Ваздухопловна медицина/Садржај/Термини који се користе код убрзања

Извор: Викикњиге
НАЗИВ ИЛИ ОЗНАКА ПОЈМОВА ТУМАЧЕЊЕ ПОЈМОВА
„g“ Убрзање земљине теже (гравитациja) на површини земље износи 9,80665 m/sec.²
Укупно убрзање

a(ax,ay,az)

Укупно убрзање летелице, у току лета, се бројно изражава преко „g“ (пример: 3g = 29,4 m/sec.²). Испред вредности убрзања се ставља ознака „+“ или „-“, што означава смер дуж „x“, „y“ и „z“ оса координатног система лета, дефинисаног у аеродинамици, поглавље „стабилност“.
Grayout
(сива копрена)
Сива копрена је замућење вида као последица смањеног ретиналног прилива крви , праћена сужењем видног поља (тунелски вид)
Blackout
(црна копрена)
Црна копрена је привремени губитак вида у току убрзања услед недовољне ретиналне перфузије крви, који претходи губитку свести
Redout
(црвена копрена)
Црвена копрена, је привремени поремећај вида због повећаног прилива крви у глави и очима у току дејства негативних „-“ убрзања у „z“ правцу (-az).
Acceleration-induced loss
(убрзањем изазван губитак свести)
Губитак свести у току дејства убрзања насто као последица неадекватног прилива крви у мозaк.
Anti-G suit
(aнти-G одело)
Специјално конструисано одело од посебне врсте платна, опремљено хидростатским коморама у њему, које у току дејства „+“ убрзања у „z“ правцу (+az), врше притисак на трбух и доње екстремитете и спречавају прилив крви у делове тела испод срца.
Presur breathling (PBG)
(дисање под натпритиском)
Непрекидно удисање ваздуха (кисеоника) под повишеним притиском за време дејства „+“ убрзања у „z“ правцу(+az), како би дошло до повећања притиска у грудном кошу што доводи до пораста артеријског крвног притиска
Balanced pressure breathing
(асистирано дисање)
Врста дисања уз употребу специјалних прслука са гуменим коморама које у току дисања ваздуха под повишеним притиском врше контрапритисак на грудни кош и олакшавају дисање.
Straining maneuvers
(вољни маневар напињања)
1) Вољним стезањем мишића трбуха и ногу пилот спречава прилив крви у венску циркулацију чиме одржава у функцији мождани проток крви

2) Валсалва маневар дисања којим се повећава притисак у грудном кошу.