Пређи на садржај

Међународна људска права

Извор: Викикњиге
Право

ОПШТЕ ТЕМЕ - Увод у право - Римско право - Општа правна историја - Српска правна историјаЈАВНО ПРАВО - Уставно - Управно - Кривично - Право привредних преступа и прекршаја - Прекршајно - Пореско - ФинансијскоПРИВАТНО ПРАВО - Грађанско - Стварно - Облигационо - Компанијско - Трговинско - Породично - Наследно - Лично - Интелектуално - Радно и социјалноПРОЦЕСНО ПРАВО - Кривично - Управно - ГрађанскоМЕЂУНАРОДНО ПРАВО - Међународни односи - Међународно правосуђе - Јавно - Дипломатско и конзуларно право - Кривично - Хуманитарно - Људска права - Заштита животне средине - Приватно - Трговинско - Радно - Право европских интеграцијаТЕОРИЈА ПРАВА - Велики правни системи - Философија права - Социологија права - Политички систем - Право и правда - Политичке и правне теорије

Садржај[уреди]

Глава 1
Појам међународних људских права
Однос права појединаца и права људских група
Правна природа
Глава 2
Општа права и слободе појединаца и њихова заштита
Универзална декларација о правима човека
Пактови о правима човека
Забрана дискриминације
Глава 3
Специфична заштита одређених категорија лица
Забрана ропства и трговине робљем
Избеглице
Апатриди
Азил
Радници мигранти
Глава 4
Права људских група
Народ
Појам народа
Право народа на егзистенцију
Право на самоопредељење
Право на здраву животну средину
Глава 5
Мањине
Појам и дефиниција мањина
Заштита мањина
Статус мањина по општем међународном праву
Партикуларно право заштите мањина
Урођеничи или домородачки народи
Концепт права солидарности или права треће генерације
Глава 6
Регионални системи заштите људских права
Афрички регионални систем
Амерички регионални систем
Систем Савета Европе
Систем ОЕБС-а
Систем Европске уније