab okruženju.

L[uredi]

\label
Koristi se za kreiranje etiketa koja se mogu kasnije referencirani sa \ref. Pogledajte Oznake i Krst-referenciranje.
\large
Namešta veličinu fonta. Pogledajte Formatiranje teksta.
\Large
Namešta veličinu fonta. Pogledajte Formatiranje teksta.
\LARGE
Namešta veličinu fonta. Pogledajte Formatiranje teksta.
\LaTeX
Štampa LaTeX logo. Pogledajte Formatiranje.
\LaTeXe
Štampa trenutnu verziju LaTeX loga. Pogledajte Formatiranje.
\ldots
Štampa tri tačke. Pogledajte Formatiranje.
\left
\lefteqn
\line
\linebreak
Predlaže Lateksu da prekine liniju na ovom mestu. Pogledajte Raspored na stranici.
\linethickness
\linewidth
\listoffigures
Ubacuje listu figura u dokument. Slično kao PS
\listoftables
Ubacuje listu figura u dokument. Slično kao PS
\location

M[uredi]

\makebox
Definiše kutiju koja ima određenu širinu, nezavisno od njegovog sadržaja. Vidi Kutije.
\maketitle
Pravi naslov stranice, koristeći informacije definisane sa \title{} i \author{}.
\markboth \markright
\mathcal
\mathop
\mbox
Piše tekst u fontu roman unutar matematičkog okruženja
\medskip
\multicolumn
\multiput

N[uredi]

\newcommand
Definiše novu komandu. Vidi Nove komande.
\newcolumntype
Definiše novi tip kolone koja će se koristiti u tabelama. Vidi Tabele.
\newcounter
\newenvironment
Definiše novo okruženje. Vidi Novo okruženje.
\newfont
\newlength
\newline
Završava trenutnu liniju i počinje novu. Vidi Raspored na stranici.
\newpage
Završava trenutnu stranu i počinje novu. Vidi Raspored na stranici.
\newsavebox
\newtheorem
\nocite
Dodaje novu referencu u literaturu bez citiranja. \nocite{*} dodaje sve unose iz bazu podataka bibtex u literaturu.
\noindent
\nolinebreak
\nonfrenchspacing
Isključuje \frenchspacing i vraća LaTeX standardan razmak posle tačke(´.´).
\normalsize
Namešta podrazumevanu veličinu slova. Vidi Formatiranje teksta.
\nopagebreak
Predlaže LaTeX-u da ne prekida ovde stranu. Vidi Raspored na stranici.
\not

O[uredi]

\onecolumn
\opening
Ubacuje otvorenu frazu kada se koristi letter klasa, npr \opening{Dragi gospodine}
\oval
\overbrace
Crta zagrade oko argumenta. Može se koristiti u displaystyle sa superskriptom da bi se označila formula. Vidi Viša matematika.
\overline
Crta liniju oko argmenta.

P[uredi]

\pagebreak
Predlaže LaTeX-u da prekine stranu ovde. Vidi Raspored na stranici.
\pagenumbering
Definiše vrstu znakova koji se koriste za brojeve stranica. Opcije: arapski, roman, Roman, alph, Alph, gobble (nevidljiv).
\pageref
Koristi se za poziv na broj stranice gde je \label prethodno definisano. Vidi Slike i natpisi.
\pagestyle
Vidi Raspored na stranici.
\par
Počinje novi pasus
\paragraph
Počinje novi pasus. Vidi Struktura dokumenta.
\parbox
Definiše kutiju čiji sadržaj je napravljen u paragraph modu. Vidi Kutije.
\parindent
Normalno uvlačenje kod pasusaDužine.
\parskip
\part
Počinje novi deo knjige. Vidi Struktura dokumenta.
\protect
\providecommand (LaTeX2e)
Vidie Nove komande.
\put

Q[uredi]

\quad
Slično kao razmak, ali sa veličinom velikog M
\qquad
dupli \quad

R[uredi]

\raggedbottom
Komanda se koristi za gornje poravnjanje u drugim okruženjima.
\raggedleft
Komanda se koristi za desno poravnjanje u drugim okruženjima.
\raggedright
Komanda se koristi za levo poravnjanje u drugim okruženjima.
\raisebox
Pravi kutiju i podiže njen sadržaj. Vidi LaTeX/Kutije.
\ref
Koristi se za poziv na broj prethodno proglašenog \label. Vidi Oznake i Krst-referenciranje.
\renewcommand
\right
\rm
\roman
\rule
Stvara liniju određene širine i visine. Vidi LaTeX/Pravila i Nosači.

S[uredi]

\savebox
Stvara kutiju i snima je.
\sbox
kraća verzija \savebox bez opcionih argumenata.
\sc
mala velika slova.
\scriptsize
Podešava veličinu slova. Vidi Formatiranje teksta.
\section
Počinje nov naslov. Vidi Struktura dokumenta.
\setcounter
\setlength
\settowidth
\sf
Sans serif.
\shortstack
\signature
U Letter klasi, određuje potpis za kasnije ubacivanje sa \closing.
\sl
Kosi.
\slash
Vidi Slaš oznake
\small
Namešta veličinu fonta. Vidi Formatiranje teksta.
\smallskip
\sout
Izbacuje tekst. Potreban ulem paket. Vidi Formatiranje teksta.
\space
običan razmak
\sqrt
Stvara izvor (podrazumevano kvadrat, ali magnituda se može dati kao opcioni parametar).
\stackrel
Uzima dva argumenta, a stavlja prvi na vrh drugog.
\stepcounter
Povećava brojač.
\subparagraph
Počinje sa novim podpasusom. Vidi Struktura dokumenta.
\subsection
Počinje sa novim podnaslovom. Vidi Struktura dokumenta.
\subsubsection
Počinje sa novim pod-podnaslovom. Vidi Struktura dokumenta.

T[uredi]

\tableofcontents
Umbacuje tabelu sadržaja (na osnovu člana naslova) na mesto gde se pojavljuje komanda.
\telephone
U letter klasi, precizira broj telefona pošiljaoca.
\TeX
Štampa TeX logo. Vidi Formatiranje.
\textbf{}
Podešava podebljan font. Vidi Stil_fonta.
\textcolor{}{}
Stvara obojen tekst. Vidi Ubacivanje obojenog teksta.
\textit{}
Stvara kurzivni font. Vidi Stil_fonta.
\textmd{}
Postavlja font srednje težine. Vidi Stil_fonta.
\textnormal{}
Normalan font. Vidi Stil_fonta.
\textrm{}
Postavlja roman vrstu fontova. Vidi Stil_fonta.
\textsc{}
Postavlja stil fonta sa malim slovima. Vidi Stil_fonta.
\textsf{}
Postavlja sans serif vrstu fontova. Vidi Stil_fonta.
\textsl{}
Postavlja nagnut stil fonta. Vidi Stil_fonta.
\texttt{}
Postavlja font pisaće mašine. Vidi Stil_fonta.
\textup{}
Postavlja uspravni oblik fonta. Vidi Stil_fonta.
\textwidth
\textheight
\thanks
\thispagestyle
\tiny
Postavlja veličinu fonta. Vidi Formatiranje teksta.
\title
\today
Ispisuje današnji datum. Vidi Formatiranje.
\tt
\twocolumn
\typeout
\typein

U[uredi]

\uline
Podvlači tekst. Zahteva ulem paket. Vidi Formatiranje.
\underbrace
\underline
\unitlength
\usebox
\usecounter
\uwave
Kreira talasasto podvlačenje. Potreban ulem paket. Vidi Formatiranje.

V[uredi]

\value
\vbox{tekst}
Ograđuje tekst pasusa kako bi ga zaštitio od gaženja prilikom razdvajanja stranice
\vcenter
\vdots
Stvara vertikale tačke. Vidi Matematika.
\vector
\verb
Stvara verbatim tekst Formatiranje.
\vfill
\vline
\vphantom
\vspace


Ova strana koristi materijal Dr. Šeldona Grina Hypertext Help with LaTeX

Prethodno: Indeks Indeks