Пређи на садржај

Генетика

Извор: Викикњиге
Биологија

ОПШТА БИОЛОГИЈА - Увод у биологију - Микробиологија - Биологија ћелије - Генетика - Еволуциона биологија - БиохемијаБОТАНИКА - Увод у ботанику - Систематика и филогенија Embryophyta - Пролећна флора СрбијеЗООЛОГИЈА - Увод у зоологију - Бескичмењаци - Инсекти - ХордатиМИКОЛОГИЈА - Увод у микологијуПРОТИСТОЛОГИЈА - ПротистиЕКОЛОГИЈА - Увод у екологију - Методе у екологији - Еволуциона еклогија


Глава 1
Основе генетике; Наследни материјал
Гени и хромозоми
Области генетике и однос с другим наукама
Глава 2
Менделова правила наслеђивања
Одступања од менделовског наслеђивања
Глава 3
Класична и квантитативна генетика
Глава 4
Популациона генетика и еволуциона биологија
Глава 5
Медицинска генетика
Глава 6
Савремена генетика. Геномика