LaTeX/Otpremanje u druge formate

Izvor: Викикњиге

LaTeX

Početak
 1. Uvod100% završen  Dec 13, 2015
 2. Instalacija100% završen  Dec 13, 2015
 3. Instalacija dodatnih paketa 100% završen  Dec 13, 2015
 4. Osnove 100% završen  Dec 13, 2015
 5. Kako pronaći pomoć 100% završen  Dec 13, 2015

Zajednički elementi

 1. Struktura dokumenta 100% završen  Dec 28, 2015
 2. Formatiranje teksta 100% završen  Dec 27, 2015
 3. Formatiranje paragrafa 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Boje 100% završen  Jan 10, 2016
 5. Slova100% završen  Jan 10, 2016
 6. Struktura listi 100% završen  Jan 10, 2016
 7. Posebni znakovi 100% završen  Jan 10, 2016
 8. Internacionalizacija 100% završen  Jan 10, 2016
 9. Rotacija 100% završen  Jan 10, 2016
 10. Tabele 100% završen  Jan 10, 2016
 11. Stvaranje naslova 100% završen  Jan 10, 2016
 12. Raspored strane 100% završen  Jan 10, 2016
 13. Uvoz grafike 100% završen  Jan 10, 2016
 14. Figure i natpisi100% završen  Jan 10, 2016
 15. Fusnote i Margine100% završen  Jan 10, 2016
 16. Hiperlinkovi 100% završen  Jan 10, 2016
 17. Oznake i referenciranje100% završen  Jan 10, 2016

Mehanika

 1. Greške i upozorenja 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Dužine 100% završen  Jan 02, 2016
 3. Brojači 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Kutije 100% završen  Jan 02, 2016
 5. Pravila i nosači 100% završen  Jan 02, 2016

Tehnički tekstovi

 1. Matematika100% završen  Jan 10, 2016
 2. Naprednija matematika 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Teoreme
 4. Hemijska grafika 75% završen  Jan 02, 2016
 5. Algoritmi 75% završen  Jan 02, 2016
 6. Listiranje izvornog koda 100% završen  Jan 02, 2016
 7. Lingvistika 75% završen  Jan 02, 2016

Posebne strane

 1. Indeksiranje 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Rečnik 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Upravljanje bibliografijom‎ 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Više bibliografije

Posebni dokumenti

 1. Pisma 50% završen  Jan 02, 2016
 2. Prezentacije 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Učiteljski deo 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Kratka biografija 50% završen  Jan 02, 2016

Kreiranje grafika

 1. Predstavljanje proceduralnih grafika 100% završen  Jan 02, 2016
 2. MetaPostovi 0% završen  Jan 02, 2016
 3. Slika 50% završen  Jan 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% završen  Jan 02, 2016
 5. PSTricks 50% završen  Jan 02, 2016
 6. Xy-pic 25% završen  Jan 02, 2016
 7. Pravljenje 3D grafika 75% završen  Jan 02, 2016

Programiranje

 1. Makroi 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Običan TeH‎ 100% završen  Jan 10, 2016
 3. Kreiranje paketa 100% završen  Jan 10, 2016
 4. Teme 75% završen  Jan 10, 2016

Razno

 1. Modularni Dokumenti 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Zajedničko pisanje LaTeX dokumenata 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Otpremanje u druge formate 100% završen  Jan 10, 2016

Pomoć i preporuke

 1. Najčešće postavljana pitanja 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Saveti i trikovi 75% završen  Jan 10, 2016

Dodaci

 1. Autori 0% završen  Jan 10, 2016
 2. Linkovi 0% završen  Jan 10, 2016
 3. Oznake paketa 0% završen  Jan 10, 2016
 4. Primeri LaTeX dokumenata 0% završen  Jan 10, 2016
 5. Indeks 0% završen  Jan 10, 2016
 6. Rečnik naredbi 0% završen  Jan 10, 2016

Striktno govoreći, sa LaTeX možemo izvoziti u dva formata :

 • DVI koristeći latex, prvi koji je bio podržan;
 • PDF koristeći pdflatex, od skorije.

Koristeći druge softvere dostupne na internetu, možete jednostavno pretvarati DVI i PDF u druge formate. Naročito, možete dobaviti PostScript verziju softvera koji dolazi sa verzijom LaTeX distribucije. Neki LaTeX IDE će Vam omogućiti da direktno pravite PostScript verziju (čak i ako usebi ima DVI mid-step, npr. LaTeX → DVI → PS). Takođe je moguće praviti PDF od DVI i obrnuto. Ne izgleda logično da se pravi fajl koristeći dvostruku konverziju kada to može da se uradi iz jednog koraka, mećutim nekim korisnicima je to potrebno, kako ste mogli da vidite u prvom podglavlju, formati koje pravite zavise od formata slika koje želite da ubacite (EPS za DVI, PNG i JPG za PDF). Ovde ćete pronaći odeljke koji govore o različitim formatima i opise načina na koje možete da ih preuzmete.

I drugi formati se mogu napraviti, kao što je RTF (koje se može koristiti u Microsoft Word-u) i HTML. Međutim, ovi dokumenti se prave od softvera koji parsuje i tumači LaTeX fajlove, i ne implementuje sve osobine dostupne u DVI i PDF autputu. I pored toga, oni rade, i mogu biti krucijalna sredstva kolaboracije među kolegama koji ne rade u LaTeX okruženju.

Instalacija alatki[uredi]

Ovo podglavlje uključuje dosta third-party softvera ; većina se instalira nezavisno od Vaše TeX distribucije.

Neki alati su samo za Unix (*BSD, GNU/Linux i Mac OS X), ali moguće je da ih podesite da rade i na Windows platformi. Ako imate izbor, često je lakše sa Unix platformama za posao u terminalu.

Neki alati su već instalirani. Na primer, možete proveriti da li je dvipng istaliran i spreman za korišćenje (samo za Unix):

type dvipng

Većina ovih alata se može instalirati koristeći package manager ili portage tree (samo za Unix).

Preview mod[uredi]

Ovaj odeljak opisuje kako da uradite screenshot Vaše LaTeX stranice ili određenog dela stranice koristeći LaTeX paket preview. Screenshot je koristan, na primer, ako hoćete da ubacite LaTeX napravljenu formulu na prezentaciju koristeći Vaš omiljeni program za prezentacije kao što je Powerpoint, Keynote ili LibreOffice Impress. Prvo, počnite sa sigurnošću da imate preview. Pogledajte Installing Extra Packages.

Recimo da hoćete da napravite screenshot ove formule

Napišite formulu u preview okruženju:

\documentclass{article}
\usepackage[active]{preview}
\begin{document}
\begin{preview}
\[
\pi = \sqrt{12}\sum^\infty_{k=0} \frac{ (-3)^{-k} }{ 2k+1 }
\]
\end{preview}
\end{document}

Primetite active opciju u deklaraciji paketa i preview okruženje oko koda jednačine. Bez jedne od ove dve opcije, nećete dobiti nikakav autput.

Ovaj paket je takođe koristan pri otpremanju određenog dela u specifičan format, ili za pravljenje grafika (npr. koristeći PGF/TikZ) i onda ubacujući ih u dokument. Možete takođe automatizovati previewing za specifična okruženja:

\usepackage[active,tightpage]{preview}
\PreviewEnvironment{lstlisting}
\setlength{\PreviewBorder}{10pt}%

% ...

\begin{lstlisting}
int main()
{
    /* ... */
}
\end{lstlisting}

Ovo će praviti PDF koji sadrži samo listirani sadržaj, izgled stranice će zavisiti od oblika izvornog koda.

Pretvaranje u PDF[uredi]

Direktno[uredi]

pdflatex my_file

DVI u PDF[uredi]

dvipdfm my_file.dvi

Praviće my_file.pdf. Još jedan način je da prođe kroz PS generaciju:

dvi2ps myfile.dvi
ps2pdf myfile.ps

Takođe ćete dobiti fajl sa imenom my_file.ps koji možete da brišete.

Spajanje PDF-a[uredi]

Ako ste napravili različite PDF dokumente i želite ih spojiti u jedan PDF fajl možete koristiti sledeću komandu, u terminalu. Morate da imate Ghostscript instalirano:

Koristeći Windows[uredi]

gswin32 -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=Merged.pdf -dBATCH 1.pdf 2.pdf 3.pdf

Koristeći Linux[uredi]

gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=Merged.pdf -dBATCH 1.pdf 2.pdf 3.pdf

Alternativno, PDF-Shuffler ovo je mala python-gtk aplikacija, koja omogućava korisniku da spaja ili razdvaja pdf dokument, da ga skraćuje reorganizuje stranice koristeći interaktivan i intuitivan grafički interfejs. Ovaj program se možda može pronaći u repozetoriji vaše Linux distribucije.

Još jedna opcija koju možete pogledati je pdftk (ili PDF toolkit), što je alatka u terminalu koja može da manipuliše sa PDF dokumentima na mnogo načina. Za spajanje jednog ili više dokumenata, koristite:

pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output 123.pdf

Korišćenje pdfLaTeX[uredi]

Napomena: Ako spajate eksterne PDF dokumente u LaTeX dokument koje se kompajluje u pdflatex, dosta jednostavnija opcija je da koristite pdfpages paket, npr.:

\usepackage{pdfpages}
...
\includepdf[pages=-]{Document1.pdf}
\includepdf[pages=-]{Document2.pdf}
...

Tri jednostavne shell skripte korišćenjem pdfpages paketa mogu se pronaći na pdfjam bundle od strane D. Firth. One obuhvataju, opcije za spajanje nekoliko pdf dokumenata (pdfjoin), opciju za udruživanje više stranicu u jednu uniformisanu (pdfnup) i opciju za rotiranje stranice (pdf90).

Takođe pogledajte Modularne Dokumente

XeTeX[uredi]

Takođe možete da koristite XeTeX (ili, preciznije, XeLaTeX), koji radi na isti način kao pdflatex: kreira PDF fajl direktno iz LaTeX izvora. Jedina prednost XeTeX u odnosu na standardni LaTeX je podrška za Unicode i modernu topografiju. Pogledajte its Wikipedia entry za više detalja.

Prilagođavanje PDF autputa u XeTeX (postavljanje naslova dokumenta, autor, ključne reči i drugo) koristeći hyperref paket.

Pretvaranje u PostScript[uredi]

from PDF
pdf2ps my_file.pdf
from DVI
dvi2ps my_file.dvi

Pretvaranje u RTF[uredi]

LaTeX se može pretvoriti u RTF fajl, koji se dalje može otvoriti u programima kao LibreOffice Writer ili Microsoft Word. Ova konverzija je odrađena kroz latex2rtf, koji može da radi na svim platformama, međutim jedino je aktivno podržan Windows, Linux i BSD platformama, sa poslednjim mac unapređenjem odrađenim 2001. Program radi tako što čita LaTeX izvor, i oponaša osobine LaTeX programa. latex2rtf podržava skoro sve implementacije LaTeX-a, kao što je standardno formatiranje, neke matematičke forme, inkluzija EPS, PNG ili JPG grafike, i tabele. Takođe, ima i ograničenu podršku za pakete, ko što su varioref, i natbib. Međutim, dosta ostalih paketa nije podržano.

latex2rtf je jednostavan za korišćenje. Windows ima GUI (l2rshell.exe), koji je lak za korišćenje. Verzija u terminalu je dostupna za sve platforme, i može se koristiti kao na mypaper.tex fajlu:

latex mypaper
bibtex mypaper # if you use bibtex
latex2rtf mypaper

latex i (ako je potrebno) bibtex moraju se pokrenuti pre latex2rtf, zato što .aux i .bbl fajlovi moraju produkovati valjan autput. Rezultat ove konverzije davaće myfile.rtf, koji možete otvoriti u Microsoft Word ili LibreOffice.

Pretvaranje u HTML[uredi]

postoji mnogo konverzija za HTML.

HEVEA
hevea mylatexfile
latex2html
latex2html -html_version 4.0,latin1,unicode -split 1 -nonavigation -noinfo -title "MyDocument" MyDocument.tex
LaTeXML
latexmlc paper.tex --destination=paper.html
pdf2htmlEX
pdf2htmlEX [options] <input.pdf> [<output.html>]

pdf2htmlEX može da konvertuje PDF u HTML bez gubljenja teksta i formata. Dizajniran je kao glavni pretvarač PDF-a u HTML, koji nije ograničen samo na PDF stvoren u LaTeX izvoru. LaTeX korisnici mogu da kompajluju LaTeX izvorni kod u PDF, a onda PDF u HTML koristeći pdf2htmlEX. Neke instrukcije o pdf2htmlEX na njihovoj wiki page. Više tehničkih detalja se može pronaći na radu objavljenom na TUGboat: Online publishing via pdf2htmlEX HTML / PDF. Figura 3 u radu pokazuje različite načine postavljanja HTML online.

TeX4ht

TeX4ht je veoma moćan program za konverziju , ali njegova konfiguracije nije jednostavna. Fajl za konverziju mora da bude pripremljen, pa se tek onda pokreće program.

bibtex2html

For BibTeX.

bibtex2html mybibtexfile

Pretvaranje u formate slika[uredi]

Nekada je korisno da LaTeX autput pretvorimo u format slike za korišćenje na sistemima koji ne podržavaju DVI i PDF fajlove, kao što je Wikipedia.

Postoje dve familije grafika:

 • vektorska grafika, možemo je obraditi na bilo koju veličinu, a da se ne gubi na kvalitetu. SVG je vektorski format.
 • Rasterska u kojoj je svaki piksel eksplicitno definisan. PNG je rasterski format.

Dakle preporučuje se korišćenje vektorske grafike. Postoje još uvek slučajevi gde se koristi rasterska grafika:

 • Ciljani sistem ne podržava vektorsku grafiku, samo je rasterska grafika podržana.
 • SVG ne može da sadrži fontove. Zato će se ili font renderovati koristeći local .ttf ili .otf font (što će mu uglavnom promeniti autput), ili svi karakteri moraju da se prebace u vektorsku grafiku. Ovaj poslednji metod čini SVG velikim i sporim. Ako input LaTeX fajla sadrži dosta teksta čije se formatiranje mora održati, SVG nije toliko dobar.

Dakle SVG je odličan za crteže ili malu količinu teksta. JPG je dobro poznat raster format, međutim nije dobar kao PNG za tekst.

U nekim slučajevima dovoljno je jednostavno kopirati deo PDF (ili PS) fajla koristeći alate dostupne u PDF pregledaču (na primer koristeći LaTeX za unošeše formule i ubaciti je u prezentaciju). Ovo ipak neće obezbediti dovoljnu rezoluciju praznih delova ili velikih prostora.

Više formata[uredi]

pdftocairo

Postoji pdftocairo koji se nalazi u poppler toolset.

pdftocairo -svg latexdoc.pdf output.svg

pdftocairo koji takođe podržava različite raster formate.

Vektorska grafika[uredi]

pdf2svg

Direktna konverzija od PDF do SVG , može se odraditi korišćenjem alatke iz terminala pdf2svg.

pdf2svg file.pdf file.svg
ps2svg

Alternativno DVI ili PDF mogu se konvertovati u PS kako je već objašnjeno, tada skripta ps2svg.sh se može koristiti (kako je sav softver korišćen u skripti podržan na svim platformama, ovo je moguće u Windows-u, vodič se može napisati).

dvisvgm

Može se koristiti dvisvgm, koji konvertuje od DVI do SVG.

dvisvgm -n file.dvi
Inkscape

Inkscape može da konvertuje u SVG, PDF, EPS, i ostale vektorske grafičke formate.

inkscape --export-area-drawing --export-ps=OUTPUT INPUT
inkscape --export-area-page --export-plain-svg=OUTPUT INPUT

Rasterska grafika[uredi]

JPEG

Pokrenite ghostscript na PostScript fajlu kreiranom od pdf2ps na ovaj način:

echo "quit" | gs -sDEVICE=jpeg -sOutputFile=document.jpg -r300 document.ps
GIMP

Otvorite fajl u GIMP. Pitaće Vas koju stranu želite da konvertujete, da li želite da koristite anti-aliasing (odaberite strong ako želite da dobijete nešto slično onome što vidite na ekranu). probajte različite rezolucije, ali 100 dpi treba da je dovoljno. Kada dobijete sliku u GIMP-u, možete je obrađivati kako god želite i sačuvati je u formatu koji je podržan u GIMP-u, PNG na primer.

dvipng

Metod za DVI fajlove je dvipng. korišćenje je isto kao i dvipdfm.

Pokrenite latex kao i obično da biste generisali dvi fajl. Sada, želimo zadati X font veličinu formule, gde je X veličina u pikselima. Morate ovo da konvertujete, u dots per inch (dpi). formula je: <dpi> = <font_px>*72.27/10. Ako na primer želite da, X = 32, onda je veličina u dpi jednaka 231.26. ova vrednost će se preneti na dvipng ukoristeći -D. Za pokretanje željenog png fajla pokrenite sledeću komandu:

dvipng -T tight -D 231.26 -o foo.png foo.dvi
-T поставља величину слике. Опција tight ће само укључивати све ink put на страници. опција -o шаље аутпут до имена фајла foo.png.
ImageMagick

convert komanda sa ImageMagick paketa može da konvetruje DVI i PDF fajlove u PNG.

convert input.pdf output.png
optipng

Možete da optimizujete sliku koristeći optipng da bi zauzela manje mesta.

Pretvaranje u običan tekst[uredi]

Ako razmišljate o pretvaranju u običan tekst radi provere pravopisa ili da biste izbrojali reči, za tako nešto postoji -- prvo pročitajte Tips and Tricks.

Većina LaTeX distribucija dolazi sa detex prgogramom, koji skida LaTeX komande. Može da se nosi sa multi-file projektima, pa sve što treba da uradite je da unesete komandu:

detex yourfile

(obratite pažnju na izostavljanje .tex ekstenzije). Ovo će davati standardni autput. Ako želite običan tekst idite do fajla, i koristite

detex yourfile > yourfile.txt

Ako niste zadovoljni ovim autputom detex, možete da probate noviju verziju Google Code, ili da koristite prvo HTML konverziju pa kopirate iz pretraživača.

Ako želite da zadržite formatiranje, možete da koristite DVI-to-plain text pretvarač, kao catdvi. Primer:

catdvi yourfile.dvi | fmt -u

Da biste koristilifmt -u (dostupan na većini Unices) brisaće jurestikcije.


Prethodno: Zajedničko pisanje LaTeX dokumenata Indeks Sledeće: Najčešće postavljana pitanja