Пређи на садржај

Kларинет/Репертоар - домаћи композитори за кларинет

Извор: Викикњиге
Део aуторових књига - део могућег репертоара за кларинет.

Ово је списак композиција писаних за инструмент кларинет настале на тлу Србије до које можете лакше доћи. Сем дела за кларинет, овде су ради боље информисаности убројане и све врсте списа које се тичу кларинета, кларинетиста и кларинетске педагогије (књиге о кларинету, кларинетске брошуре, инструктивна кларинетска литература итд).

A[уреди]

Б[уреди]

Петар Бергамо

Concerto abbreviato, за кларинет соло, 1966.
Нотна издања:
Concerto abbreviato, за кларинет (B♭) соло (посвета Миленку Стефановићу), УКС, Београд, 1987.

Бруно Брун

Нотна издања:
Основна школа за кларинет:
Школа за кларинет, I свеска, Просвета, Београд, 1956.[1]
Школа за кларинет, II свеска, Просвета, Београд, 1956.[2]
Школа за кларинет, III свеска, Удружење музичких педагога Србије, Београд, 1975.[3]
Избор малих комада разних аутора:
Избор малих комада, Просвета, Београд, 1953.
Инструментални дуо
4 минијатуре, за кларинет и клавир, Београд, 1971.

Рудолф Бручи

Инструментални дуо
Међумурска (Прелудио, Ариа и Финале), за кларинет и клавир, Нови Сад, 1974.
Квинтети:
Квинтет, за кларинет и гудачки квартет.
Соло и оркестар:
Концерт, за кларинет и гудачки оркестар, Нови Сад, 1971.
Нотна издања:
Међумурска (Прелудио, Ариа и Финале), за кларинет и клавир, УК САП Војводине, 1984.
Концерт, за кларинет и гудачки оркестар, УКС, 1971.

Алексеј Бутаков

Инструментални дуо
Свита, за кларинет и клавир.
Квартети:
Дувачки квартет, за обоу, енглески рог, кларинет и фагот, 1943.
Нотна издања:
Свита, за кларинет и клавир (посвета Бруно Бруну), УКС.

В[уреди]

Златан Вауда

Соло кларинет:
Афоризми, за соло кларинет (B♭) (посвета Ернесту Ачкуну).
Инструментални дуо:
Соната бревис, за кларинет и клавир (посвета Ернесту Ачкуну), 1952.
Плач матере, Игра, за кларинет и клавир.
Соло и оркестар:
Концерт, за кларинет и камерни оркестар (посвета Ернесту Ачкуну), 1959.
Нотна издања:
Афоризми, за соло кларинет (B♭) (посвета Ернесту Ачкуну), ДУНАЈ (Беч), VII 1959.
Соната бревис, за кларинет и клавир (посвета Ернесту Ачкуну), РТВ Београд, 1968.
Плач матере, Игра, за кларинет и клавир, XI 1982.

Милан Влајин

Прелудијум, за кларинет и клавир, Београд, 1963.

Војислав Вучковић

Две песме, за сопран и дувачки трио, 1938.

Г[уреди]

Инструктивна литература:
16 концертних етида, за кларинет
Инструментални дуо:
Duettino Scherzando, за два кларинета.
Квинтети:
Асоцијација, квинтет (за 4 кларинета и бас-кларинет)
Квинтет, за кларинет и гудаче
Соло и оркестар:
Рапсодијa, за кларинет
Велики концерт, за кларинет
Кончертино, за кларинет и оркестар.
• I Капричо, за кларинет
• II Капричо, за кларинет
• III Капричо, за кларинет
Тема са варијацијама, за кларинет и гудаче (посвета Василу Гелеву).
Тема са варијацијама број 1, за кларинет и гудаче, Београд, 1983.
Тема са варијацијама број 2, за кларинет и гудаче, Београд, 1983.
Варијације на чардаш тему, за кларинет и оркестар
Хамеум свита, за кларинет и оркестар (заједничко дело са Божидаром Милошевићем), Београд, 1995.
Нотна издања:
Кончертино, за кларинет и клавир, Београд, 1966.
Рапсодијa, за кларинет и клавир, Београд, 1970.
Тема са варијацијама, за кларинет и клавир (посвета Василу Гелеву), Београд.
Тема са варијацијама број 2, за кларинет и клавир, Београд, 1983.
Хамеум свита, за кларинет и клавир (заједничко дело са Божидаром Милошевићем), Београд, 1995.

Д[уреди]

Дејан Деспић

Соло кларинет:
Девет игара, за кларинет соло (посвета Миленку Стефановићу), оп. 62, 1976.
Инструментални дуо:
Стара песма, оп.79а, за кларинет и клавир (1984)
Рапсодија, оп.130а, за кларинет и клавир (2007)
15 двогласних инвенција, оп.136, за кларинет и фагот (1998)
Pas de deux, op.159, за флауту и кларинет (2001)
Триа:
Манчестер трио, оп.93, за флауту/кларинет, виолончело и клавир (1987)
Седам студија, оп.145, за три кларинета (2000)
и друге приче (Књига бајки II), за обоу, кларинет и фагот, оп. 152 (2002)
Квартети:
Дивертименто, оп.23, за дрвени дувачки квартет (1954)
Квинтети:
Вињете, оп.43б, за дувачки квинтет (1963)
Сонатина, оп.53, за дувачки квинтет (1970)
A cinque, op.115, за дувачки квинтет (1994)
Састанак, оп.195, за дувачки квинтет (2008)
Соло и оркестар:
Кончертино, оп.40, за кларинет, фагот и оркестар (1963)
Concerto grosso, op.45, за дувачки квинтет и симфонијски оркестар (1964)
Concerto grosso, op.45a, за дувачки квинтет и гудачки оркестар (1986)
Divertimento concertante, op.51a, за кларинет, трубу, хорну и гудачки оркестар (1998)
Музика за Соњу, оп.130, за кларинет, клавир и гудачки оркестар (1997)
Нотна издања:
Девет игара, за кларинет соло (посвета Миленку Стефановићу), оп. 62, , УКС, Београд, 1977. и 1987.

Ђ[уреди]

Е[уреди]

Антон Еберст

Књиге:
Кларинет и кларинетисти, Форум, Нови Сад, 1963.
Настава дувачких инструмената, Форум, Нови Сад, 1964.
Основи методике наставе кларинета.
Основна школа за кларинет:
Основна школа за кларинет, Савез музичких друштава и организација Хрватске, Загреб, 1967.
• Школа за кларинет, Лествица и акорд, I свеска, СМШ „Исидор Бајић“, 1954.
• Школа за кларинет, 'Лествица и акорд, II свеска, СМШ „Исидор Бајић“, 1954.
Избор малих комада разних аутора:
Концертни албум за кларинет и клавир, Нота, Књажевац, 1975.
Оркестарске студије:
Оркестарски албум за кларинет, I свеска, 1956.
Оркестарски албум за кларинет, II свеска, 1956.

Ж[уреди]

Михаило Живановић

Симфонијска музика са солистима:
Фантазија, за кларинет и оркестар
Рапсодија, за кларинет и оркестар
Став у ф-молу, за кларинет и оркестар
Скице, за кларинет
Блуз, за кларинет

Мирјана Живковић

Квинтети:
Пеан, за флауту, виолину, кларинет, фагот и клавир.
Дувачки квинтет (Adagio, Allegro), 1962.
Нотна издања:
Пеан, за флауту, виолину, кларинет, фагот и клавир, УКС, Београд, 1975.

З[уреди]

И[уреди]

Ј[уреди]

Енрико Јосиф

Соло кларинет:
Казивања, за соло кларинет (1981)
Квинтети:
Записи, за дувачки квинтет (1969)
Дивертименто, за дувачки квинтет
Frescobaldiana, за дувачки квинтет
Химна Дунаву, за глас и дувачки квинтет
Камерна музика:
Импровизација на народну тему, за 14 дувачких инструмената, 1949.

К[уреди]

Петар Коњовић

Концертна свита , за дувачки квинтет, 1940.

Војислав Костић

Карактери, варијације за кларинет, клавир и 18 удараљки, 1958.

Л[уреди]

Радивој Лазић

(Клавирску пратњу и оркестрацију композиција урадио је композитор и професор Властимир Перичић.)

Основна школа за кларинет:
Учим кларинет I, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.[4]
Учим кларинет II, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.[5]
Учим кларинет III, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.[6]
Учим кларинет IV, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.[7]
Вежбе скала за II разред, Издање аутора, Београд, 1998.[8]
Збирка оригиналних малих комада за кларинет и клавир за основну музичку школу:
Распевани кларинет I, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.[9]
Распевани кларинет II, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.[10]
Распевани кларинет III, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.[11]
Распевани кларинет IV, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.[12]
Ведри дани у музичкој школи, Београд, Савез друштава музичких и балетских педагога Србије, 1996.[13]
Мелодичне етиде с клавиром I[14]
Мелодичне етиде с клавиром II[15]
Деуети са клавиром:
Лаки кларинетски дуети I, Београд, 1998.[16]
Лаки кларинетски дуети II, Београд, 1998.[17]
Збиркe оригиналних комада за кларинет и клавир за средњу музичку школу и факултет:
Млади кларинетски виртуоз I Београд, ауторско издање, 1997. [18]
Млади кларинетски виртуоз II Београд, ауторско издање, 1997. [19]
Млади кларинетски виртуоз III Београд, ауторско издање, 1998. [20]
Млади кларинетски виртуоз IV Београд, ауторско издање, 1998. [21]
Збирка комада разних аутора из светске литературе (транскрипције за кларинет):
Велики мајстори за кларинет I, Београд, ауторско издање, 1997.
Велики мајстори за кларинет II, Београд, ауторско издање, 1997.
Велики мајстори за кларинет III, Београд, ауторско издање, 1997.
Инструментални дуо:
Кончертино, за кларинет и клавир, издање аутора, Београд, 1998.
Introduzione, tema e variazioni, за кларинет и клавир, издање аутора, Београд, 1998.
Романтични концерт у а-молу, за кларинет и клавир, 1998.
Соло и оркестар:
Кончертино, за кларинет и оркестар, Београд, 1998.
Introduzione, tema e variazioni, за кларинет и оркестар, Београд, 1998.
Романтични концерт у а-молу, за кларинет и оркестар, 1999.
Камерна триа:
Два комада, за флауту, кларинет и клавир, едиција ДХС, Смедерево, 2002.
Мала свита, за кларинет, виолину и клавир, едиција ДХС, Смедерево, 2002.

Миховил Логар

Концерти:
Concerto sinfonico, за кларинет и клавир (посвета Бруно Бруну), 1956.
Двоструки концерт, за кларинет и рог, 1967.
Партита кончертанте, за дувачки квинтет и гудачки оркестар, 1968.
Концерт, за виолончело, мали гудачки оркестар и дувачки квинтет, 1971.
Нотна издања:
Concerto sinfonico, за кларинет и клавир (посвета Бруно Бруну) РТ Београд.
Дупли концерт, за кларинет, хорну и оркестар, Београд, УКС, 1969.
Концерт, за кларинет и гудачки оркестар (клавирски извод), Београд, УКС, 1969.

Љ[уреди]

М[уреди]

Рајко Максимовић

Камерна дела:
Тријалог, за кларинет, гудачки трио и клавир (1968)

Илија Маринковић

Дувачки квинтет, h-moll, 1941.

Љубица Марић

Камерна музика:
Четвртстепени трио, за кларинет, тромбон и контрабас, 1937.
Дувачки квинтет, 1931.

Божидар Милошевић - Анте Гргин

Соло и оркестар:
Хамеум свита, за кларинет и оркестар, Београд, 1995.
Нотна издања:
Хамеум свита, за кларинет и клавир, Београд, 1995.

Василије Мокрањац

Соло кларинет:
Прелудијум, за кларинет (B♭) соло (посвета Ернесту Ачкуну), 1984.
Нотна издања:
Прелудијум, за кларинет (B♭) соло (посвета Ернесту Ачкуну), УКС, Београд, 1987.[22]

Н[уреди]

Светомир Настасијевић

Концерт, за кларинет.

Њ[уреди]

О[уреди]

Александар Обрадовић

Соло кларинет:
Микро – соната, за соло кларинет in B♭ (посвета Миленку Стефановићу).
Соло и хор:
Стихира II, за соло кларинет in B♭ и четворогласни мешовити хор
Соло и оркестар:
Концерт, за кларинет и гудачки оркестар, 1958.
Квинтети:
Дивертименто, за дувачки квинтет
Нотна издања:
Стихира II, за соло кларинет in B♭ и четворогласни мешовити хор, Београд, 1999.
Дивертименто, за дувачки квинтет, Београд, 1983.
Микро – соната, за соло кларинет in B♭ (посвета Миленку Стефановићу), Beograd, УКС, 1987.
Дискографија:
Микро-соната, за кларинет соло

Петар Озгијан

Соло кларинет:
За Миму, за кларинет (B♭) соло (посвета Миленку Стефановићу).
Нотна издања:
За Миму, за кларинет (B♭) соло (посвета Миленку Стефановићу), УКС , Београд, 1987.

П[уреди]

Властимир Перичић

Три минијатуре, за кларинет и клавир (Canzonetta - Посвета Чајковском, Valsе mignonne - Посвета Шопену, Chant sans paroles - Посвета Менделсону, 1995, 6')
Интермецо (Посвета Брамсу), за кларинет и клавир, 1996, 4' [23]
Менует (Посвета Хајдну), за кларинет и клавир, 1995, 3'
Менует (Посвета Хајдну), за кларинет и гудаче, 1995, 3' 5.
Скерцо, за кларинет и клавир (II став из Сонате), 1996, 4'
Песма и игра, за кларинет и клавир, 1994, 5'
Песма и игра, за кларинет и гудаче, 1994, 5' [24]
Марш (Посвета Прокофјеву), за кларинет и клавир, 1995, 2'
Свитање, за кларинет и клавир, 1995, 3'
Коло, за кларинет и клавир, 1995, 3'
Сонатина Дес-дур (Посвета Суку), за кларинет I клавир, 1996, 9'
Berceuse avec des badineries (II став из Сонатине), за кларинет и клавир, 1995, 3'
Посвета Бартоку (II став из Сонатине), за кларинет и клавир, 1996, 3'
Сонатина, за кларинет и клавир (Посвета Дворжаку), еф-дур, 1996, 8' [25]
Сонатина бреве, за кларинет и клавир (Посвета моме професору Станојлу Рајичићу), де-мол, 1996, 5'
Ciacconetta, за кларинет и клавир, 1996, 3'
Сарабанда е Фугета, за кларинет и клавир, 1946/1996, 4'
Две етиде, за кларинет и клавир, 1997, 3'
Три дуета, за два кларинета и клавир, 1997, 4'

Зоран Петровић

Инструментални дуо:
Варијације на хазарску тему, за два кларинета (in B).

Р[уреди]

Душан Радић

Соло и оркестар:
Кончертино, за кларинет и гудачки оркестар оп.2 бр. 4, 1956.
Инструментални дуо
Кончертино, за кларинет и клавир оп.2 бр. 4, 1956.
Месечева мелодија, за кларинет (in La) и клавир.
Квинтети:
Багателе, за дувачки квинтет оп.13, бр. 4, Београд, 1984.
Нотна издања:
Кончертино, за кларинет и гудачки оркестар оп.2 бр. 4, Београд, УКС, 1984.
Месечева мелодија, за кларинет (in La) и клавир.
Багателе, за дувачки квинтет оп.13, бр. 4, Београд, 1984.

Станојло Рајичић

Соло и оркестар:
Концерт, за кларинет, гудачки оркестар, клавир и удараљке, 1962.

Милан Ристић

Соло и оркестар:
Концерт, за кларинет и оркестар (посвета Ернесту Ачкуну), 1964.

С[уреди]

Јосип Славенски

Камерна музика:
Две румунске игре, за кларинет и виолину
Народне игре Русина, за виолину и клавир (или за флауту, кларинет, тамбурицу, 2 виолине, виолу, виолончело и контрабас), 1950
Дувачки квинтет, за флауту, обоу, кларинет, рог и фагот, 1930
Са села, квинтет за флауту, кларинет, виолину, виолу и контрабас, 1925
Дрмлец, за 11 дувачких нструмената, 1917
Међумурске народне пјесме, за кларинет, цимбал, 2 виолине, виолу, виолончело и контрабас (Град се бели преко Балатина, Ни ми воља већ на свету живети, Цин цан цвргудан, Зарсла ми је ружа), 1920
Музика за камерни оркестар (Музика 38), за флауту, обоу, кларинет, фагот, 2 виолине, виолу, виолончело и контрабас, 1938

Миленко Стефановић

Избор малих комада разних аутора:
Лаки комади, Миливој Ивановић, Београд, 1970.

Т[уреди]

Ћ[уреди]

У[уреди]

Ф[уреди]

Х[уреди]

Зоран Христић

Инструментални дуо:
Соната „Виза“, за кларинет и клавир, 1961.

Ц[уреди]

Ч[уреди]

Џ[уреди]

Ш[уреди]

Мирослав Штаткић

Соло кларинет:
Свита, за кларинет соло (Melodia, Silenzio, Macchina, Campane, Malinconia, Uccellino, Movimento), 1984.[26]
Инструментални дуо:
Орион дуо, за саксофон (бас-кларинет) и вибрафон (маримбафон), 1984.
Џез соната бр.1, за кларинет и клавир, 1984.
Триа:
Microstructure V, за кларинет, триангл и клавир, 1982.

Види још[уреди]

Литература[уреди]

Референце[уреди]

 1. Брун, Бруно: Школа за кларинет, I свеска, Просвета, Београд, 1956.
 2. Брун, Бруно: Школа за кларинет, II свеска, Просвета, Београд, 1956.
 3. Брун, Бруно: Школа за кларинет, III свеска, Удружење музичких педагога Србије, Београд, 1975.
 4. Лазић, Радивој: Учим кларинет I, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
 5. Лазић, Радивој: Учим кларинет II, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
 6. Лазић, Радивој: Учим кларинет III, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
 7. Лазић, Радивој: Учим кларинет IV, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
 8. Вежбе скала за II разред, Издање аутора, Београд, 1998.
 9. Лазић, Радивој: Распевани кларинет I, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
 10. Лазић, Радивој: Распевани кларинет II, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
 11. Лазић, Радивој: Распевани кларинет III, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
 12. Лазић, Радивој: Распевани кларинет IV, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
 13. Лазић, Радивој: Ведри дани у музичкој школи, Београд, Савез друштава музичких и балетских педагога Србије, 1996.
 14. Лазић, Радивој: Мелодичне етиде с клавиром I
 15. Лазић, Радивој: Мелодичне етиде с клавиром II
 16. Лазић, Радивој: Лаки кларинетски дуети I, Београд, 1998.
 17. Лазић, Радивој: Лаки кларинетски дуети II, Београд, 1998.
 18. Лазић, Радивој: Млади кларинетски виртуоз I, Београд, ауторско издање, 1997.
 19. Лазић, Радивој: Млади кларинетски виртуоз II, Београд, ауторско издање, 1997.
 20. Лазић, Радивој: Млади кларинетски виртуоз III, Београд, ауторско издање, 1998.
 21. Лазић, Радивој: Млади кларинетски виртуоз IV, Београд, ауторско издање, 1998.
 22. Василије Мокрањац, Прелудијум, за кларинет (B) соло, Београд, УКС, 1987.
 23. Властимир Перичић Интермецо (Посвета Брамсу) за кларинет и клавир, 1996, 4'
 24. Властимир Перичић Песма и игра, за кларинет и гудаче, 1994.
 25. Властимир Перичић Сонатина, за кларинет и клавир (Посвета Дворжаку), еф-дур, 1996.
 26. Мирослав Штаткић: Свита, за кларинет соло (1984.), ноте