Пређи на садржај

Аутокед/Измене својстава објеката

Извор: Викикњиге

Команда:Ddmodify[уреди]

Применом команде Ddmodify се могу менјати параметри одабраног елемента(геометријска и остала својства његовог изгледа).После избора <Modify><Properties> бира се елемент за који се врше промене. Палета Properties је различите у зависности од типа обележеног објеката. Селектовањем појединих ставки у помоћеном прозору може се променити све особине које су наведене у већ постојећој таблици:

 • боја
 • слој
 • врста линије
 • дебљина линије
 • парамерти штампе


Измене својства објеката-пример за линију[уреди]

Ако се при одабиру елемента изабере линија,у Properties палети се појавлјују две групе особина и одговарајућих вредности:опште и геометријске,које зависе од врсте одабраног елемента.У заједничке карактеристике објеката спадају:боја,припадност слоју као и тип линије,размена(ако је изабран неки од типова испрекидане линије).У посебне карактеристике спадају:кординате почетне и крајње трачке (Pick Point дугме ѕа промену положаја)дужина линије мерена пројекцијом у правцима координатних оса или самог објекта као и угао који линија заклапа у односу на позитивни правац X осе.Ако се при одабиру обухвате два или више елемената бице омогућена промена само њихових заједничких параметара.Измене својства објеката-пример за кружницу[уреди]

Опште карактеристике су као и у случају линије, али су параметри за одређивање посебних (геометријских) карактеристика различити од карактеристика линије. Могуће је одредити:

 • нови положај за координату центра
 • величину полупречника кружнице

од пратећих информација могу се видети пречник (Diameter), обим (Circumference) и површина (Area) одабраног објекта.


Измене својства објеката-пример за текст[уреди]

Ако се команда Ddmodify примени над неким елементом текста поред општих на располагању ће бити и следећи параметри:

 • положај тачке према којој се врши поравнање текста(Insertion Point)
 • промена садржаја (Contents)
 • промена стила (Style)
 • промена начина поравнања (Justify)
 • промена правца исписивања (Direction)
 • промена вредности за ширину (Width),висину (Text Heigth) и угао ротације (Rotation)


Измене својства објеката-пример за полилинију[уреди]

У случају да се као елемент одабере полилинија уз опште карактеристике се приказују следећи параметри:

 • избор алгоритма по којем ће се из сегментног облика генерисати крива (Fit/Smooth)
 • могућност аутоматског затварања поља које образују њени сегменти (Closed)
 • начин примене неког од типова испрекиданих линија(LT Gen)
 • координате појединих темена полилиније (Vertex Listing) моћи ће да се прочитају само као информација