Пређи на садржај

Међународно кривично право

Извор: Викикњиге
Право

ОПШТЕ ТЕМЕ - Увод у право - Римско право - Општа правна историја - Српска правна историјаЈАВНО ПРАВО - Уставно - Управно - Кривично - Право привредних преступа и прекршаја - Прекршајно - Пореско - ФинансијскоПРИВАТНО ПРАВО - Грађанско - Стварно - Облигационо - Компанијско - Трговинско - Породично - Наследно - Лично - Интелектуално - Радно и социјалноПРОЦЕСНО ПРАВО - Кривично - Управно - ГрађанскоМЕЂУНАРОДНО ПРАВО - Међународни односи - Међународно правосуђе - Јавно - Дипломатско и конзуларно право - Кривично - Хуманитарно - Људска права - Заштита животне средине - Приватно - Трговинско - Радно - Право европских интеграцијаТЕОРИЈА ПРАВА - Велики правни системи - Философија права - Социологија права - Политички систем - Право и правда - Политичке и правне теорије

Садржај[уреди]

Глава 1
Појам међународног кривичног права
Правне претпоставке за настанак и развој МКП
Основне карактеристике МКП
Однос међународног кривичног права и других грана права
Глава 2
Општи принципи међународног кривичног права
Принцип законитости
Принцип индивидуалне и субјективне кривичне одговорности
Принцип незастаревања
Глава 3
Формални извори општег материјалног међународног кривичног права
Формални извори међународног кривичног процесног права
Формални извори МКП у Статуту Сталног међународног кривичног суда
Глава 4
Злочин агресије
Ратни злочини
Злочини против човечности
Злочин геноцида
Остали међународни злочини
Глава 5
Основи за искључење кривичне одговорности
Ментално обољење
Опијеност
Самоодбрана
Принуда и стање нужде
Заблуда
Остали евентуални основи
Глава 6
Основи који не искључују одговорност
Принцип Tu Quoque
Наредба претпостављеног