LaTeX/Predstavljanje proceduralnih grafika

Izvor: Викикњиге

LaTeX

Početak
 1. Uvod100% završen  Dec 13, 2015
 2. Instalacija100% završen  Dec 13, 2015
 3. Instalacija dodatnih paketa 100% završen  Dec 13, 2015
 4. Osnove 100% završen  Dec 13, 2015
 5. Kako pronaći pomoć 100% završen  Dec 13, 2015

Zajednički elementi

 1. Struktura dokumenta 100% završen  Dec 28, 2015
 2. Formatiranje teksta 100% završen  Dec 27, 2015
 3. Formatiranje paragrafa 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Boje 100% završen  Jan 10, 2016
 5. Slova100% završen  Jan 10, 2016
 6. Struktura listi 100% završen  Jan 10, 2016
 7. Posebni znakovi 100% završen  Jan 10, 2016
 8. Internacionalizacija 100% završen  Jan 10, 2016
 9. Rotacija 100% završen  Jan 10, 2016
 10. Tabele 100% završen  Jan 10, 2016
 11. Stvaranje naslova 100% završen  Jan 10, 2016
 12. Raspored strane 100% završen  Jan 10, 2016
 13. Uvoz grafike 100% završen  Jan 10, 2016
 14. Figure i natpisi100% završen  Jan 10, 2016
 15. Fusnote i Margine100% završen  Jan 10, 2016
 16. Hiperlinkovi 100% završen  Jan 10, 2016
 17. Oznake i referenciranje100% završen  Jan 10, 2016

Mehanika

 1. Greške i upozorenja 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Dužine 100% završen  Jan 02, 2016
 3. Brojači 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Kutije 100% završen  Jan 02, 2016
 5. Pravila i nosači 100% završen  Jan 02, 2016

Tehnički tekstovi

 1. Matematika100% završen  Jan 10, 2016
 2. Naprednija matematika 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Teoreme
 4. Hemijska grafika 75% završen  Jan 02, 2016
 5. Algoritmi 75% završen  Jan 02, 2016
 6. Listiranje izvornog koda 100% završen  Jan 02, 2016
 7. Lingvistika 75% završen  Jan 02, 2016

Posebne strane

 1. Indeksiranje 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Rečnik 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Upravljanje bibliografijom‎ 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Više bibliografije

Posebni dokumenti

 1. Pisma 50% završen  Jan 02, 2016
 2. Prezentacije 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Učiteljski deo 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Kratka biografija 50% završen  Jan 02, 2016

Kreiranje grafika

 1. Predstavljanje proceduralnih grafika 100% završen  Jan 02, 2016
 2. MetaPostovi 0% završen  Jan 02, 2016
 3. Slika 50% završen  Jan 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% završen  Jan 02, 2016
 5. PSTricks 50% završen  Jan 02, 2016
 6. Xy-pic 25% završen  Jan 02, 2016
 7. Pravljenje 3D grafika 75% završen  Jan 02, 2016

Programiranje

 1. Makroi 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Običan TeH‎ 100% završen  Jan 10, 2016
 3. Kreiranje paketa 100% završen  Jan 10, 2016
 4. Teme 75% završen  Jan 10, 2016

Razno

 1. Modularni Dokumenti 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Zajedničko pisanje LaTeX dokumenata 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Otpremanje u druge formate 100% završen  Jan 10, 2016

Pomoć i preporuke

 1. Najčešće postavljana pitanja 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Saveti i trikovi 75% završen  Jan 10, 2016

Dodaci

 1. Autori 0% završen  Jan 10, 2016
 2. Linkovi 0% završen  Jan 10, 2016
 3. Oznake paketa 0% završen  Jan 10, 2016
 4. Primeri LaTeX dokumenata 0% završen  Jan 10, 2016
 5. Indeks 0% završen  Jan 10, 2016
 6. Rečnik naredbi 0% završen  Jan 10, 2016

U poglavlju o uvozu grafike, naučili ste da možete da ubacujete ili povezujete grafike u LaTeX, kao što su grafike koje ste napravili u nekom drugom programu ili ih dobavili na neki drugi način. U ovom podglavlju, naučićete kako da napravite ili ubacite grafike direktno u LaTeX dokument. Grafika se označava korišćenjem komandi koje su slične podešavanju bold teksta ili pravljenju matematičkih formula, kao što sledeći primer ubačene grafike pokazuje:

\begin{displaymath}
\xymatrix{ \bullet \ar[r] \ar@{.>}[r] & \bullet }
\end{displaymath}

Postoje nekoliko paketa koji podržavaju pravljenje grafika direktno u LaTeX-u, uključujući picture, xy-Pic i PGF/TikZ, opisani su u sledećim odeljcima.

U poređenju sa WYSIWIG alatima kao Xfig ili Inkscape, ovaj pristup uzima više vremena, ali proizvodi bolje rezultate. Takođe, izlaz je savršeno integriran u vašem dokumentu (bez kontrasta u veličini i fontu).

Pogledajte Importing Graphics za više detalja o ubacivanju grafika i pokušajima da se zaobiđe problem integracije.

Pregled[uredi]

picture okruženje omogućava programiranje slika direktno u LaTeX-u. Sa jedne strane, postoje veoma stroga ograničenja, kao što su nagibi delova linija kao i radijusi krugova koji su ograničeni na uzak izbor vrednosti. Sa druge strane, okruženje slike LaTeX2e-a donosi sa sobom u \qbezier komandi, "q" što označava kvadratnu. Dosta najčeće korišćenih krivih kao što su krugovi, elipse, i catenaries mogu se zadovoljavajući aproksimirati koristeći Bezijerove krive, ovo ipak zahteva matematički težak posao. Ako se koristi programski jezik kao Java za pravljenje \qbezier blokova LaTeX ulaznih fajlova, okruženje slike postaje moćno.

Iako je pravljenje slike direktno u LaTeX-u veoma ograničeno, i često oduzima dosta vremena, i dalje postoje razlozi da se slika baš u njemu pravi. Dokumenti pravljeni na ovaj način su "mali" u bajtovima, i nema dodatnih fajlova grafika koje moraju da idu uz fajl.

Paketi kao što su epic, eepic ili pstricks poboljšavaju originalno okruženje slike, i dosta ojačavaju grafičku moć LaTeX-a.

Dok su dva prethodna peketa samo poboljšavala okruženje slike, pstricks paket ima njegovo sopstveno okruženje za crtanje, pspicture. Moć pstricks ovog paketa se ogleda u činjenici da ovaj paket dosta koristi mogućnosti PostScript-a. Na žalost ima jednu veliku manu: kao takav, ne radi sa pdfLaTeX-om. Da biste proizveli PDF dokument od TeX izvora, morati ići iz TeX-a u DVI u PDF, gde gubite hiperlinkove, metadatu, i mikrotipografičke mogućnosti pdflatex-a u toku procesa.

Takođe, nebrojano paketa pisano je da služi određenoj svrsi. Jedan od njih je XY-pic, opisan na kraju ovog podglavlja. Dosta ovih paketa detaljno je opisano uThe LaTeX Graphics Companion (nemojte mešati sa The LaTeX Companion).

Možda najmoćniji grafički alat u LaTeX-u je MetaPost, blizanac Donald.E.Knutovog METAFONT. MetaPost ima veoma moćan i matematički sofisticiran programski jezik METAFONT. U suprotnosti sa METAFONT-om, koji pravi bitmape, MetaPost pravi zatvorene PostScript fajlove, koji se mogu ubaciti u LaTeX. Kao uvod, pogledajte Priručnik za MetaPost. Veoma temeljna diskusija o LaTeX i TEX strategijama za grafiku (i fontove) može se pronaći na TEX Unbound.

Poslednji ali ne i manje bitni su PGF/TikZ i Asymptote sistemi. Dok su se prethodni sistemi (picture, epic, pstricks ili metapost) fokusirali na to kako da crtaju, TikZ i Asymptote se fukusiraju više na tošta se crta. Može se reći da ono što TikZ i Asymptote predstavljaju za crtanje u LaTeX-u, to LaTeX predstavlja za digitalni typesetting. Preporučuje se korišćenje jednog od ovih paketa ako ih Vaša LaTeX distribucija uključuje. TikZ je čisti (La)TeX sistem, koji ne zavisi od spoljašnjeg softvera, dok je Asymptote eksterni sistem koji se neprimetno integrira (La)TeX-om. Ako koristite Asymptote, pomoćiće Vam latexmk da biste se snaši prilikom kompilacionih koraka.

U mnogo slučajeva, posebno u naprednijim dijagramima, možda je lakše crtanje grafika korišćenjem ekternog vektorskog programa za crtanje grafika, pa ga onda ubaciti u dokument (pogledajte LaTeX/Ubacivanje grafika). Međutim većina softvera ne podržava LaTeX fontove ili matematičku notaciju, što može da rezultuje nepodobnu i nedoslednu grafiku. Postoje nekoliko rešenja za ovaj problem.


Prethodno: CV Indeks Sledeće: MetaPost