LaTeX/Figure i natpisi

Izvor: Викикњиге

LaTeX

Početak
 1. Uvod100% završen  Dec 13, 2015
 2. Instalacija100% završen  Dec 13, 2015
 3. Instalacija dodatnih paketa 100% završen  Dec 13, 2015
 4. Osnove 100% završen  Dec 13, 2015
 5. Kako pronaći pomoć 100% završen  Dec 13, 2015

Zajednički elementi

 1. Struktura dokumenta 100% završen  Dec 28, 2015
 2. Formatiranje teksta 100% završen  Dec 27, 2015
 3. Formatiranje paragrafa 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Boje 100% završen  Jan 10, 2016
 5. Slova100% završen  Jan 10, 2016
 6. Struktura listi 100% završen  Jan 10, 2016
 7. Posebni znakovi 100% završen  Jan 10, 2016
 8. Internacionalizacija 100% završen  Jan 10, 2016
 9. Rotacija 100% završen  Jan 10, 2016
 10. Tabele 100% završen  Jan 10, 2016
 11. Stvaranje naslova 100% završen  Jan 10, 2016
 12. Raspored strane 100% završen  Jan 10, 2016
 13. Uvoz grafike 100% završen  Jan 10, 2016
 14. Figure i natpisi100% završen  Jan 10, 2016
 15. Fusnote i Margine100% završen  Jan 10, 2016
 16. Hiperlinkovi 100% završen  Jan 10, 2016
 17. Oznake i referenciranje100% završen  Jan 10, 2016

Mehanika

 1. Greške i upozorenja 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Dužine 100% završen  Jan 02, 2016
 3. Brojači 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Kutije 100% završen  Jan 02, 2016
 5. Pravila i nosači 100% završen  Jan 02, 2016

Tehnički tekstovi

 1. Matematika100% završen  Jan 10, 2016
 2. Naprednija matematika 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Teoreme
 4. Hemijska grafika 75% završen  Jan 02, 2016
 5. Algoritmi 75% završen  Jan 02, 2016
 6. Listiranje izvornog koda 100% završen  Jan 02, 2016
 7. Lingvistika 75% završen  Jan 02, 2016

Posebne strane

 1. Indeksiranje 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Rečnik 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Upravljanje bibliografijom‎ 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Više bibliografije

Posebni dokumenti

 1. Pisma 50% završen  Jan 02, 2016
 2. Prezentacije 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Učiteljski deo 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Kratka biografija 50% završen  Jan 02, 2016

Kreiranje grafika

 1. Predstavljanje proceduralnih grafika 100% završen  Jan 02, 2016
 2. MetaPostovi 0% završen  Jan 02, 2016
 3. Slika 50% završen  Jan 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% završen  Jan 02, 2016
 5. PSTricks 50% završen  Jan 02, 2016
 6. Xy-pic 25% završen  Jan 02, 2016
 7. Pravljenje 3D grafika 75% završen  Jan 02, 2016

Programiranje

 1. Makroi 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Običan TeH‎ 100% završen  Jan 10, 2016
 3. Kreiranje paketa 100% završen  Jan 10, 2016
 4. Teme 75% završen  Jan 10, 2016

Razno

 1. Modularni Dokumenti 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Zajedničko pisanje LaTeX dokumenata 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Otpremanje u druge formate 100% završen  Jan 10, 2016

Pomoć i preporuke

 1. Najčešće postavljana pitanja 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Saveti i trikovi 75% završen  Jan 10, 2016

Dodaci

 1. Autori 0% završen  Jan 10, 2016
 2. Linkovi 0% završen  Jan 10, 2016
 3. Oznake paketa 0% završen  Jan 10, 2016
 4. Primeri LaTeX dokumenata 0% završen  Jan 10, 2016
 5. Indeks 0% završen  Jan 10, 2016
 6. Rečnik naredbi 0% završen  Jan 10, 2016

U prethodnom poglavlju ste mogli da vidite o uvozu grafike. Međutim, imati samo sliku između pasusa ne izgleda baš profesionalno. Za početak, želimo više načina za dodavanja natpisa i referenciranja. Ono što nam treba je način za definisanje figura. Takođe bi bilo dobro ako bi LaTeX mogao da primeni razne principe kako bi izgledalo kao da se dalo sve od sebe za sređivanje slika i teksta. Tada se float uključuje u igru.

Floats[uredi]

Floats su kontejneri za stvari u dokumentu koji se ne mogu prelamati na više stranica. LaTeX podrazumevano prepoznaje "tabele" i "figure" koje su float, ali možete definisati svoje nove (pogledajte Proizvoljne float-ove ispod). Float-ovi su tu da se bave problemom objekta koji ne može da stane na trenutonj stranici i da pomognu oko objekta koji ne želite na svojoj stranici.

Floats nisu deo normalnog toka teksta, već odvojeni entiteti, pozicionirani u okviru stranice za sebe (vrh, sredina, dno, levo, desno, ili gde god dizajner odluči). Oni uvek imaju naslov koji ih opisuje i oni su uvek numerisani tako da oni mogu biti upućeni u tekst. LaTeX automatski "floutuje" Tabele i Figure, u zavisnosti od toga koliko prostora je ostalo na stranici na mestu koje se obrađuje. Ako nema dovoljno mesta na trenutnoj stranici, float se premešta na vrh sledeće stranice. Ovo može biti promenjeno pomeranjem definicija Tabele ili Figure pre ili kasnije u tekstu, ili podešavanjem nekih od parametara koji kontrolišu automatski "flout".

Autori ponekad imaju mnogo float-ova koji se javljaju u brzoj sukcesiji, što pravi problem oko toga kakav bi raspored trebao da bude na stranici i dalje ostavljanje prostora za tekst. U ovom slučaju, LaTeX ih gomila sve gore i ispisuje ih zajedno, ako je to moguće, ili ih ostavlja na kraju poglavlja u znak protesta. Veština je razdvojiti ih u vašem tekstu, tako da oni ne upadaju ni u temu vašeg argumenta ili rasprave, niti ometaju vizuelni balans stranice.

Figure[uredi]

Da napravite figuru koja floutuje, koristite figure okruženje.

\begin{figure}[место убацивања]
... садржај фигуре ...
\end{figure}

Prethodni deo pominje kako se float-ovi koriste za omogućavanje LaTeX-u kontrolu nad figurama, održavajući najbolju moguću prezentaciju. Međutim, sigurno vam se desilo da vam se ne sviđa automatsko pozicioniranje figura. Mesto ubacivanja je parametar koji postoji radi kompromisa i njegova svrha je da autor ima veći stepen kontrole nad rasporedom premeštanja.

Komanda Ovlašćenje
h Postavlja float ovde, t.j. , približno na istom mestu se javlja u izvornom tekstu (ne baš na istom mestu)
t Stavlja na vrh strane.
b Stavlja na kraj strane.
p Stavlja na specijanlnu stranu , namenjenu samo za float.
! Premosti unutrašnje parametre LaTeX-a i koristi ih za određivanje "dobrih" float pozicija.
H Postavlja float na preciznu lokaciju LaTeX koda. Zahteva float paket,[1] t.j., \usepackage{float}. Ovo je ekvivalentno sa !ht.

Ono što treba da radite sa dozvolom premeštanja je da napravite listu opcija koje želite da imate na raspolaganju u LaTeX-u. To su jednostavne mogućnosti za LaTeX da odluči kada je najbolje da koristi te opcije u vašem dokumentu. Frank Mittelbach objašnjava algoritam[2]:

 • Ako naiđe na float, LaTeX pokušava odmah da ga postavi u skladu sa svojim pravilima (objašnjeno dole)
  • Ako uspe, float ostaje na postavljenoj poziciji i više se ne menja;
  • Ako ne uspe, onda LaTeX postavlja float u red za čekanje i preispituje ga ponovo kada počne sledeća strana (ne pre toga).
 • Kada se stranica završi, LaTeX ispituje ovaj red i pokušava da ga isprazni na najbolji mogući način. Prvo će pokušati da generiše onoliko float strana koliko je moguće (u nadi da će isprazniti red čekanja). Kada se ova mogućnost iscrpi, onda će pokušati da ih postavi pored preostalih float-ova, iznad i ispod te oblasti. Na kraju sve preostale float-ove postavlja na prazna moguća mesta ili ih ostavlja za sledeću stranu (t.j. , još jednom ih stavlja u red čekanja).
 • Nakon toga, počinje obradu materijala dokumenta na sledećoj strani. U procesu, može naići na dodatne float-ove.
 • Ako je stigao do kraja dokumenta ili ako je naišao na \clearpage, LaTeX počinje novu stranu, ne koristeći restriktivne uslove, i postavlja sve float-ove iz reda čekanja, tako što ih postvalja na float stranu/e.

U nekim specijanlinm slučajevima, LaTeX neće slediti ove parametre pozicioniranja i biće mu nepohodne dodatne komande, na primer, ako treba da odredi poravnanje koje nije centrirano,a ima samo jedan float na strani. [3].

Koristite \listoffigures za dodavanje liste figura na početku dokumenta. Da biste promenili ime koje je korišćeno u natpisu iz Figure u Primer, koristite \renewcommand{\figurename}{Primer} u sadržaju figure.

Figure sa ivicama[uredi]

Moguće je staviti tanku liniju oko svih figura. Morate da napišete sledeće na početku dokumenta:

\usepackage{float}
\floatstyle{boxed} 
\restylefloat{figure}

Linija neće uokviriti natpis.

Tabele[uredi]

Float tabele su objašnjene u ovom poglavlju. Evo kratkog podsećanja. Okruženje tabular smo koristili za konstruisanje tabela koje nisu float po podrazumevanim opcijama. Dakle, ako želite tabele float, upakujte tabular okruženje sa table okruženjem, kao što je ovde:

\begin{table}
 \begin{tabular}{...}
 ... садржај табеле ...
 \end{tabular}
\end{table}

Možda vam se čini da je sve ovo malo dugog daha, ali takve razlike su neophodne, jer možda nećete želeti sve tabele da tretirate kao float.

Koristite \listoftables da dodate listu tabela na početku dokumenta.

Zadržanje float-ova na njihovom mestu[uredi]

Paket placeins[1] daje komandu \FloatBarrier, koja se može koristiti za sprečavanje premeštanja float-ova. Ovo se može biti korisno na primer, na početku svakog dela. Paket čak daje mogućnost za promenu definicije \section da se automatski uključuje \FloatBarrier. Ovo se može podesiti učitavanjem paketa sa opcijom [section] (\usepackage[section]{placeins}). \FloatBarrier može biti koristan za sprečavanje upadanja float-ova u liste napravljene pomoću itemize ili enumerate. Paket flafter se može koristiti za prinudu float-ova da se pojave nakon što su definisani, a paket endfloat[2] se može koristiti za postavljanje svih float-ova na kraju dokumenta. Paket float[3] pruža H opciju za float okruženja, koje zaustavlja njihovo pomeranje.

Natpisi[uredi]

Uvek je dobro da dodate natpis za bilo koju figuru ili tabelu. Srećom, ovo je veoma jednostavno u LaTeX-u. Sve što treba da uradite je da koristite \caption{''tekst''} komandu sa float okruženjem. LaTeX će automatski pratiti numeracije figura, tako da ne morate da podešavate i ovo u tekstu natpisa.

Lokacija natpisa je tradicionalno ispod float-a. Međutim, to je na vama, zato ubacite komandu natpisa nakon sadržaja float-a (ali bolje u okruženje). Ako ga postavite pre, onda će se pojaviti natpis iznad float-a. Isprobajte sledeći primer koji pokazuje ovaj efekat:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage[english]{babel}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}

\begin{figure}[!ht]
 \caption{Слика галеба.}
 \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{галеб}
\end{figure}

\begin{figure}[!ht]
 \centering
  \reflectbox{%
   \includegraphics[width=0.5\textwidth]{галеб}}
 \caption{Слика истог галеба који 
      гледа на другу страну!}
\end{figure}

\begin{table}[!ht]
 \begin{center}
  \begin{tabular}{| l c r |}
  \hline
  1 & 2 & 3 \\
  4 & 5 & 6 \\
  7 & 8 & 9 \\
  \hline
  \end{tabular}
 \end{center}
 \caption{Једноставна табела}
\end{table}

Обратите пажњу како табеле и фигуре
имају независне бројаче.

\end{document}

Imajte na umu da komandom \reflectbox{...} postavljate njen sadržaj horizontalno.

Natpisi strana[uredi]

Ponekad je poželjno da se natpis pojavljuje pored float-a, radije nego iznad ili ispod. Paket sidecap može da se koristi za postavljanje natpis pored figure ili tabele. Sledeći primer pokazuje ovo za figuru koristeći SCfigure okruženje na mestu figure okruženja.

\documentclass{article}

\usepackage{graphicx}
\usepackage{sidecap}

\begin{document}

\begin{SCfigure}
 \centering
 \caption{ ... текст натписа ... }
 \includegraphics[width=0.3\textwidth]%
  {Жирафа_слика}% назив слике
\end{SCfigure}

\end{document}

Nenumerisani natpisi[uredi]

U nekim vrstama dokumenata (kao što su prezentacije), možda nije poželjno da naslovi slika počinju sa Figure:. Ovo se može lako sprečiti jednostavnim stavljanjem teksta natpisa u Figure okruženje, bez obuhvatanja Caption. To, međutim, znači da ne postoji natpis na raspolaganju za uključivanje u spisak figura.

Preimenovanje prefiksa natpisa tabele[uredi]

U slučaju da želite da promenite ime vašeg natpisa tabele iz "Table" u neki drugi, koristite \captionsetup komandu. Na primer,

\usepackage{caption}
\captionsetup[table]{name=Нови натпис табеле}

Lista figura i tabela[uredi]

Natpisi mogu biti navedeni na početku rada ili kao izveštaj u "Listi tabela" ili "Listi figura" sekciji korišćenjem \listoftables ili \listoffigures komanda, respektivno. Svaki natpis koji je korišćen za svaku figuru, će se pojaviti u ovoj listi, zajedno sa brojevima figure, kao i brojevi strana.

Komanda \caption ima opcioni parametar, \caption[''short'']{''long''} koji se koristi za listu tabela ili Listu figura. Tipičan short opis je za listu natpisa, a long opis će biti postavljen pored figure ili tabele. Ovo je posebno korisno ako je naslov je dug, a želi se samo "jedna linija" u listi figure/tabele. evo jednog primera korišćenja:

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}

\listoffigures

\section{Увод}

\begin{figure}[hb]
 \centering
 \includegraphics[width=4in]{gecko}
 \caption[Изблиза \textit{Hemidactylus} sp.]
  {Изблиза \textit{Hemidactylus} sp., који спада
  у род gecko фамилије. он је други по
  специфичности у својој врсти.}
\end{figure}

\end{document}

Oznake i referenciranja[uredi]

Oznake i referenciranja rade prilično slično opštem slučaju - pogledajte Oznake i referenciranje poglavlje za više informacija.

Ako oznaka pokupi broj poglavlja ili broj liste umesto broja figure, stavite oznaku unutar natpisa da biste obezbedili ispravnu numeraciju. Ako vam se pojavi greška za oznaku u natpisu, koristite \protect ispred \label komande.

Razvlačenje teksta oko figura[uredi]

Autor možda voli da neki float-ovi ne remete tekst, već više želi da omogući tekstu da se obavije oko njega. (Očigledno, ovo izgleda pristojno samo kada su u pitanju figure koje su znatno uže od širine teksta.)

Reč o upozorenju: Razvlačenje figura u LaTex-u će zahtevati mnogo ručnog podešavanja vašeg dokumenta. Postoji nekoliko paketa koji su dostupni za ovakav zadatak, ali nijedan od njih ne radi savršeno. Pre nego što napravite izbor o uključivanju figura sa razvlačenjem teksta u vašem dokumentu, proverite da li ste uzeli u obzir sve opcije. Na primer, možete da koristite raspored sa dve kolone za svoje dokumente i da prođete bez razvlačenja teksta.

U svakom slučaju, mi ćemo pogledati paket wrapfig. Zapamtite da wrapfig ne spada u podrazumevanu instalaciju LaTeX-a; možda ćete morati da instalirate dodatne pakete. Upamtite i da, wrapfig nije u skladu sa enumerate i itemize okruženjima

Za korišćenje wrapfig, prvo morate dodati ovo u preambulu:

\usepackage{wrapfig}

To onda daje pristup:

\begin{wrapfigure}[висина линије]{позиција}{ширина}

Postoji ukupno osam mogućih pozicioniranja:

r R desna strana teksta
l L leva strana teksta
i I unutar oboda blizu poveza (u twoside dokumentu)
o O van oboda blizu poveza

Sa velikim znakovima se omogućava figuri da se pomera, dok mali znakovi predstavljaju "tačno ovde". [4]

Širina je, naravno, širina figure. Na primer:

\begin{wrapfigure}{r}{0.5\textwidth}
 \begin{center}
  \includegraphics[width=0.48\textwidth]{галеб}
 \end{center}
 \caption{Галеб}
\end{wrapfigure}

Takođe možete da dozvolite LaTeX-u da sam odredi širinu i razvlači postavljanjem širine na 0pt. \begin{wrapfigure}{l}{0pt}

Imajte na umu da smo odredili veličinu i za wrapfigure okruženje i za sliku koju smo ubacili. Mi smo to uradili u vidu širine teksta: uvek je bolje koristiti relativne veličine u LaTeX-u, pustite LaTeX da uradi sav posao za vas! "Razvlačenje" je nešto veće od slike, tako da kompajler neće vratiti nikakvo upozorenje i imaćete mali beli okvir između slike i okolnog teksta. Možete ga promeniti da biste dobili bolji rezultat, ali ako ne stavite sliku manju od "razvlačenja", videćete sliku preko teksta.

Paket wrapfig može da se koristi sa definisanim float-om i float paketom. Pogledajte dole deo o proizvoljnim float-ovima.

Savet za figure sa previše praznog prostora[uredi]

Dešava se da napravite figure sa previše (ili premalo) praznog prostora na vrhu ili dnu strane. U tim slučajevima, možete jednostavno koristiti opcioni argument [lineheight]. On precizira visinu figure u broju linija teksta. Takođe, imajte na umu da okruženje center dodaje neki dodatni prazan prostor na svom vrhu i dnu; razmislite o korišćenju komande \centering.

Druga mogućnost je dopunite prostor sa float-om koristeći \vspace{...} komandu. Argument je veličine prostora koji želite da dodate, možete koristiti bilo koju jedinicu, uključujući pt, mm, in, itd. Ako ste dali negativan argument, to će dodati negativan prostor, to jest uklanja malo praznog prostora. Koristeći \vspace teži da pomeri natpis u odnosu na float dok argument [lineheight] to ne radi. Evo primera korišćenja \vspace komande, kod je upravo jedan iz prethodnog slučaja, upravo smo dodali malo negativnog vertikalnog prostora, koji se smanjuje:

\begin{wrapfigure}{r}{0.5\textwidth}
 \vspace{-20pt}
 \begin{center}
  \includegraphics[width=0.48\textwidth]{галеб}
 \end{center}
 \vspace{-20pt}
 \caption{Галеб}
 \vspace{-10pt}
\end{wrapfigure}
336
336

U ovom slučaju to možda izgleda previše smanjeno, ali možete da upravljate prostorom onako kako želite. U principu, najbolje je da ne dodajete prostor uopšte: pustite LaTeX da uradi formatiranje!

(U ovom slučaju, problem je upotreba \begin{center} za centriranje slike. Okruženje center dodaje dodatni prostor koji se može izbeći ako se koristi \centering)

Možete koristiti intextsep parametar da kontrolišete dodatni prostor iznad i ispod figure: \setlength\intextsep{0pt}

Alternativno možete koristiti picins paket umesto wrapfig paketa koja pravi ispravnu verziju bez viška praznog prostora bez ikakvog ručnog dorađivanja.

Postoji alternativa za wrapfig: to je paket floatflt [4].

Da biste uklonili prazan prostor iz figure jednom za svagda, treba da koristite pdfcrop, koji je uključen u većini TeX instalacija.

Subfloat-ovi[uredi]

Koristan dodatak je subcaption[5] paket koji koristi subfloat-ove u jednom float-u. Paketi subfigure i subfig su protestovani iako su korisna alternativa kada se koriste u kombinaciji sa latex šablonima (kao što su šabloni za časopise Springer i IOP, IEEETran i ACM SIG) koji nisu kompatibilni sa subcaption. Ovi paketi daju autoru mogućnost da ima podfigure sa figurama, ili podtabele sa tabelama float-ova. Subfloat-ovi imaju svoj natpis, i globalni natpis. Primer će najbolje ilustrovati upotreba paketa subcaption :

\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption}
\usepackage{subcaption}

\begin{figure}
  \centering
  \begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{галеб}
    \caption{Галеб}
    \label{fig:галеб}
  \end{subfigure}
  ~ %додајте жељени размак између слика, нпр. ~, \quad, \qquad, \hfill итд. 
   %(или празан ред да приморате подфигуру у нови ред)
  \begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{тигар}
    \caption{Тигар}
    \label{fig:тигар}
  \end{subfigure}
  ~ %додајте жељени размак између слика, нпр. ~, \quad, \qquad, \hfill итд. 
  %(или празан ред да приморате подфигуру у нови ред)
  \begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
    \includegraphics[width=\textwidth]{миш}
    \caption{Миш}
    \label{fig:миш}
  \end{subfigure}
  \caption{Слике животиња}\label{fig:животиње}
\end{figure}

Primetićete da je okruženje figure postavljeno kao i uvek. Takođe možete koristi okruženje tabele za podtabele. Za svaki subfloat, treba da koristite:

\begin{table}[<placement specifier>]
  \begin{subtable}[<посебно место>]{<ширина>}
    \centering
    ... Табела 1 ...
  \caption{<sub caption>}
  \end{subtable}
  ~
  \begin{subtable}[<посебно место>]{<ширина>}
    \centering
    ... Табела 2 ...
    \caption{<sub caption>}
  \end{subtable}
\end{table}

Ako nameravate da referencirate bilo koji od subfloat-ova, pogledajte gde će oznake biti ubačene; \caption van subfigure-okruženja će obezbediti globalne natpis.

subcaption će organizovati figure ili tabele stranu po stranu pod uslovom da može da se uklopi, u suprotnom, automatski će prebaciti subfloat-ove ispod. Ovaj efekat se može ručno dodati, stavljajući u novi red komandu (\\) pre figure koju želite da prebacite u novi red.

Horizontalni prostori između figura se kontrolišu sa nekoliko komandi, koji su smešteni između \begin{subfigure} i \end{subfigure}:

 • Ne razmaknuti delovi (određeni sa ~ kao u gornjem primeru) mogu da se koriste za umetanje prostora između subfigs.
 • Math razmaci: \qquad, \quad, \;, i \,
 • Opšti razmak: \hspace{''dužina''}
 • Automatsko širenje/skupljanje razmaka: \hfill

Široke figure u dvo-kolonskim dokumentima[uredi]

Ako pišete dokument pomoću dve kolone (odnosno ste počeli dokument sa nečim kao što je \documentclass[twocolumn]{article}), možda ste primetili da ne možete da koristite float elemente koje su šire od širine kolone (koristećii LaTeX notaciju, širu od 0.5\textwidth), inače će se slika preklapati sa tekstom. Ako stvarno morate da koristite tako široke elemente, jedino rešenje je da koristite "starred" varijante float okruženja, kao što su {figure*} i {table*}. Ove "starred" verzije rade kao i standardne, ali će biti širine kao stranica, tako da neće biti nikakvog preklapanja.

Loša stvar kod ovih okruženja je da oni mogu biti postavljeni samo na vrhu strane ili na sopstvenoj strani. Ako pokušate da odredite nihova mesta pomoću modifikatora kao što su b ili h, oni će biti ignorisani. Dodajte \usepackage{dblfloatfix} u preambuli kako bi ublažila ovaj problem u vezi sa postavljanjem ovih float-ova na dnu strane, koristeći opcioni specifikator [b]. Uobičajeno je [tbp]. Kako god, h i dalje neće raditi.

Da biste sprečili figure od postavljanja van respektivno u pogledu njihovih "ne-starred" duplikata, paket fixltx2e [5] treba koristiti (na primer \usepackage{fixltx2e}).

Proizvoljni float-ovi[uredi]

Ako tabele i figure nisu adekvatne za vaše potrebe, uvek imate opciju da sami kreirate svoje! Primeri takvih slučajeva su izvorni kodovi, ili mape. Za primer float programa, možda ćete želeti da napravite float po imenu program. Paket float je vaš prijatelj za ovaj zadatak. Sve komande za podešavanje novog float-a moraju biti postavljeni u preambuli a ne u dokumentu.

 1. Dodajte \usepackage{float} u preambulu vašeg dokumenta
 2. Napravite vaš float koristeći: \newfloat{tip}{postavljanje}{ext}[spoljašnji brojač], gde je:
  • tip - novo ime koje želite da date svom float-u, u ovom slučaju, 'program'.
  • postavljanje - t, b, p, ili h (kao što je prethodno objašnjeno u figurama), gde slova numerišu dozvoljena mesta.
  • ext - ime dodatka datoteke pomoćnog fajla sa liste figura (ili čega god). Latex ubacuje natpise u ovu datoteku.
  • spoljašnji brojač - prisustvo ovog parametra pokazuje da je brojač povezana sa ovim novim float-om koji treba da zavisi od spoljašnjeg brojača, na primer 'poglavlje'.
 3. Podrazumevano ime koje se pojavljuje na početku natpisa je tip. Ako želite da promenite ovo, koristite \floatname{type}{floatname}
 4. Promena float stila se može uraditi sa \floatstyle{style} (Radi na svim narednim \newfloat komandama, stoga, mora biti umetnuta pre \newfloat da bi imalo efekta).
  • plain - normalan stil za Latex float-ove, ali natpis je uvek ispod sadržaja.
  • plaintop - normalan stil za Latex float-ove, ali natpis je uvek iznad sadržaja.
  • boxed - float je uokviren "kutijom" i natpis je ispod.
  • ruled - natpis se pojavljuje iznad float-a, sa pravilima odmah iznad i ispod. Onda sadržaji float-a, sa poslednjim horizontalnim pravilom.

Float stilovi se takođe mogu napraviti kao što drugi primer dole prikazuje.

Evo primera dokumenta koji koristi novi program float tip:

\documentclass{article}

\usepackage{float}

\floatstyle{ruled}
\newfloat{program}{thp}{lop}
\floatname{program}{Program}

\begin{document}

\begin{program}
 \begin{verbatim}

класа ЗдравоСветеApp {
 јавни статичка празнина(String[] args) {
  //прикажи string
  System.out.println("Здраво свете!");
 }
}
\end{verbatim}
 \caption{Здраво свете! програм у Java.}
\end{program}

\end{document}

Okruženje verbatim je okruženje koje je već deo LaTeX-a. Iako do sada nije uvedeno, njegovo ime je prilično intuitivno! LaTeX će reprodukovati sve što mu date, uključujući nove linije, prostor, itd. Dobro je za izvorni kod, ali ako želite da uvedete mnogo kodova razmislite o korišćenju listings paketa, koji je namenjen za to.

Iako je ovo korisno, treba biti oprezan oko ugradnje float-a sa drugim float-om. Posebno, se može pojaviti

not in outer par mode

ova greška. Jedno rešenje bi bilo da koristite [H] opciju (nijednu drugu) na unutrašnji float, jer ova opcija "kači" unutrašnji float na drugi spoljašnji.

Skoro napravljeni float-ovi sa \newfloat mogu da se koriste u kombinaciji sa wrapfig paketom odozgo. Na primer, sledeći kod kreira float-ovani okvir za tekst, koji float-uje u tekstu na desnu stranu stranice zajedno sa natpisom, koja numeriše indekse fajlova sa ekstenzijom .lob i prilagođava float vizuelni izgled:

\documentclass{article}

% ставите hyperref пакет пре float-а како не бисте добили грешку .\theHfloatbox
\usepackage{hyperref}

\usepackage{float}

% дозвољава употребу "@" у називима контролне секвенце
\makeatletter

% this creates a custom and simpler ruled box style
\newcommand\floatc@simplerule[2]{{\@fs@cfont #1 #2}\par}
\newcommand\fs@simplerule{\def\@fs@cfont{\bfseries}\let\@fs@capt\floatc@simplerule
 \def\@fs@pre{\hrule height.8pt depth0pt \kern4pt}%
 \def\@fs@post{\kern4pt\hrule height.8pt depth0pt \kern4pt \relax}%
 \def\@fs@mid{\kern8pt}%
 \let\@fs@iftopcapt\iftrue}

% овај код блок дефинише нови и обични floatbox float окружење
\floatstyle{simplerule}
\newfloat{floatbox}{thp}{lob}[section]
\floatname{floatbox}{Text Box}

\begin{document}

\begin{floatbox}{r}{}
 \textit{Bootstrapping} је техника ресамплинговања која се користи 
 за процену статистичких количина, као што су 
 модели $R^2$. Он нуди неке заштите од 
 склоности испробавања.
 \caption{Bootstrapping}
\end{floatbox}

\end{document}

Stilovi natpisa[uredi]

Da biste promenili izgled naslovima, koristite caption [6] paket. Na primer, da biste postavili sve oznake natpisa malim i boldovanim:

\usepackage[font=small,labelfont=bf]{caption}

KOMA skipt paketi [7] imaju svoja prilagođavanja karakteristika natpisa sa npr \captionabove, \captionformat i \setcapwidth. Međutim, ove definicije imaju ograničen uticaj na novoformirana float okruženja sa wrapfig paketom.

Alternativno, možete redefinisati \thefigure komandu:

\renewcommand{\thefigure}{\arabic{section}.\arabic{figure}}

Pogledajte ovu stranu za više informacija o brojačima. Konačno, imajte na umu da je caption2 paket odavno zastareo.

Oznake u figurama[uredi]

Postoji LaTeX paket lpic [8] koji stavlja LaTeX na vrh uključene grafike, omogućavajući da dodate TeX oznake na uvezenu grafiku. Ona definiše pogodan interfejs za ubacivanje TeX-a preko uključene grafike i omogućava postavljanje bele pozadine kako bi zasenčila grafiku. To je bolja alternativa za oznake u grafici; ne morate da promenite veličinu teksta kada ponovno skalirate slike, a sva moć LaTeX-a je dostupna za oznake.

Veoma sličan paket, sa nešto drugačijom sintaksom, je pinlabel [9]. Dati link ukazuje na paket psfrag i overpic.

Mnogo složeniji paket koji se može koristiti na isti način je TikZ. TikZ je u biblioteci crtanja poznatiji kao pgf (koji se koristi za pravljenje beamer-a). Može se koristiti za obeležavanje figura dodavanjem teksta čvorova na vrhu slike čvora.

Rezime[uredi]

Ovim je završeno sve vezano za float. Videli ste kako je lakše da pustite LaTeX da uradi sav naporan rad i podesi raspored stranica kako bi vaši podaci bili najbolje raspoređeni. Kao i uvek, činjenica je da LaTeX brine o svim natpisa i referentnim numeracijama i da pravi veliku uštedu vremena.

Reference[uredi]


Prethodno: Uvoz grafike Indeks Sledeće: Fusnote i Margine