Nasledno pravo

Izvor: Викикњиге
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Pravo

OPŠTE TEME - Uvod u pravo - Rimsko pravo - Opšta pravna istorija - Srpska pravna istorijaJAVNO PRAVO - Ustavno - Upravno - Krivično - Pravo privrednih prestupa i prekršaja - Prekršajno - Poresko - FinansijskoPRIVATNO PRAVO - Građansko - Stvarno - Obligaciono - Kompanijsko - Trgovinsko - Porodično - Nasledno - Lično - Intelektualno - Radno i socijalnoPROCESNO PRAVO - Krivično - Upravno - GrađanskoMEĐUNARODNO PRAVO - Međunarodni odnosi - Međunarodno pravosuđe - Javno - Diplomatsko i konzularno pravo - Krivično - Humanitarno - Ljudska prava - Zaštita životne sredine - Privatno - Trgovinsko - Radno - Pravo evropskih integracijaTEORIJA PRAVA - Veliki pravni sistemi - Filosofija prava - Sociologija prava - Politički sistem - Pravo i pravda - Političke i pravne teorije

Sadržaj[uredi]

Glava 1
Pojam i opseg naslednog prava
Ciljevi i značaj naslednog prava
Načela naslednog prava
Univerzalna sukcesija
Izvori naslednog prava
Ustav i nasledno pravo
Glava 2
Smrt ostavioca
Osnovi pozivanja na nasleđe
Zaostavština; Nasledivost subjektivnih građanskih prava i obaveza
Izdvajanje iz sastava zaostavštine
Postojanje naslednika u trenutku ostaviočeve smrti
Nesposobnost za nasleđivanje
Nedostojnost za nasleđivanje
Glava 3
Pojam i značaj zakonskog nasleđivanja
Opšta pravila parantelarnog sistema
Nasleđivanje po linijama
Pravo predstavljanja
Prvi nasledni red
Drugi nasledni red
Treći nasledni red
Četvrti i ostali nasledni redovi
Nasleđivanje u slučaju višestrukih veza sa ostaviocem
Glava 4
Naslednopravni položaj adoptivnih srodnika
Naslednopravne posledice potpunog usvojenja
Naslednopravne posledice nepotpunog usvojenja
Gubitak zakonskog naslednog prava adoptivnih srodnika
Naslednopravni položaj supružnika
Smanjenje naslednog dela supružnika u prvom naslednom redu
Povećanje naslednog dela supružnika
Smanjenje naslednog dela supružnika u drugom naslednom redu
Naslednopravni položaj supružnika u slučaju poligamnog braka
Gubitak zakonskog naslednog prava supružnika
Naslednopravni položaj roditelja
Država kao zakonski naslednik
Glava 5
Pojam i pravna priroda testamenta
Aktivna testamentarna sposobnost
Zaveštaočeva volja
Imenovanje naslednika
Razbaštinjenje
Prosta supstitucija
Fideikomisarna supstitucija
Uslov u testamentu
Rok u testamentu
Nalog u testamentu
Glava 6
Forma testamenta
Olografski testament
Alografski testament
Sudski testament
Konzularni, brodski i vojni testament
Međunarodni testament
Usmeni testament
Svedoci u testamentarnom pravu
Testamentum mysticum
Čuvanje testamenta
Glava 7
Pojam i način tumačenja testamenta
Dopunska pravila za tumačenje testamenta
Dopunjujuće tumačenje testamenta
Granice tumačenja
Priraštaj u testamentarnom pravu
Glava 8
Pojam i uslovi opozivanja testamenta
Način opozivanja testamenta
Opoziv opoziva
Pojam i vrste ništavosti testamenta
Apsolutna ništavost
Relativna ništavost
Glava 9
Pojam i pravna priroda legata
Subjekti legata
Posebne vrste legata
Pravni položaj legatara
Glava 10
Nužno nasleđivanje
Pravo na nužni deo
Izračunavanje nužnog dela
Pravna priroda prava na nužni deo
Razbaštinjenje nužnih naslednika
Isključenje iz prava na nužni deo
Lišenje potomka iz prava na nužni deo
Povreda nužnog dela
Zaštita nužnog dela
Glava 11
Ugovori u naslednom pravu
Ugovor o nasleđivanju: Pojam; Ugovorne strane; Dejstva ugovora
Zabranjeni ugovori u naslednom pravu
Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života: Pojam; Zaključenje ugovora; Opozivanje ugovora
Ugovor o doživotnom izdržavanju: Pojam; Zaključenje i pravna dejstva ugovora; Raskid ugovora
Ugovor o doživotnom izdržavanju: Množina subjekata; Neimenovani ugovor sa obavezom doživotnog izdržavanja
Glava 12
Pojam i značaj ostavinskog postupka
Načela ostavinskog postupka
Subjekti ostavinskog postupka; Ostavinski sud
Učesnici u ostavinskom postupku
Izvršilac testamenta
Staralac zaostavštine
Prethodni postupak; Smrtovnica
Postupak s testamentom
Mere za obezbeđenje zaostavštine
Pripremanje ostavinske rasprave
Ostavinska rasprava
Upućivanje na parnicu
Ostavinsko rešenje
Pravosnažnost ostavinskog rešenja
Pravni lekovi u ostavinskom postupku
Glava 13
Nasledna izjava; Negativna nasledna izjava
Pozitivna nasledna izjava
Poništenje i pobijanje nasledne izjave
Naslednopravna transmisija
Spajanje zaostavštine i imovine naslednika
Odgovornost naslednika za ostaviočeve dugove
Odvajanje zaostavštine od imovine naslednika
Naslednopravni zahtev
Glava 14
Pravni položaj sanaslednika
Pravo sanaslednika na udeo
Položaj sanaslednika u odnosu na celokupnu zaostavštinu
Deoba
Uračunavanje poklona i legata u nasledni deo