LaTeX/Dužine

Izvor: Викикњиге

LaTeX

Početak
 1. Uvod100% završen  Dec 13, 2015
 2. Instalacija100% završen  Dec 13, 2015
 3. Instalacija dodatnih paketa 100% završen  Dec 13, 2015
 4. Osnove 100% završen  Dec 13, 2015
 5. Kako pronaći pomoć 100% završen  Dec 13, 2015

Zajednički elementi

 1. Struktura dokumenta 100% završen  Dec 28, 2015
 2. Formatiranje teksta 100% završen  Dec 27, 2015
 3. Formatiranje paragrafa 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Boje 100% završen  Jan 10, 2016
 5. Slova100% završen  Jan 10, 2016
 6. Struktura listi 100% završen  Jan 10, 2016
 7. Posebni znakovi 100% završen  Jan 10, 2016
 8. Internacionalizacija 100% završen  Jan 10, 2016
 9. Rotacija 100% završen  Jan 10, 2016
 10. Tabele 100% završen  Jan 10, 2016
 11. Stvaranje naslova 100% završen  Jan 10, 2016
 12. Raspored strane 100% završen  Jan 10, 2016
 13. Uvoz grafike 100% završen  Jan 10, 2016
 14. Figure i natpisi100% završen  Jan 10, 2016
 15. Fusnote i Margine100% završen  Jan 10, 2016
 16. Hiperlinkovi 100% završen  Jan 10, 2016
 17. Oznake i referenciranje100% završen  Jan 10, 2016

Mehanika

 1. Greške i upozorenja 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Dužine 100% završen  Jan 02, 2016
 3. Brojači 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Kutije 100% završen  Jan 02, 2016
 5. Pravila i nosači 100% završen  Jan 02, 2016

Tehnički tekstovi

 1. Matematika100% završen  Jan 10, 2016
 2. Naprednija matematika 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Teoreme
 4. Hemijska grafika 75% završen  Jan 02, 2016
 5. Algoritmi 75% završen  Jan 02, 2016
 6. Listiranje izvornog koda 100% završen  Jan 02, 2016
 7. Lingvistika 75% završen  Jan 02, 2016

Posebne strane

 1. Indeksiranje 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Rečnik 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Upravljanje bibliografijom‎ 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Više bibliografije

Posebni dokumenti

 1. Pisma 50% završen  Jan 02, 2016
 2. Prezentacije 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Učiteljski deo 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Kratka biografija 50% završen  Jan 02, 2016

Kreiranje grafika

 1. Predstavljanje proceduralnih grafika 100% završen  Jan 02, 2016
 2. MetaPostovi 0% završen  Jan 02, 2016
 3. Slika 50% završen  Jan 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% završen  Jan 02, 2016
 5. PSTricks 50% završen  Jan 02, 2016
 6. Xy-pic 25% završen  Jan 02, 2016
 7. Pravljenje 3D grafika 75% završen  Jan 02, 2016

Programiranje

 1. Makroi 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Običan TeH‎ 100% završen  Jan 10, 2016
 3. Kreiranje paketa 100% završen  Jan 10, 2016
 4. Teme 75% završen  Jan 10, 2016

Razno

 1. Modularni Dokumenti 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Zajedničko pisanje LaTeX dokumenata 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Otpremanje u druge formate 100% završen  Jan 10, 2016

Pomoć i preporuke

 1. Najčešće postavljana pitanja 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Saveti i trikovi 75% završen  Jan 10, 2016

Dodaci

 1. Autori 0% završen  Jan 10, 2016
 2. Linkovi 0% završen  Jan 10, 2016
 3. Oznake paketa 0% završen  Jan 10, 2016
 4. Primeri LaTeX dokumenata 0% završen  Jan 10, 2016
 5. Indeks 0% završen  Jan 10, 2016
 6. Rečnik naredbi 0% završen  Jan 10, 2016

U TeX-u, dužina je

 • decimalna tačka broja praćena jedinicom, opcionalno praćena promenljivom vrednošću;
3.5pt плус 1pt минус 2pt
 • decimalni faktor praćen makroom koji se širi po dužini.
1.7\textwidth

Jedinice[uredi]

Prvo, predstavljamo LaTeX-ove jedinice merenja. Sve LaTeX-ove jedinice su skraćenice od dve reči. Možete birati razne jedinice. Ovde se nalaze najčešće.[1]

Skraćenica Definicija Vrednost u tačkama (pt)
pt tačka je 1/72.27 inča, to znači oko 0.0138 inča ili 0.3515 mm. 1pt je regularna dužina. 1
mm milimetar 2.84
cm centimetar 28.4
in inč 72.27
ex grubo, visina od 'x' u trenutnom fontu nedefinisana, zavisi od korišćenog fonta
em grubo, širina od 'M' (veliko) u trenutnom fontu nedefinisan, zavisi od korišćenog fonta

A ovde su manje poznate jedinice.[2]

Skraćenica Definicija Vrednost u tačkama (pt)
bp velika tačka je 1/72 inča, to znači oko 0.0139 inča ili 0.3527 mm. 1.00375
pc pica 12
dd didôt (1157 didôt = 1238 points) 1.07
cc cîcero (12 didôt) 12.84
sp izmerena tačka (65536sp po tački) 0.000015

Dužine kutije[uredi]

Kutija u TeX-u je karakterizovana od strane tri dužine:

 • dubina
 • visina
 • širina

Videti Kutije.

Manipulacija dužine[uredi]

Mogu se promeniti vrednosti varijabli definisanjem okvira strane sa dve komande. Sa ovom se može postaviti nova vrednost za postojeću dužinu varijable:

\setlength{\mylength}{length}

sa ovom drugom, može se dodati vrednost postojećoj:

\addtolength{\mylength}{length}

Možete napraviti sopstvenu dužinu sa komandom, i morate stvoriti novu dužinu pre nego što pokušate da je podesite:

\newlength{\mylength}

Može se takođe postaviti duđina iz veličine teksta sa jednom od ovih komandi:

\settowidth{\mylength}{неки текст}
\settoheight{\mylength}{неки текст}
\settodepth{\mylength}{неки текст}

Kada se koristite ove komande, možete duplirati tekst koji hoćete da koristite kao referencu ako planirate da je pokažete. Ali LaTeX takođe pruža \savebox kako bi se izbeglo ovo dupliranje. Možda ćete imati želju da pogledate primer ispod kako bi videli korišćenje ovoga. Videti Kutije za više detalja.

Možete takođe definisati promenljive vrednosti. Promenljiva vrednost je prethodila plus ili minus da se precizira koliko tex ima prava da promeni dužinu. Primer:

\setlength{\parskip}{10pt плус 5pt минус 3pt}

To znači da tex ćete probati da koristite dužinu od 10pt; ako je podvučeno, povećaće dužinu na maksimum od 15pt; ako je prepuno, smanjiće dužinu do minimuma od 7pt.

Imati na umu da nije obavezno navesti obe plus i minus vrednosti, ali ako to uradite, plus mora biti postavljen pre minusa.

Da bi se ištampala dužina, može se koristiti \the komanda:

\the\textwidth

Običan TeX[uredi]

Da bi se napravila nova dužina:

\newdimen\mylength

Da bi se postavila dužina:

\mylength=1.5in

Da bi se idelo, isto je kao kod LaTeX-a, korišćenjem komande \the.

LaTeX-ove podrazumevane dužine[uredi]

Česti makroi dužina su:

\baselineskip
Normalna vertikalna udaljenost između linija u paragrafu.
\baselinestretch
množi \baselineskip.
\columnsep
Razmak između kolona.
\columnwidth
Širina kolone.
\evensidemargin
Margina za 'jednake' stranice (misli se na štampanu knjižicu).
\linewidth
Širina linija u lokalnom okruženju.
\oddsidemargin
Margina za 'neparne' stranice (misli se na štampanu knjižicu).
\paperwidth
Širina stranice.
\paperheight
Visina stranice.
\parindent
Normalno udubljenje paragrafa.
\parskip
Dodatni vertikalni prostor između paragrafa.
\tabcolsep
Podrazumevana odvojenost između kolona u tabličnom okruženju.
\textheight
Visina teksta na stranici.
\textwidth
Širina teksta na stranici.
\topmargin
Veličina gornje margine.
\unitlength
Jedinice dužine u slici okruženja.

Namešteni razmaci dužina[uredi]

Da bi se ubacio nameštena dužina razmaka, koristiti:

\hspace{length}
\vspace{length}

\hspace stoji za horizontalni prostor, \vspace za vertikalni prostor.

Ako takav razmak treba da se čuva jednakim ako padne na kraj ili početak linijem koristiti \hspace* umesto toga.

Ako prostor treba da bude očuvan na vrhu ili na dnu stranice, koristiti podrazumevanu komandu , \vspace*, umesto \vspace. Ako želite da dodate razmak na početku dokumenta, bez upisivanja ičega pre, onda možete koristiti

{ \vspace*{length} }

Važno je da koristite \vspace* komandu umesto\vspace, u suprotnom LaTeX može tiho ignorisati dodatan prostor.

TeX ima neke makroe za fiksne dužine razmaka.

\smallskip
Ubacuje mali razmak u vertikalnom modu (između dva paragrafa).
\medskip
Ubacuje srednji razmak u vertikalnom modu (između dva paragrafa).
\bigskip
Ubacuje veliki razmak u vertikalnom modu (između dva paragrafa).

Vertiklani mod je tokom procesa montaže kutija "vertikalan, kao paragrafi za građenje stranice. Horizontalni mod je tokom procesa montaže kutija "horizontalan", kao slova za građenje reči ili reči za građenje paragrafa.

Činjenica je da su oni komande vertikalno moda znači da će biti ignorisani (ili će da padnu) u horizontalnom modu kao u sredini paragrafa. Prvi znak pored duplog prekida linije je idalje u vertikalnom modu ako se ne proširi na karaktere.

% НЕТАЧНО!
Неке речи.
\bigskip
Наставимо.

%% ТАЧНО!
Неке речи.

\bigskip
Наставимо.

Rastegljive/promenljive dužine[uredi]

Komanda:

\stretch{factor}

generiše specijalni rastegljivi prostor gde je faktor broj, verovatno decimalni. Rasteže se sve dok preostali prostor na liniji nije popunjen. Ako su dve \hspace{\stretch{factor}} komande razmatrane na istoj liniji, one rastu na osnovu rastegljivog faktora.

x \hspace{ \stretch{1} } x \hspace{ \stretch{3} } x
x   x         x

Na isti način, može se rastezati vertikalno:

\maketitle
\vspace{ \stretch{1} }
Неки коментари.
\vspace{ \stretch{1} }
\tableofcontents

Možete takođe koristiti \fill umesto \stretch{1}.

\stretch komanda, u kombinaciji sa \pagebreak, može se koristiti za slaga sloga teksta na poslednjoj liniji teksta, ili da se centrira tekst vertikalno na strani. Postoje 'komande prečice' za rastezanje sa faktorom 1 (tj. sa \stretch{1} ili \fill): \hfill i \vfill.

Neki komentari:

\maketitle
\vfill
Неки коментари.
\vfill
\tableofcontents

Popuni ostatak linije[uredi]

Nekoliko makroa dozvoljavaju popunjavanje ostatka linije -- ili rastegljive delove linije -- u različitim manirima.

 • \hfill će dati prazan prostor.
 • \dotfill će dati tačke.
 • \hrulefill će dati pravilo.

Primeri[uredi]

Promeniti veličinu slike da zauzme tačno pola širine teksta :

\includegraphics[width=0.5\textwidth]{mygraphic}

Napraviti razliku između većih stvari (unutar itemize okruženja) :

\addtolength{\itemsep}{0.5\baselineskip}

Korišćenje \savebox za menjanje veličine slike na visinu teksta:

% Ствара држаче који су потребни за наш посао
\newlength{\mytitleheight}
\newsavebox{\mytitletext}
% Ствара референцу рекста за мере
\savebox{\mytitletext}{%
 \Large\bfseries Ово је наш наслов%
}
\settoheight{\mytitleheight}{ \usebox{\mytitletext} }
% Сада ствара прави објекат у нашем документу
\framebox[\textwidth][l]{%
 \includegraphics[height=\mytitleheight]{my_image}%
 \hspace{2mm}%
 \usebox{\mytitletext}%
}

Reference[uredi]

 1. http://www.giss.nasa.gov/tools/latex/ltx-86.html
 2. http://www.giss.nasa.gov/tools/latex/ltx-86.html

Takođe videti[uredi]


Prethodno: Greške i upozorenja Indeks Sledeće: Brojači