LaTeX/Najčešće postavljana pitanja

Izvor: Викикњиге
Idi na navigaciju Idi na pretragu
LaTeX logo.svg

LaTeX

Početak
 1. Uvod100% završen  Dec 13, 2015
 2. Instalacija100% završen  Dec 13, 2015
 3. Instalacija dodatnih paketa 100% završen  Dec 13, 2015
 4. Osnove 100% završen  Dec 13, 2015
 5. Kako pronaći pomoć 100% završen  Dec 13, 2015

Zajednički elementi

 1. Struktura dokumenta 100% završen  Dec 28, 2015
 2. Formatiranje teksta 100% završen  Dec 27, 2015
 3. Formatiranje paragrafa 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Boje 100% završen  Jan 10, 2016
 5. Slova100% završen  Jan 10, 2016
 6. Struktura listi 100% završen  Jan 10, 2016
 7. Posebni znakovi 100% završen  Jan 10, 2016
 8. Internacionalizacija 100% završen  Jan 10, 2016
 9. Rotacija 100% završen  Jan 10, 2016
 10. Tabele 100% završen  Jan 10, 2016
 11. Stvaranje naslova 100% završen  Jan 10, 2016
 12. Raspored strane 100% završen  Jan 10, 2016
 13. Uvoz grafike 100% završen  Jan 10, 2016
 14. Figure i natpisi100% završen  Jan 10, 2016
 15. Fusnote i Margine100% završen  Jan 10, 2016
 16. Hiperlinkovi 100% završen  Jan 10, 2016
 17. Oznake i referenciranje100% završen  Jan 10, 2016

Mehanika

 1. Greške i upozorenja 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Dužine 100% završen  Jan 02, 2016
 3. Brojači 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Kutije 100% završen  Jan 02, 2016
 5. Pravila i nosači 100% završen  Jan 02, 2016

Tehnički tekstovi

 1. Matematika100% završen  Jan 10, 2016
 2. Naprednija matematika 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Teoreme
 4. Hemijska grafika 75% završen  Jan 02, 2016
 5. Algoritmi 75% završen  Jan 02, 2016
 6. Listiranje izvornog koda 100% završen  Jan 02, 2016
 7. Lingvistika 75% završen  Jan 02, 2016

Posebne strane

 1. Indeksiranje 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Rečnik 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Upravljanje bibliografijom‎ 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Više bibliografije

Posebni dokumenti

 1. Pisma 50% završen  Jan 02, 2016
 2. Prezentacije 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Učiteljski deo 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Kratka biografija 50% završen  Jan 02, 2016

Kreiranje grafika

 1. Predstavljanje proceduralnih grafika 100% završen  Jan 02, 2016
 2. MetaPostovi 0% završen  Jan 02, 2016
 3. Slika 50% završen  Jan 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% završen  Jan 02, 2016
 5. PSTricks 50% završen  Jan 02, 2016
 6. Xy-pic 25% završen  Jan 02, 2016
 7. Pravljenje 3D grafika 75% završen  Jan 02, 2016

Programiranje

 1. Makroi 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Običan TeH‎ 100% završen  Jan 10, 2016
 3. Kreiranje paketa 100% završen  Jan 10, 2016
 4. Teme 75% završen  Jan 10, 2016

Razno

 1. Modularni Dokumenti 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Zajedničko pisanje LaTeX dokumenata 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Otpremanje u druge formate 100% završen  Jan 10, 2016

Pomoć i preporuke

 1. Najčešće postavljana pitanja 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Saveti i trikovi 75% završen  Jan 10, 2016

Dodaci

 1. Autori 0% završen  Jan 10, 2016
 2. Linkovi 0% završen  Jan 10, 2016
 3. Oznake paketa 0% završen  Jan 10, 2016
 4. Primeri LaTeX dokumenata 0% završen  Jan 10, 2016
 5. Indeks 0% završen  Jan 10, 2016
 6. Rečnik naredbi 0% završen  Jan 10, 2016

Margine su previše široke[uredi]

LaTeX podrazumevane margine mogu izgledati suviše velike. U većini slučajeva, one su poželjne i poboljšavaju čitljivost.

Ako se još uvek ne slažete, možete ih lako promeniti sa

\usepackage{geometry}
% или
\usepackage[margin=1.5in]{geometry}

Vidi Raspored strane.

Izbegavajte suvišne duple razmake između redova u izvornom kodu[uredi]

Previše pasusa sa jednom ili dvema linijama ne izgleda veoma dobro.

Zapamtite pravilo TeX-a:

 • Ako su pronađena dva ili više razmaka između redova, TeH pokreće novi pasus.
 • Ako je pronađen samo jedan razmak između redova, TeH ubacuje prostor, ako ga nije bilo, neposredno pre ili posle njega.

Možda ste u iskušenju da stavite prazne redova sve vreme kako bi se poboljšala čitljivost vašeg izvornog koda, ali to bi imalo uticaj na formatiranje. Rešenje je jednostavno: stavite komentar na samom početku praznih redova. Ovo će sprečiti TeH da vidi drugi razmak između redova—svi karakteri koji se nalaze do sledećeg razmaka i uključujući sledeći razmak se ignorišu nakon komentara.

Primer:

У првом смо пасусу.
%
И даље смо у првом пасусу.

Овог пута смо у другом пасусу.

Pojednostavljeno ubacivanje posebnih znakova[uredi]

Dokle god vaše računarsko okruženje podržava UTF-8, možete uneti specijalne znake direktno, pre nego da pišete TeH komande za dijakritičke i druge proširene znake. Na primer,

Т\'\'eфон такође може бити написано као Тéлéфон.

Ovo zahteva da:

 • Vaš program za uređivanje teksta podržava i da je podešen da sačuva svoju datoteku u UTF-8;
 • da dodate \usepackage[utf8]{inputenc} liniju u preambulu.

Izbegavajte korišćenje latin1. Vidi Posebni znakovi.

Direktno pisanje simbola za Evro[uredi]

Dodajte sledeće linije u preambulu:

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{marvosym}
\DeclareUnicodeCharacter{20AC}{\EUR{}}

LaTeX zaglavlja pasusa imaju naslov i sadržaj na istoj liniji[uredi]

Neki ljudi ne vole način na koji \paragraph{...} piše naslov u istoj liniji sa sadržajem. Ovo je zapravo prilično uobičajeno u mnogim dokumentima, i nije toliko čudno kako izgleda na prvi pogled.

Postoje načini da se dobije podrazumevano ponašanje, ipak; vidi \paragraph razmaci između redova za više informacija.

Fontovi su ružni/iskrzani/rasterski ili PDF traži greške ili Neuredno je Kopirati/Prilepiti iz PDF-a[uredi]

Verovatno koristite dijakritike (npr akcente) sa OT1 kodiranjem (podrazumevano). Prebacite na T1 kodiranje:

\usepackage[T1]{fontenc}

Ako imate ružne iskrzane fontove nakon promene kodiranja fonta, onda nemate odgovarajući Tip 1 font na raspolaganju. Instalirajte Computer Modern Super ili Latin Modern (ime paketa može biti lm). Da biste koristili Latin Modern morate da uključite paket:

\usepackage{lmodern}

Vidi Fontove za objašnjenje.

Ručno formatiranje: Upotreba razmaka između redova i razmaka između stranica[uredi]

Trebalo bi stvarno da izbegnete da ručno pravite razmake između linija i stranice. TeH mašina je zadužena za to. Veliki problem sa ručnim formatiranjem je da nije dinamično. Čak iako izgleda dobro prvi put, sadržaj će verovatno biti veoma loš ako promenite bilo šta pre mesta odakle ste ručno formatirali.

Jedino mesto gde se preporučuju razmaci između stranica je na gornjem nivou odeljaka u vašim dokumentima, npr delovi ili poglavlja (mada kada započnete novi deo ili poglavlje, LaTeX će to obično učiniti umesto vas). Kada ručno ubacujete razmak između stranice, treba da koristite \clearpage ili \cleardoublepage koja štampa trenutne plivajuće figure pre početka nove strane.

Ako apsolutno morate ručno da ubacite razmake između linija ili stranica, trebalo bi to da uradite nakon što ste sigurni da ste završili svoj dokument na neki drugi način, tako da kasnije ne morate da se vratite i da ga ažurirate.

Uvek završite komande sa {}[uredi]

TeX ima neintuitivno pravilo da ako kontrolna sekvenca (komanda) ne prati par zagrada (sa parametrom između njih ili ne), onda se sledeći karakter(i) prostora ignorišu. LaTeX neće štampati ni malo prostora, a komanda (recimo, TeH ili LaTeX logoi) se upravlja zajedno sa sledećom reči.

Da biste to ispravili, koristite par zagrada posle komande, čak i ako ne postoje parametri. Primer:

\LaTeX је супер. % ЛОШЕ !
\LaTeX{}је супер. % ДОБРО !

(Tehničko objašnjenje: ime kontrolne sekvence može biti sastavljeno od karaktera sa ketkodom 11, koji je A-Z i a-z podrazumevan. TeH zna gde počinje ime sekvence zahvaljujući obrnutoj kosoj crti, a zna gde se završava kada naiđe na prvi znak koji nije ketkod 11. Ovaj karakter je tada preskočen. Od kada su uzastopni prostori spojeni u jedan prostor, ne prostor se uzima u obzir.)

Moguće je definisati makroe koji će ubaciti razmak dinamički pomoću xspace paketa.

 • Ako nema zagrada i prostora nakon komande, dodatni prostor će biti dodat.
 • Ako postoje zagarade, neće biti štampan dodatni prostor.

Primer:

\usepackage{xspace}
\let\latexold\LaTeX
\renewcommand{\LaTeX}{\textrm{\latexold}\xspace}
...
\LaTeX праћен простором.
\LaTeX{} праћен простором.
\LaTeX{} није праћен простором.

Izbegavanje podebljavanja i podvlačenja[uredi]

Tipografski govoreći, obično je loša praksa da se koristi podebljavanje ili podvlačenje u sredini pasusa. Ovo je postalo uobičajeno za korisnike tradicionalne obrade teksta, jer su ove dve funkcije veoma lako dostupne (zajedno sa kurzivom).

Međutim, podebljavanje i podvlačenje imaju tendenciju da otežaju tekst i da zbune čitaoca. Kada počnete da čitate pasus sa podebljanom reči u sredini, često pročitate tu naglašenu reč prvo, pa tako to kvari sadržaj i razbija redosled ideja. Iskošene reči su manje očigledne, a nemaju veću težinu nego normalni karakteri, tako da su obično bolji izbor za isticanje male količine teksta.

Originalnija i prikladnija upotreba podebljanih i podvučenih reči je u posebnim delovima, kao što su zaglavlja, indeks, rečnik, i tako dalje. (Zapravo, podvlačenje se retko koristi u profesionalnim okruženjima.)

LaTeX ima makro \emph{...} za isticanje teksta korišćenjem kurziva. To bi trebalo da bude prednost u \textit{...} zato što će \emph{...}tačno štampati naglašen tekst unutar drugog kurzivnog teksta u regularnom fontu.

Pravilan način korišćenja figura[uredi]

Korisnici koji koriste ŠVTĆIDD procesore dokumenata kao što su Majkrosoft Vord ili LibreOfis često su frustrirani sa figurama. Odgovor je jednostavan: figura nije slika!

Ako koristite \includegraphics ne obuhvatajući ga u figure okruženju, ona će se ponašati kao u programu za obradu teksta, stavljajući sliku tačno na mestu gde je smeštena u izvoru.

Figure su plutajuća vrsta, što je virtuelni objekat koji LaTeX može staviti ne samo na mestima gde su kreirana, što pomaže u sprečavanju zatrpavanja vašeg teksta sa slikama i tabelama.

Vidi Uvoz grafike i Figure i natpisi za više detalja.

Tekst zaustavlja poravnjanja[uredi]

Najčešće se koristi \raggedleft, \raggedright ili \centering u nekom trenutku i često se njihovo isključenje zaboravlja. Ove komande su prekidači-ostaju aktivni do kraja polja, odnosno do kraja dokumenta ukoliko nema polja. Vidi Poravnanje paragrafa za više informacija.

Pravila interpunkcije i razmaka[uredi]

LaTeX radi neke poslove za vas, ali ne sve. Posebno u pogledu interpunkcije, tu ste prilično slobodani da radite šta hoćete. Interpunkcijska pravila su različita za svaki jezik. U engleskom jeziku ne postoji razmak pred znakom interpunkcije a postoji jedan razmak nakon toga.

Ima mnogo pravila, ali možete ih brzo pogledati na Vikipediji.

Greške u izvršavanju nakon promene u Babel jezik[uredi]

Ovo je ograničenje u Babelu. Izbrišite .aux datoteku (ili ceo projekat), pa izvršite ponovo.

Učenje LaTeX-a brzo ili pravilno[uredi]

Danas je vrlo uobičajeno "učenje" na internetu pomoću pretraživača i kopiranja i prilepljivanja stvari tu i tamo. Kao i sa svakim programskim jezikom, ovo je generalno loša metoda koja će dovesti do nedostatka kontrole, neočekivanih rezultata, i mnogo frustracija. Stvarno učenje LaTeX nije toliko teško i ne uzima mnogo vremena. Većina poglavlja u ovoj knjizi su posvećeni određenoj upotrebi, tako da su osnove zapravo pokrivene veoma brzo.

Ako ste isfrustrirani sa određenim paketom, uverite se da ste pročitali njegovu službenu dokumentaciju, koja je obično najbolji izvor informacija. Sadržaj naći na internetu, čak i u ovoj knjizi, koja je retko precizna kao službena dokumentacija. Netačne informacije mogu dovesti do grešaka koje možda nećete razumeti.

Vreme koje provedete učeći vredi, i to je brži način nego da ne učite kako treba i da stalno zaglavljujete.

Prostori bez prekida[uredi]

Ova korisna funkcija je nepoznata većini novajlija, mada je dostupana na većini procesora VISIVIG dokumenata. Ne-razmak između dva znaka (npr reči, znakovi interpunkcije) sprečava procesore da ubace razmak između njih. To je veoma važno za dosledno čitanje. LaTeX koristi "~" simbol kao prostor bez prekida.

Obično koristite prostor bez razmaka za znakove interpunkcije u nekim jezicima, za jedinice i valute, za inicijale, itd.

Na primer, u Francuskoj tipografiji, stavite prostor bez razmaka pre dvodelnih interpunkcija. Primer:

Il répondit~: «~Ce pain coûte-t-il 2~€~?~»

Imajte na umu da je ovakvo pisanje francuskog jezika može biti zaista bolno. Srećom, Babel sa frenchb opcijom će se pobrinuti za prostor bez razmaka za sve znake interpunkcije. U gornjem primeru, samo prostor bez razmaka za simbol evra mora da ostane.

Pametna matematika[uredi]

Svi virtualni objekti označeni slovima, promenljivim ili nečim drugim treba da koriste namenjeno formatiranje. Za matematiku i mnoge druge oblasti, LaTeX matematičko formatiranje je savršeno. Na primer, ako želite da se obratite objektu A, pišite

Говорећи о $А$, рецимо...

Ako želite da se obratite nekolicini objekata, isto je.

Говорећи о $A$, $B$ и $C$...

Ako želite da se obratite skupu objekata, i dalje možete da koristite matematičke oznake.

Породица $(A, B, C)$ је...

Primetite da je ovo različito od tekstualno napisanih zagrada.

Реченица. ($A$, $B$, и $C$ нису забринуте, али не мислимо на $(A, B, C)$ породицу.)

Koristi vektorsku grafiku umesto rasterskih slika[uredi]

Rasterska (bitmap) grafika je slaba i često daje iskrzane ili nisko-kvalitetne rezultate koji se sukobljavaju sa kvalitetom dokumenata, posebno kada se štampa.

Korišćenje vektorse (liniski orijentisane) grafike umesto toga, bilo crtanjem pomoću LaTeX alata ili ubacivanjem slike napravljene nekim drugim sredstvom, će obezbediti mnogo bolji kvalitet. Kada je to moguće, trebalo bi odabrati PDF, EPS, SVG grafiku pre PNG ili JPG.

Produžavanje tabela[uredi]

Ako pokušate da produžite tabele sa podrazumevanim tabular okruženjem, to će vas dovesti do neočekivanih rezultata. Lep tabu paket će učiniti ono što želite pa čak i više od toga. Ako ipak ne možete da koristite tabu paket probajte tabularx ili tabulary paket. Vidi Tabele.

Tabele su lakše nego što mislite[uredi]

Iako je poglavlje o tabelama prilično dugačako, vredi ga čitati. Na kraju, potrebno je samo da znate nekoliko stvari o okruženju po vašem izboru.

Karakteristika nekih LaTeX editora su asistenti tabela. Takođe, mnoge aplikacije za tabelarni prikaz imaju karakteristiku LaTeX otpremanja (ili dodatak). Ponovo, vidi Table za više detalja.

Oslobađanje glomaznog koda (liste i velika komandna imena)[uredi]

LaTeX je ponekad glomazan za pisanje, pogotovu ako ne koristite adekvatne editore. Vidi Editori za neke interesantne izbore. Možete definistati pseudonime kako bi skratili neke naredbe:

\usepackage{xspace}
\newcommand\tss[1]{\textsuperscript{#1}}
\newcommand\tbs[1]{\textbackslash\xspace}

Ovaj xspace paket se koristi kako bi se izbeglo gutanje prostora.

Za liste možda želite da probate easylist paket. Sada je pisanje lista jednostavno kao npr:

\usepackage[ampersand]{easylist}
% ...

\begin{easylist}
& Тачка 1
& Тачка 2
&& Подтачка 1
&&& Подподтачка 1
& Tачка 3
&& Подтачка 1
\end{easylist}

Smanjenje veličine vaše LaTeX instalacije[uredi]

Članak Instalacija detaljno objašnjava kako da ručno instalirate potpuno funkcionalno TeH okruženje, uključujući LaTeX i druge karakteristike, u okviru 100 MB.Prethodno: Otpremanje u druge formate Indeks Sledeće: Saveti i trikovi