LaTeX/Uvod

Izvor: Викикњиге

LaTeX

Početak
 1. Uvod100% završen  Dec 13, 2015
 2. Instalacija100% završen  Dec 13, 2015
 3. Instalacija dodatnih paketa 100% završen  Dec 13, 2015
 4. Osnove 100% završen  Dec 13, 2015
 5. Kako pronaći pomoć 100% završen  Dec 13, 2015

Zajednički elementi

 1. Struktura dokumenta 100% završen  Dec 28, 2015
 2. Formatiranje teksta 100% završen  Dec 27, 2015
 3. Formatiranje paragrafa 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Boje 100% završen  Jan 10, 2016
 5. Slova100% završen  Jan 10, 2016
 6. Struktura listi 100% završen  Jan 10, 2016
 7. Posebni znakovi 100% završen  Jan 10, 2016
 8. Internacionalizacija 100% završen  Jan 10, 2016
 9. Rotacija 100% završen  Jan 10, 2016
 10. Tabele 100% završen  Jan 10, 2016
 11. Stvaranje naslova 100% završen  Jan 10, 2016
 12. Raspored strane 100% završen  Jan 10, 2016
 13. Uvoz grafike 100% završen  Jan 10, 2016
 14. Figure i natpisi100% završen  Jan 10, 2016
 15. Fusnote i Margine100% završen  Jan 10, 2016
 16. Hiperlinkovi 100% završen  Jan 10, 2016
 17. Oznake i referenciranje100% završen  Jan 10, 2016

Mehanika

 1. Greške i upozorenja 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Dužine 100% završen  Jan 02, 2016
 3. Brojači 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Kutije 100% završen  Jan 02, 2016
 5. Pravila i nosači 100% završen  Jan 02, 2016

Tehnički tekstovi

 1. Matematika100% završen  Jan 10, 2016
 2. Naprednija matematika 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Teoreme
 4. Hemijska grafika 75% završen  Jan 02, 2016
 5. Algoritmi 75% završen  Jan 02, 2016
 6. Listiranje izvornog koda 100% završen  Jan 02, 2016
 7. Lingvistika 75% završen  Jan 02, 2016

Posebne strane

 1. Indeksiranje 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Rečnik 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Upravljanje bibliografijom‎ 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Više bibliografije

Posebni dokumenti

 1. Pisma 50% završen  Jan 02, 2016
 2. Prezentacije 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Učiteljski deo 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Kratka biografija 50% završen  Jan 02, 2016

Kreiranje grafika

 1. Predstavljanje proceduralnih grafika 100% završen  Jan 02, 2016
 2. MetaPostovi 0% završen  Jan 02, 2016
 3. Slika 50% završen  Jan 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% završen  Jan 02, 2016
 5. PSTricks 50% završen  Jan 02, 2016
 6. Xy-pic 25% završen  Jan 02, 2016
 7. Pravljenje 3D grafika 75% završen  Jan 02, 2016

Programiranje

 1. Makroi 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Običan TeH‎ 100% završen  Jan 10, 2016
 3. Kreiranje paketa 100% završen  Jan 10, 2016
 4. Teme 75% završen  Jan 10, 2016

Razno

 1. Modularni Dokumenti 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Zajedničko pisanje LaTeX dokumenata 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Otpremanje u druge formate 100% završen  Jan 10, 2016

Pomoć i preporuke

 1. Najčešće postavljana pitanja 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Saveti i trikovi 75% završen  Jan 10, 2016

Dodaci

 1. Autori 0% završen  Jan 10, 2016
 2. Linkovi 0% završen  Jan 10, 2016
 3. Oznake paketa 0% završen  Jan 10, 2016
 4. Primeri LaTeX dokumenata 0% završen  Jan 10, 2016
 5. Indeks 0% završen  Jan 10, 2016
 6. Rečnik naredbi 0% završen  Jan 10, 2016

Šta je TeX?[uredi]

TeX je jezik za obeležavanje i programiranje niskog nivoa kreiran od strane Donalda Knuta za atraktivno i dosledno uređivanje tipa dokumenta. Knuth je počeo da piše TeX mehanizam za uređivanje tipa teksta 1977 da bi istražio potencijal digitalne štamparske opreme that koja je počela da infiltrira izdavačku industriju u tom vremenu, posebno u nadi da bi on morao da preokrene trend pogoršanja štamparskog kvaliteta koji je on video da utiče na njegove knjige i članke. Sa izdavanjem 8-bitne podrške znakova u 1989, TeX razvoj je bio u suštini zaleđen samo su se periodično izdavale ispravke grešaka. TeX je programski jezik u smislu da podržava if-else konstrukciju: sa njim možete praviti kalkulacije (koje se izvršavaju dok kompajlirate dokument), itd., ali će vam biti veoma teško da radite s njim nešto drugo se uređivanja tipa teksta. Dobra kontrola koju TeX nudi nad strukturama dokumenata i formatiranju, njega čini moćnim i silnim alatom. TeX je poznat po tome da je ekstremno stabilan, za mogućnost pokretanja na mnogim različitim vrstama računara, i zato što je praktično bez grešaka. Brojevi verzija TeX-a konvergiraju ka , sa trenutnim brojem verzije 3.1415926.

Ime TeX je namenjeno od strane programera da bude /'tɛx/, sa finalnim suglasnikom loh ili bah. (Donald E. Knut, The TeXbook) Slova imena su namenjena da reporezentuju velika grčka slova tau, epsilon, i či, kako je TeX skraćenica za τέχνη (ΤΕΧΝΗ – technē), grčka reč za "umetnost" kao i za "znanat", koja je takođe koren reči technical. Ljudi koji govore engleski ga često izgovaraju /'tɛk/, kao prvi slog kod technical.

Programiranje u TeX generalno napreduje po veoma postepenoj krivi učenja, zahtevajuči značajnu investiciju vremena da se naprave prilagođeni makroi za formatiranje teksta. Srećom, sistemi pripremanja dukumenata na bazi TeX, koji se sastoje od kolekcije pre izgrađenih makroa, postoje. Ovi unapred napravljeni makroi štede vreme, i automatizuje određene zadatke koji se ponavljaju i i pomaže u smanjenju korisničkih uvedenih grešaka; međutim, ova pogodnost dolazi po ceni kompletne fleksibilnosti dizajna. Jedan od najpopularnijih makro paketa se naziva LaTeX.

Šta je LaTeX?[uredi]

LaTeX (izgovara se ili "Lah-tech" ili "Lay-tech") je makro paket baziran na TeX koga je napravio Lesli Lamport. Njegova svrha je da uprosti TeX uređivanje tipova teksta, posebno za dokumente koji sadrže matematičke formule. Unutar sistema uređivanja tipova teksta, negovo ime se foramtira kao LaTeX.

Mnogi kasniji autori su doprineli ekstenzije, koji se nazivaju paketi ili stilovi, za LaTeX. Neki od njih su grupisani sa TeX/LaTeX softverskom distribucijom; a više ih se može naći u sveobuhvatnoj mreži TeX arhiva (CTAN).

Pošto se LaTeX sastoji od grupe TeX komandi, LaTeX procesuiranje dokumenata je u suštini programiranje. Možete da napravite tekstualnu datoteku u LaTeX jeziku za označavanje, koju LaTeX čita za proizvodnju završnog dokumenta.

Ovaj pristup ima neke nedostatke u poređenju sa WYSIWYG (What You See Is What You Get) programima kao što su OpenOffice.org writer ili majkrosoft vord.

U LaTeX-u:

 • (Obično)Ne vidite konačnu verziju dokumenta dok ga uređujete.
 • Uglavnom trebate znati neophodne komande za LaTeX jezik za obeležavanje.
 • Ponekad može biti teško dobiti određen izgled dokumenta.

Sa druge strane, postoje sigurne prednosti LaTeX pristupa:

 • Izvori dokumenata se mogu čitati i razumeti sa bilo kojim editorom teksta, za razliku od kompleksnih binarnih sistema i XML formata korišćenih sa WYSIWYG programima.
 • Možete se koncentrisati potpuno na strukturu i sadržaj dokumenta, a ne da se hvatate u koštac sa površnim problemima izgleda.
 • Ne morate ručno da podešavate slova, veličinu teksta, visinu redova, ili protok teksta za čitljivost, pošto LaTeX vodi računa o ovim stvarima automatski.
 • U LaTeX-u struktura dokumenta je vidljiva korisniku, i može se lako kopirati na drugom dokumentu. U WYSIWYG aplikacijama nije uvek očigledno kako je određeno formatiranje proizvedeno, i može biti nemoguće da ga iskopirate direktno za upotrebu u drugom dokumentu.
 • Izgled, slova, tabele su konstantne kroz dokument.
 • Matematičke formule se mogu lako uređivati po tipu teksta.
 • Indeksi, fusnote, citati i reference se lako generišu.
 • Pošto je izvor dokumenta običan tekst, tabele, figure, jednačine, itd. se mogu programski generisati sa bilo kojim jezikom.
 • Primorani ste da pravilno strukturišete vaše dokumente.

LaTeX dokument je datoteka običnog teksta koji sadrži sadžaj dokumenta, sa dodatnim oznakama. Kada izvornu datoteku obrađuju makro paketi, može da proizvede dokumente u nekoliko foramta. LaTeX izvorno podržava DVI i PDF, ali korišćenjem drugog softvera možete lako napraviti PostScript, PNG, JPEG, itd.

Filozofija korišćenja[uredi]

Fleksibilnost i modularnost[uredi]

Jedna od najfrustrirajućih stvari sa kojom početnici pa čak i napredni korisnici mogu da se susretnu pri korišćenju LaTeX-a je nedostatak fleksibilnosti u vezi sa dizajnom dokumenta i izgleda. Ako želite da dizajnirate vaš dokument na vrlo specifičan način, možda ćete imati problema sa postizanjem ovog cilja. Imajte na umu da LaTeX vrši formatiranje za vas, i, uglavnom, na pravi način. Ako nije tačno ono što ste želeli, onda LaTeX način makar nije lošiji, ako nije bolji. Jedan način gledanja na ovo, je da je LaTeX skupina makroa za TeX koja cilja da izvrši sve u vezi sa formatiranjem dokumenta, tako da pisac samo mora da vodi računa o sadržaju. Ako zaista želite fleksibilnost, koristite običan TeX.

Jedno rešenje ove dileme je da iskoristite LaTeX mogućnosti modeliranja. Možete praviti svoje makroe, ili da koristite makroe koje su drugi napravili. Vi verovatno niste prva osoba koja se susrela sa određenim problemom formatiranja, i neko ko se susreo sa sličnim problemom ranije je možda objavio svoje rešenje u obliku paketa.

CTAN je dobro mesto za pronalaženje mnogih resursa u vezi sa TeX i izvedenih paketa. To je prvo mesto gde bi trebalo da počnete sa pretragom.

Pitanja i dokumentacija[uredi]

Pored internet resursa koji su u izobolju, najbolji izvor dokumentacije ostaje oficionalni priručnik za svaki specifičan paket, i referentna dokumentacija, t.j., TeXbook od strane D. Knuth i LaTeX: A document preparation system od strane L. Lamport.

Zato pre nego što požurite na vašem omiljenom internet pretraživaču, stvarno vas pozivamo da pogledate dokumentaciju paketa koji vam pravi nevolje. Ova zvanična dokumentacija je najčešće instalirana zajedno sa vašom TeX distribucijom, ili se može naći na CTAN.

Termini koji se tiču TeX-a[uredi]

Sistemi pripreme dokumenata

LaTeX je sistem pripremanja dokumenata baziran na TeX. Tako da je sistem kombinacija jezika i makroa.

Distribucije

TeX distribucije su kolekcije paketa i programa (kompajlera, slova, i makro paketa) koji vam omogućavaju da uređujete tipove teksta bez potrebe da ručno preuzimate datoteke i konfigurišete stvari.

Programi

Program je izvršna mašina koja može da pretvori vaš izvršni kod u štampani izlazni format. Program sam po sebi samo upravlja sintaksom, on takođe mora da učita slova i makroe da bi potpuno razumeo izvorni kod i pravilno generisao izlaz. Program određuje koju vrstu izvornog koda može da pročita, i koji format može da izbacuje (obično DVI ili PDF).

Sve u svemu, distribucije su lak načina za instalaciju onoga što vam je potrebno da koristite programe i sisteme koje želite. Distribucije obično ciljaju određeni operativni sistem. Možete da koristite različite sisteme na različitim programima, ali ponekad postoje restrikcije. Kodovi napisani za TeX, LaTeX ili ConTeXt su (uglavnom) ne komapatabilni među sobom. Dodatno, programsko specifični kodovi (kao što su slova za XeTeX) možda ne mogu biti sastavljeni od strane svakog programa.

Kada tražite informacije o LaTeX-u, možete se susresti sa XeTeX, ConTeXt, LuaTeX ili drugim imenima kaja imaju -TeX sufiks. Hajde da se podsetimo većine termina u ovoj tabeli.

Sistemi Opisi
ConTeXt TeX-baziran sistem pripremanja dokumenta (kao što je i LaTeX) sa veoma konstantnom i lakom sintaksom i podrškom za pdfTeX, XeTeX i LuaTeX programe.

Međutim nema isti cilj kao i LaTeX.

LaTeX TeX-baziran sistem pripremanja dokumenta dizajniran od strane Leslija Lamporta. On je zaprava skup makroa za TeX. On cilja da vodi računa o procesu formatiranja.
MetaFont Sistem slova visokog kvaliteta dizajniran od strane Donalda Knuta zajedno sa TeX.
MetaPost Opisni jezik vektorske grafike baziran na MetaFont.
TeX Originalan jezik dizajniran od strane Donalda Knuta.
Programi Opisi
luatex, lualatex TeX program sa ugrađenim Lua skriptink programom koji cilja na načini TeX unutrašnjosti fleksibilnijim.
pdftex, pdflatex Programi (PDF kompajleri).
tex, latex Programi (DVI kompajleri).
xetex, xelatex TeX program koji koristi unikod i podržava široko popularana .ttf i .otf slova. Pogledajte slova.
TeX Distribucije Opisi
MacTeX TeX Live bazirana distribucija koja cilja mak OS X.
MiKTeX TeX distribucija za vindous.
TeX Live Među-platformna TeX distribucija.

Šta je sledeće?[uredi]

U sledećem poglavlju ćemo nastaviti do instalacije. Onda ćemo sastaviti našu prvu LaTeX datoteku.

Tokom čitanja ove knjige takođe trebate iskoristiti druga sredstva za učenje o LaTeX-u. Dobri izvori su:


  Indeks Sledeće: Instalacija