Кувар:Чорба од грашка и паприке

Извор: Викикњиге

Потребни састојци[уреди]

 • 150 г гра­шка у зр­ну
 • 600 г кром­пи­ра
 • 2 ко­ре­на пер­шу­на
 • 3 ли­тра пи­ле­ће су­пе
 • 700 г кром­пи­ра
 • 3 ка­ши­чи­це су­вог за­чи­на
 • 3 коц­ке за су­пу
 • 1,5 дл мле­ка
 • 1 ве­ћа цр­ве­на па­при­ка
 • ка­ши­чи­ца ка­ри­ја
 • по по­ла ка­ши­чи­це пра­ха ђум­би­ра и кур­ку­ме
 • 5-6 че­шње­ва бе­лог лу­ка
 • ка­ши­чи­ца ми­ро­ђи­је
 • мле­ве­ни би­бер
 • со
 • пер­шу­нов лист

Припрема[уреди]

У ло­нац ста­ви­ти гра­шак, кром­пир и пер­шун исе­че­не на ма­ње ко­ма­де, на­ли­ти 1,5 ли­тар су­пе, по­кло­пи­ти и ку­ва­ти око по­ла са­та а за­тим до­да­ти пре­о­ста­лу су­пу и штап­ним мик­се­ром све до­бро из­мик­са­ти. Пу­сти­ти да

поново про­ври, до­да­ти кром­пир исе­чен на коц­ки­це, су­ви за­чин и коц­ке за су­пу па ку­ва­ти око 15 ми­ну­та. За­тим до­да­ти мле­ко и па­при­ку исе­че­ну на коц­ки­це па ку­ва­ти још де­се­так ми­ну­та. Пред крај до­да­ти ка­ри,

ђумбир, кур­ку­му, бе­ли лук исе­чен на ли­сти­ће и сит­но сец­ка­ну ми­ро­ђи­ју па ве­о­ма крат­ко про­ку­ва­ти и скло­ни­ти са ва­тре. Го­то­ву чор­бу по­би­бе­ри­ти, по по­тре­би до­со­ли­ти и по­су­ти сит­но сец­ка­ним пер­шу­но­вим ли­стом.