LaTeX/Boje

Izvor: Викикњиге

LaTeX

Početak
 1. Uvod100% završen  Dec 13, 2015
 2. Instalacija100% završen  Dec 13, 2015
 3. Instalacija dodatnih paketa 100% završen  Dec 13, 2015
 4. Osnove 100% završen  Dec 13, 2015
 5. Kako pronaći pomoć 100% završen  Dec 13, 2015

Zajednički elementi

 1. Struktura dokumenta 100% završen  Dec 28, 2015
 2. Formatiranje teksta 100% završen  Dec 27, 2015
 3. Formatiranje paragrafa 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Boje 100% završen  Jan 10, 2016
 5. Slova100% završen  Jan 10, 2016
 6. Struktura listi 100% završen  Jan 10, 2016
 7. Posebni znakovi 100% završen  Jan 10, 2016
 8. Internacionalizacija 100% završen  Jan 10, 2016
 9. Rotacija 100% završen  Jan 10, 2016
 10. Tabele 100% završen  Jan 10, 2016
 11. Stvaranje naslova 100% završen  Jan 10, 2016
 12. Raspored strane 100% završen  Jan 10, 2016
 13. Uvoz grafike 100% završen  Jan 10, 2016
 14. Figure i natpisi100% završen  Jan 10, 2016
 15. Fusnote i Margine100% završen  Jan 10, 2016
 16. Hiperlinkovi 100% završen  Jan 10, 2016
 17. Oznake i referenciranje100% završen  Jan 10, 2016

Mehanika

 1. Greške i upozorenja 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Dužine 100% završen  Jan 02, 2016
 3. Brojači 100% završen  Jan 02, 2016
 4. Kutije 100% završen  Jan 02, 2016
 5. Pravila i nosači 100% završen  Jan 02, 2016

Tehnički tekstovi

 1. Matematika100% završen  Jan 10, 2016
 2. Naprednija matematika 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Teoreme
 4. Hemijska grafika 75% završen  Jan 02, 2016
 5. Algoritmi 75% završen  Jan 02, 2016
 6. Listiranje izvornog koda 100% završen  Jan 02, 2016
 7. Lingvistika 75% završen  Jan 02, 2016

Posebne strane

 1. Indeksiranje 75% završen  Jan 02, 2016
 2. Rečnik 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Upravljanje bibliografijom‎ 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Više bibliografije

Posebni dokumenti

 1. Pisma 50% završen  Jan 02, 2016
 2. Prezentacije 75% završen  Jan 02, 2016
 3. Učiteljski deo 75% završen  Jan 10, 2016
 4. Kratka biografija 50% završen  Jan 02, 2016

Kreiranje grafika

 1. Predstavljanje proceduralnih grafika 100% završen  Jan 02, 2016
 2. MetaPostovi 0% završen  Jan 02, 2016
 3. Slika 50% završen  Jan 02, 2016
 4. PGF/TikZ 25% završen  Jan 02, 2016
 5. PSTricks 50% završen  Jan 02, 2016
 6. Xy-pic 25% završen  Jan 02, 2016
 7. Pravljenje 3D grafika 75% završen  Jan 02, 2016

Programiranje

 1. Makroi 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Običan TeH‎ 100% završen  Jan 10, 2016
 3. Kreiranje paketa 100% završen  Jan 10, 2016
 4. Teme 75% završen  Jan 10, 2016

Razno

 1. Modularni Dokumenti 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Zajedničko pisanje LaTeX dokumenata 75% završen  Jan 10, 2016
 3. Otpremanje u druge formate 100% završen  Jan 10, 2016

Pomoć i preporuke

 1. Najčešće postavljana pitanja 100% završen  Jan 10, 2016
 2. Saveti i trikovi 75% završen  Jan 10, 2016

Dodaci

 1. Autori 0% završen  Jan 10, 2016
 2. Linkovi 0% završen  Jan 10, 2016
 3. Oznake paketa 0% završen  Jan 10, 2016
 4. Primeri LaTeX dokumenata 0% završen  Jan 10, 2016
 5. Indeks 0% završen  Jan 10, 2016
 6. Rečnik naredbi 0% završen  Jan 10, 2016

Dodavanje boja vašem tekstu je podržano od strane color paketa. Korišćenjem ovog paketa, može se podesiti boja fonta, pozadine teksta, ili pozadina stranice. Može se birati iz 230 predefinisanih boja, ali se boje mogu i napraviti korišćenjem RGB, Heks, ili CMUS kodova. Matematičke formule takođe mogu biti obojene.

Dodavanje boja paketa[uredi]

Da bi se koristile ove karakteristike boja, paket boja se mora ubaciti u preambulu.

\usepackage{color}

Alternativno, može se napisati:

\usepackage[usenames,dvipsnames,svgnames,table]{xcolor}

\usepackage je očigledno, ali inicijalizacija dodatnih komandi kao što su usenames, dozvoljava da se koriste uobičajena imena boja, istih 16 bazičnih boja koje se koriste u HTML.dvipsnames dozvoljava pristup većem broju boja, dodatnih 64, i svgnames dozvoljava pristup negde oko 150 boja. Inicijalizacija "tabele" dozvoljava bojama da se dodaju tabelama tako što se komanda za boju postavi odmah pre tabele. Paket učitan ovde je xcolor paket.

Ako je potrebno više boja, onda je možda i poželjno dodati i x11names inicijalizaciskom delu, ovo nudi preko 300 boja, ali se mora voditi računa da je naš xcolor paket najnoviji koji se može preuzeti.

Unošenje obojenog teksta[uredi]

Najalakši način da se iskuca obojen tekst je:

\textcolor{проглашена-боја}{текст}

gde proglašena-boja je boja koja je definisana pre od strane \definecolor.

Još jedan mogući način je

{\color{проглашена-боја} неки текст}

ovo će promeniti standardnu boju teksta sa bojom po želji. Radiće do kraja postojeće TeX grupe. Na primer:

\emph{some black text, {\color{red} followed by a red fragment}, going black again.

Razlika između \textcolor i \color je ista kao i ona između \texttt i \ttfamily, Ovde ja na snazi sloboda izbora. Okruženje \color dozvoljava tekstu da teče preko više linija i drugih tekstualnih okruženja dok tekstu u \textcolor mora biti u jednom paragrafu i da ne sadržo nojedna okruženja.

Boja pozadine cele strane se može promeniti korišćenjem

\pagecolor{проглашена-боја}

Učitavanje obojene pozadine za tekst[uredi]

\colorbox{проглашена-боја}{текст}

Ako su boja pozadine i boja teksta promenjene, onda:

\colorbox{проглашена-боја1}{\color{проглашена-боја2}текст}

Takođe postoji i \fcolorbox da oboji uokvirenu pozadinsku boju drugom bojom:

\fcolorbox{проглашена-боја-оквир}{проглашена-боја-оквир}{текст}

Predefinisane boje[uredi]

Imena predefinisanih boja su

white, black, red, green, blue, cyan, magenta, yellow.

U tvom sistemu mogu da postoje druge pre-definisane boje, ali ovi bi trebalo da budu dostupne na svim sistemima.

Ako vam je potrebna boja koja nije pre definisana, možete koristiti jednu od 68 dvips boja, ili definisati vašu posebnu boju. O ovim opcijama se priča u sledećim delovima

68 standardnih boja poznatih kao dvips[uredi]

Pozvati sa usenames i dvinames opcijom. Ako se koristi tikz ili pstricks paket mora se deklarisati xcolor paket pre toga, inače neće raditi.

\usepackage[dvipsnames]{xcolor}
Ime Boja   Ime Boja
Apricot     Aquamarine  
Bittersweet     Black  
Blue     BlueGreen  
BlueViolet     BrickRed  
Brown     BurntOrange  
CadetBlue     CarnationPink  
Cerulean     CornflowerBlue  
Cyan     Dandelion  
DarkOrchid     Emerald  
ForestGreen     Fuchsia  
Goldenrod     Gray  
Green     GreenYellow  
JungleGreen     Lavender  
LimeGreen     Magenta  
Mahogany     Maroon  
Melon     MidnightBlue  
Mulberry     NavyBlue  
OliveGreen     Orange  
OrangeRed     Orchid  
Peach     Periwinkle  
PineGreen     Plum  
ProcessBlue     Purple  
RawSienna     Red  
RedOrange     RedViolet  
Rhodamine     RoyalBlue  
RoyalPurple     RubineRed  
Salmon     SeaGreen  
Sepia     SkyBlue  
SpringGreen     Tan  
TealBlue     Thistle  
Turquoise     Violet  
VioletRed     White  
WildStrawberry     Yellow  
YellowGreen     YellowOrange  

Definisanje novih boja[uredi]

Ako predefinisane boje nisu adekvatne, nove se mogu definisati po želji

Mesto[uredi]

Definisati boje u "preambuli" vašeg dokumenta. (Razlog: uradi u preambuli, tako da se već u preambuli može uputiti na njih, što je veoma korisno, za na primer,argument drugog paketa koji podržava boje kao argumente kao što je spiskovi paket.)

Metod[uredi]

Potrebno je uključiti xcolor paket u vašu preambulu da bi definisali nove boje. U sažetku, boje se definišu prateći ovu šemu:

\definecolor{име}{модел}{боја-спец}

gde:

 • ime je ime boje; možete je nazvati kako želite
 • model je način na koji opisujete boju, i ovo je jedna od ovih grey, rgb, RGB, HTML, i cmyk.
 • boja-spec je opis boje

Modeli Boja[uredi]

Među modelima koje možete koristiti za opišsivanje su (još nekoliko je opisano u xcolor priručniku):

Modeli boja
Model Opis Specifikacija Boje Primer
gray Nijanse sive boje
(0-1)
Samo jedan broj između 0 (crna) i 1 (bela), pa će 0.95 biti veoma svetlo siva, a 0.30 će biti tamno siva. \definecolor{svetlo-siva}{gray}{0.95}
rgb Crvena, Zelena, Plava
(0-1)
Tri broja zadata u formi crvena,zelena,plava; količina svake boje je pokazana sa brojem između 0 i 1. \definecolor{narandžasta}{rgb}{1,0.5,0}
RGB Crvena, Zlelena, Plava
(0-255)
Tri broja zadata u formi crvena,zelena,plava; količina svake boje je pokazana sa brojem između 0 i 255. \definecolor{narandžasta}{RGB}{255,127,0}
HTML Crvena, Zlelena, Plava
(00-FF)
Šest heksadecimalnih brojeva zadatih u formi RRGGBB; slično onome što se koristi u HTML. \definecolor{narandžasta}{HTML}{FF7F00}
cmyk Cijan, Ciklama, Žuta, Crna
(0-1)
Četiri broja zadata u formi cijan,ciklama,žuta,crna; kojičina svake boje je predstavljena sa brojem između 0 i 1. \definecolor{narandžasta}{cmyk}{0,0.5,1,0}

Primeri[uredi]

Da biste definisali novu boju, pratite sledeći primer, koji definiše narandžastu za vas, postavljanjem crvene na maksimum, zelene na jednu polovinu (0.5), i plavu na minimum:

\definecolor{наранџаста}{rgb}{1,0.5,0}

Sledeći kod bi trebalo da da sličan rezultat zadnjem kodu.

\definecolor{наранџаста}{RGB}{255,127,0}

Ako ste očitali xcolor paket, možete definisati boje po već definisanim bojama.

Prva precizira 20 procenata plave i 80 procenate bele; druga je mešavina od 20 procenata plave i 80 procenata crne; i poslednja je mešavina od (20*0.3) procenata plave, ((100-20)*0.3) procenata crne i (100-30) procenate zelene.

\color{blue!20}
\color{blue!20!black}
\color{blue!20!black!30!green}

xcolor takođe ima zgodnu komandu za definisanje boja iz mešavina boja:

\colorlet{notgreen}{blue!50!yellow}

Korišćenje specifikacija boja direktno[uredi]

Normalno svako bi predeklarisao sve boje kao prethodno, ali ponekad je pogodno direktno upotrebiti boju bez prethodno je imenovati. Da bi se ovo postiglo, \color i \textcolor imaju alternativnu sintaksu koja specifiše model u uglastim zagradama, a specifikaciju boje u vitičastim zagradama. Na primer:

{\color[rgb]{1,0,0} Овај текст ће се приказати црвено обојен}
\textcolor[rgb]{0,1,0}{Овај текст ће се приказати зелено обојен}

Kreiranje / Snimanje boja[uredi]

Možda ćete poželeti da koristite boje koje se pojavljuju na nekom drugom dokumentu, veb strani, slici, itd. Alternativno, možete se igrati sa rgb vrednostima da bi kreirali vaše sopstvene boje.

Aranžmani za obradu slike kao što je besplatni GIMP aranžman za Linuks/Vindous/Mak nude picker postrojenja za odabir boja koja hvataju bilo koju boja na vašem ekranu ili koja spajaju boje direktno iz njihovih pojedinačnih rgb / hsv / heksadecimalnih vrednosti.

Manja, besplatne alatke koje takođe postoje :

Tačkaste boje[uredi]

Tačkaste boje su uobičajene u štampi. One se obično odnose na prethodno smešane boje bazirane na swatchbook (kao što su Pantone, TruMatch or Toyo). Paket colorspace proširuje xcolor da omogućava prave tačkaste boje. One su definisane sa, recimo:

\definespotcolor{мојазелена}{PANTONE 7716 C}{.83, 0, .40, .11}

Izvori[uredi]


Prethodno: Formatiranje paragrafa Indeks Sledeće: Slova