LaTeX/Indeksiranje

Izvor: Викикњиге

LaTeX

Početak
 1. Uvod100% završen  Dec 13, 2015
 2. Instalacija100% završen  Dec 13, 2015
 3. Instalacija dodatnih paketa 100% završen  Dec 13, 2015
 4. Osnove 100% završen  Dec 13, 2015
 5. Kako pronaći pomoć 100% završen  Dec 13, 2015

Zajednički elementi

 1. Struktura dokumenta 100% završen  Dec 28, 2015
 2. Formatiranje teksta 100% završen  Dec 27, 2015
 3. Formatiranje paragrafa 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Boje 100% završen  Jan 10, 2016
 5. Slova100% završen  Jan 10, 2016
 6. Struktura listi 100% završen  Jan 10, 2016
 7. Posebni znakovi 100% završen  Jan 10, 2016
 8. Internacionalizacija 100% završen  Jan 10, 2016
 9. Rotacija 100% završen  Jan 10, 2016
 10. Tabele 100% završen  Jan 10, 2016
 11. Stvaranje naslova 100% završen  Jan 10, 2016
 12. Raspored strane 100% završen  Jan 10, 2016
 13. Uvoz grafike 100% završen  Jan 10, 2016
 14. Figure i natpisi100% završen  Jan 10, 2016
 15. Fusnote i Margine100% završen  Jan 10, 2016
 16. Hiperlinkovi 100% završen  Jan 10, 2016
 17. Oznake i referenciranje100% završen  Jan 10, 2016

Mehanika

 1. Greške i upozorenja 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Dužine 100% završen  Jan 02, 2016
 3. Brojači 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Kutije 100% završen  Jan 02, 2016
 5. Pravila i nosači 100% završen  Jan 02, 2016

Tehnički tekstovi

 1. Matematika100% završen  Jan 10, 2016
 2. Naprednija matematika 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Teoreme
 4. Hemijska grafika 75% završen  Jan 02, 2016
 5. Algoritmi 75% završen  Jan 02, 2016
 6. Listiranje izvornog koda 100% završen  Jan 02, 2016
 7. Lingvistika 75% završen  Jan 02, 2016

Posebne strane

 1. Indeksiranje 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Rečnik 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Upravljanje bibliografijom‎ 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Više bibliografije

Posebni dokumenti

 1. Pisma 50% završen  Jan 02, 2016
 2. Prezentacije 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Učiteljski deo 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Kratka biografija 50% završen  Jan 02, 2016

Kreiranje grafika

 1. Predstavljanje proceduralnih grafika 100% završen  Jan 02, 2016
 2. MetaPostovi 0% završen  Jan 02, 2016
 3. Slika 50% završen  Jan 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% završen  Jan 02, 2016
 5. PSTricks 50% završen  Jan 02, 2016
 6. Xy-pic 25% završen  Jan 02, 2016
 7. Pravljenje 3D grafika 75% završen  Jan 02, 2016

Programiranje

 1. Makroi 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Običan TeH‎ 100% završen  Jan 10, 2016
 3. Kreiranje paketa 100% završen  Jan 10, 2016
 4. Teme 75% završen  Jan 10, 2016

Razno

 1. Modularni Dokumenti 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Zajedničko pisanje LaTeX dokumenata 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Otpremanje u druge formate 100% završen  Jan 10, 2016

Pomoć i preporuke

 1. Najčešće postavljana pitanja 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Saveti i trikovi 75% završen  Jan 10, 2016

Dodaci

 1. Autori 0% završen  Jan 10, 2016
 2. Linkovi 0% završen  Jan 10, 2016
 3. Oznake paketa 0% završen  Jan 10, 2016
 4. Primeri LaTeX dokumenata 0% završen  Jan 10, 2016
 5. Indeks 0% završen  Jan 10, 2016
 6. Rečnik naredbi 0% završen  Jan 10, 2016

Posebno korisno kod štampanih knjiga, indeks je azbučna lista reči i izraza sa stranama knjige na kojima se one mogu naći. LaTeX podržava stvaranje indeksa sa njegovim paketom makeidx, i njegovim programom podrške makeindex, koji se na nekim sistemima nazivaju makeidx.

Upotreba makeidx[uredi]

Da biste osposobili funkciju indeksiranja LaTeX-a, makeidx paket mora biti učitan u preambuli sa:

\usepackage{makeidx}

i posebne konande za indeksiranje se moraju osposobiti tako što će se staviti

\makeindex

komanda u preambulu ulazne datoteke. Ovo bi trebalo uraditi unutar preambule, pošto ona govori LaTeX da napravi datoteke potrebne za indeksiranje. DA bi rekli LaTeX šta da indeksira, koristite

\index{кључ}

gde je ključ unos indeksa i on se ne pojavljuje u konačnom izgledu. Unesete konade indeksiranja na mestima u tekstu na koje vi želite da se indeks referiše, verovatno blizu razloga za ključ. Na primer, tekst

Да бисте решили разне проблеме у физици, може бити од користи 
да изразите било коју произвољну функцију која је глатка по сви деловима као
Фуријову серију која се састоји од више синусних и косинусних функција.

može se ponovno napisati kao

Да бисте решили разне проблеме у физици, може бити од користи 
да изразите било коју произвољну функцију која је глатка по сви деловима као Фуријову серију
\index{Фуријова серија}
која се састоји од више синусних и косинусних функција.

da biste napravili bilo koji unos koji se zove 'Furijova srija' sa referencom na ciljanu stranu. Više upotreba \index sa istim ključem na različitim stranama će dodati te ciljane strane na taj isti pristup indeksu.


DA biste pokazali indeks unutar dokumenta, samo koristite komandu

\printindex

Uobičajeno je da se stavi na kraju dokumenta. Uobičajeni format indeksa je dve kolone.


Showidx paket koji dolazi sa LaTeX-om štampa sve pristupe indeksa u desnu marginu teksta. Ovo je poprilično korisno za korekciju dokumenta i verifikaciju indeksa.

Kompilacija indeksa[uredi]

Kada je ulazna datoteka procesuirana sa LaTeX-om, svaka \index komanda piše odgovarajući indeks pristup, zajedno sa trenutnim brojem strane, na specijalnu datoteku. Ova datoteka ima isto ime kao i LaTeX ulazna datoteka, ali različit nastavak (.idx). Ova .idx datoteka se može obraditi unutar makeindex programa. Ukucajte u komandnoj liniji:

makeindex имедатотеке

Primetite da je imedatoteke bez nastavka: program će tražiti imedatoteke.idx da bi koristio komandu. Opciono možete dodati imedatoeteke.idx direktno programu kao argument. Program makeindex generiše sortirani indeks sa istim osnovnim imenom datoteke, ali ovaj put s nastavkom .ind. Ako je sada LaTeX ulazna datoteka obrađena ponovo, ovaj sortirani indeks se uključuje u dokument na mestu gde LaTeX pronađe \printindex.

Indeks napravljen od strane latex-a sa uobičajenim opcijama tako dobro ili ili tako odgovarajuće kako bi vi želeli. DA biste poboljšali izgled indeksa makeindex dolazi sa kompletom stilova datoteka, obično lociranih negde u tex strukturi direktorijuma, obično ispod makeindex poddirektorijuma. Da biste rekli makeindex da koristi određeni stila datoteka, pokrenite ga sa opcijom komandne linije:

 makeindex -s [style file] имедатотеке

Ako koristite GUI za kompilaciju latex i indeks datoteka, možda ćete morati da podesite ovo u opcijama. Evo nekoliko saveta oko konfiguracije za tišične alate:

MakeIndex opcija u WinEdt[uredi]

Ako vi recimo želite dadodate stil indeksiranja datoteka imenovan простдекс.ist

 • Texify/PDFTexify: Options→Execution Modes→Accessories→PDFTeXify, dodaj u Switches: --mkidx-option="-s simpleidx.ist"
 • MakeIndex sama: Options→Execution Modes→Accessories→MakeIndex, dodaj u komandnoj liniji: -s simpleidx.ist

Sofisticirano indeksiranje[uredi]

Ispod su primeri \index pristupa:

Primer Unos indeksa Komentar
\index{hello} hello, 1 Običan unos
\index{hello!Peter}   Peter, 3 Podunos posle 'hello'
\index{hello!Sam@\textsl{Sam}}   Sam, 2 Podunos formatiran i sortiran
\index{Sam@\textsl{Sam}} Sam, 2 Formiran unos
\index{Lin@\textbf{Lin}} Lin, 7 Isto kao i iznad
\index{Jenny|textbf} Jenny, 3 Formatirani broj strane
\index{Joe|textit} Joe, 5 Isto kao i iznad
\index{ecole@\'ecole} école, 4 Rukovanje akcentima
\index{Peter|see {hello}} Peter, see hello Upućivanje
\index{Jen|seealso{Jenny}} Jen, see also Jenny Isto kao i iznad

Podunosi[uredi]

Ako neki unos ima podsekcije, one mogu biti obelenjene sa !. Na primer,

\index{encodings!input!cp850}

bi kreiralo unos indeksa sa 'cp850' kategorizano pod 'ulaz' (koji je i sam kategorizovan u 'kodiranja'). Oni se nazivaju podpodunosi i podunosi u makeidx terminologiji.

Kontrola sortiranja[uredi]

U cilju određivanja kako je ključ indeksiranja sortiran, postavite vrednost da sortira po vrednosti pre ključa sa @ kao separatorom. Ovo je korisno ako postoji bilo koje formatiranje ili matematički režim, tako da bi jedan primer mogao biti

\index{F@$\vec{F}$}

tako da će se unos u indeksu pokazati kao '' ali će biti sortiran kao 'F'.

Da biste kombinolai sa funkcijom iznad sa podunosima, trebate stilizovati odgovarajuće komponenete:

\index{bug reports!In re code@\emph{In re} code}

\index{LaTeX@\LaTeX!Typesetting engine}

Promena stila broja strane[uredi]

Da se promeni formatiranje broja strane, dodelite | i ime neke komande koja vrši formatiranje. Ova komanda bi trebalo da prihvata samo jedan argument.

Na primer, ako na strani 3 knjige uvedete buldoge i uključite komandu

\index{булдог}

i na strani 10 iste knjige poželite da pokažete glavni deo o buldozima sa podebljanim brojem strane, upotrebite

\index{булдог|textbf}

Ovo će se pojaviti u indeksu kao buldog, 3, 10

Ako koristite texindy umesto makeindex, svrstani unosi će biti takođe sortirani, tako da će svi podebljani unosi biti postavljeni pre svih ostalih po normali.

Više stranica[uredi]

Da biste izvršili indeksiranje više stranica, dodajte |( i |) na kraju \index komande, kao u

\index{Квантан механика!Историја|(}
У 1901 години, Max Planck објавио своју теорију зрачења која зависи од квантизиране енергије.
Док је ово објаснило ултраљубичасту катастрофу у спектру
црног зрачења, ово је имало далеко веће последице као почетак квантне механике.
...
\index{Квантан механика!Историја|)}

Unos u indeksu za podunos 'History' će biti u rasponu strana između \index komandi.

Upotreba specijalnih znakova[uredi]

DA bi stavili vrednosti sa !, @, ili |, koji su inače znakovi prekida, u indeksu, morate citirati oce znakove u \index komandi tako što ćete staviti duple navodnike (") ispred njih, samo možete staviti " unutar indeksa tako što ćete ga citirati (t.j., ključ za " bi bio \index{""}).

Ovo pravilo ne važi za \", zato stavite slova ä u indeks, možete i dalje koristiti \index{a@\"{a}}.

Lista skraćenica[uredi]

Možete da napravite listu skraćenica sa paketom nomencl [1]. Možda ćete takođe biti zainteresovani za upotrebu glossaries paketa opisanog u Rečnik poglavlju. Druga opcija je paket acronym [2].

Da biste osposobili funkciju nomenkalture LaTeX-a, nomencl paket mora biti učitan u preambuli sa:

\usepackage[⟨options ⟩]{nomencl}
\makenomenclature

Izdajte \nomenclature[⟨prefix⟩]{⟨simbol⟩}{⟨opis⟩} komandu za svaki simbol koji želite da bude uključen u listu nomenklature. Najbolje mesto za ovu komandu je odmah pošto uvedete simpol po prvi put. Stavite \printnomenclature na mesto gde želite da imate vašu listu nemenklature.

Zatim pokrenite LaTeX dva puta

makeindex имедатотеке.nlo -s nomencl.ist -o имедатотеке.nls

posle čega ćete pokrenuti LaTeX još jednom.

DA bi dodali listu skraćenica u sadržaj, intoc opciaj se može koristiti kada se dekalriše nomencl paket, t.j.

\usepackage[intoc]{nomencl}

umesto upotrebe koda u Adding Index to Table Of Contents sekciji.

Naslov liste se može promeniti korišćenjem sledeće komande:

\renewcommand{\nomname}{Листа скараћеница}

Više indeksa[uredi]

Ako vam je potrebno više indeksa možete da koristite paket multind [3].

Ovaj paket obezbeđuje iste komande kao makeidx, ali sada takođe morate propustiti ime kao prvi argument svake komande.

\usepackage{multind}
\makeindex{књиге}
\makeindex{аутори}
...
\index{књиге}{књига за индексирање}
\index{аутори}{Стави овог аутора у индекс}
...
\printindex{књиге}{Индекс књига}
\printindex{аутори}{Индекс аутора}

Dodavanje indeksa sadržaju[uredi]

Po normali, indeks se neće pojavljivati u sadržaju, tako da ga morate dodati ručno.

Da biste dodali indeks poglavlju, upotrebite ove komande:

\clearpage
\addcontentsline{toc}{поглавље}{Индекс}
\printindex

Ako koristite klasu knjiga, možda ćete želeti da ga startujete na neparnoj stranici korišćenjem \cleardoublepage.

Internacionalni indeksi[uredi]

Ako želite da sortirate unose koje imaju internacionalne znakove (kao što su ő, ą, ó, ç, itd.) možete otkriti da sortiranje "nije baš dobro". U većini slučajeva ovi znakovi se tretiraju kao posebni znakovi i završe u istoj grupi kao i @, ¶ ili µ. U većini jezika koje koriste latinično pismo to nije tačno.

Generisanje indeksa[uredi]

Na žalost, trenutna verzija xindy i hyperref su nespojivi. Kada koristite textbf ili textit modifikatore, texindy će štampati poruku greške:unknown cross-reference-class `hyperindexformat'! (ignored) i neće dodati te stranice u indeks. Rešenje za ovu grešku opisanu na razgovoru.

Da biste generisali datoteku internacionalnog indeksa morate da koristite texindy umesto makeindex.

xindy je mnogo proširivi i i razvijeni sistem indeksiranja nego makeindex sistem.

Na primer, nije potrebno napisati:

\index{Lin@\textbf{Lin}}

da biste dobili Lin unos posle LAN i pre LZA, dovoljno je napisati

\index{\textbf{Lin}}

Ali što je mnogo važnije, ona može pravilno sortirati datoteke indeksa na mnogim jezicima, ne samo na engelskom.

Na žalost, generisanje indeksa koji su spremni za upotrebu od strane LaTeX upotrebom xindy je malo komplikovanije nego sa makeindex.

Prvo, moramo da znamo u kom kodiranju .tex je projektna datoteka sačuvana. U većini slučajeva biće sačuvana kao UTF-8 ili ISO-8859-1, mada ako živite, na primer u Poljskoj može biti ISO-8859-2 ili CP-1250. Proverite parametar inputenc paketa.

Drugo, moramo da zanmo koji jezik je uglavnom korišćen u našem dokumentu. xindy može prirodno sortirati indekse na albanskom, beloruskom, bugarskom, hrvatskom, češškom, danskom, hoalndskom, engleskom, ,estonskom, finskom, francuskom, gruzijskom, nemačkom, grčkom, ciganskom, hausa, hebrejskom, mađarskom, islandskom, italijanskom, klingon, kurdijskom, latinskom, letonijskom, litvanskom, makedonskom, mongolskom, norveškom, poljskom, potugalskom, rumunskom, ruskom, srpskom, slovačkom, slovenskom, lužičnosrpskom, španskom, švedkom, turskom, ukrajinskom i vijetnamskom jeziku,

Ja ne znam da li drugi jezici imaju slične probleme, ali sa poljskim, ako je vaša .tex sačuvana korišćenjem UTF-8, .ind proizveden od strane texindy će biti kodiran u ISO-8859-2 ako koristite samo -L polish. Dok nije problem sa unosima koji sadrže poljska slova, kako LaTeX namerno kodira sva slova u običan ASCII, jeste za akcentovana slova na početku reči, one stvaraju nove grupe unosa indeksa, ako imate, na primer "średnia" unos, dobićete "Ś" kodiranu u ISO-8859-2 .ind datoteci. LaTeX ne voli ako je deo datoteke u UTF-8 a drugi deo u IS-8859-2. Očigledno rešenje (dodavanje -C utf8) ne radi, texindy prestaje sa rado sa

ERROR: Could not find file "tex/inputenc/utf8.xdy"

greškom. Da bi se vo popravilo, morate da učitate stil definicija za naslove koristeći -M switch:

-M lang/polish/utf8

Na kraju mi moramo da pokrenemo takvu komandu:

texindy -L polish -M lang/polish/utf8 имедатотеке.idx

Još jedan način da sereši ovaj porblem je da koristite "iconv" da napravite utf8.xdy od latin2.xdy

 iconv -f latin2 -t utf8 latin2.xdy >utf8.xdy 

u fascikli

 /usr/share/xindy/tex/inputenc 

(Morate imati rut privilegije)


Xindy u kile[uredi]

Da biste koristili texindy umesto makeindex u kile, morate ili da redefinišete MakeIndex alatku u Settings → Configure Kile... → Tools → Build, ili da definišete novu altku i redefinišete ostale alatke da biste je koritili (na primer tako što ćete je dodati u QuickBuild).

xindy definicija bi trebalo da izgleda nalik na ovo:

General:
 Command: texindy
 Options: -L polish -M lang/polish/utf8 -I latex '%S.idx'
Advanced:
 Type: Run Outside of Kile
 Class: Compile
 Source extension: idx
 Target extension: ind
 Target file: <empty>
 Relative dir: <empty>
 State: Editor
Menu:
 Add tool to Build menu: Compile
 Icon: the one you like


Prethodno: Lingvistika Indeks Sledeće: Rečnik