Vazduhoplovna medicina/Sadržaj/Uvod u Vazduhoplovnu medicinu

Izvor: Викикњиге
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
Sveti Ilija zaštitnik vazduhoplovaca

Vazduhoplovna medicina je grana preventivne medicine i medicine rada, koja proučava uticaj letenja, vazduhoplova i sredine u kojoj se ono obavlja na organizam pilota, pratećeg letačkog osoblja, padobranaca, putnika u vazdušnom transportu itd. i u praksi primenjuje specifične metode preventivo medicinske zaštite u sprečavanju negativnog uticaja letenja na život i zdravlje čoveka i nastanak vanrednih događaja i katastrofa (koje karakterišu veliki gubitci ljudskih života, materijalnih dobara i poremećaj ekoloških sistema).

I pored postojanja mnogih problema , na koje je u svom okruženju naišla avijacija, lekar Vazduhoplovne medicine je samo jadan, od mnogih visoko obučenih pojedinca koji radi na minimiziranju mnogih nuspojava, tako da čovek može i dalje da ima nadmoć u vazdušnom prostoru


Uloga i zadaci[uredi]

Uloga[uredi]

Vazduhoplovna medicina nastaje kao potreba savremenog razvoja vazduhoplostva i kosmonautike, kako bi dala odgovor na brojne biološke i fizičke stresove kojima su u svojoj radnoj sredini izloženi letači i letačko osoblje, kosmonauti, padobranci i brojni putnici aviona u toku putovanja, i sprečila pojavu nepovoljnih fizioloških promena u organizmu tih osoba, a konstruktorima letilica i svemirskih „brodova“ pomogla pri konstruisanju zaštitne opreme i drugih elemenata zaštite.

Rešavanje problema kao što su održavanje života astronauta u kosmosu, briga za zdravlje pilota i kabinskog osoblja, ili pružanja medicinske podrške brojnim zdravim i bolesnim putnicima aviokompanija, samo su neki od zadataka Vazduhoplovne medicine.

Atmosfera u kojoj se obavlja letenje jako je negostoljubiva za organizam čoveka i može ispoljiti negativan uticaj na organizam, bez obzira na vrstu i tip letilice. Letenje se obavlja na visinama u proseku od 9100-18.300 metara, pri sniženom barometarskom pritisku. Tempertura na tim visinama pada za 20°S na svakih 300 m nadmorske visine, ( tako da na visini od 10.700 metara ona iznosi -57°S ). U toku uspona na visinu ili spuštanja na zemlju, vazduhoplovi (a posebno kosmički brodovi) kreću se velikom brzinom što dovodi do velikog „G“ opterećenja na organizam. Disanje kiseonika pri povišenom pritisku, buka, vibracije, katapultiranje izbacivim sedištem nakon čega sledi skok padobranom samo su neki od problema koje rešava Vazduholovna medicina;

Zadaci[uredi]

Vazduhoplovna medicina kao specifična grana medicine rada je u suštini preventivna medicina. Možda ni u jednoj grani ljudske delatnosti prevencija nije tako važna kao u vazduhoplovstvu i astronautici jer pravilo „bolje sprečiti nego sanirati posledice“ znači mnogo više.

Osnovni zadaci Vazduhoplovne medicine su;

 • bezbednost letenja,
 • duži letački vek,
 • što manji broj udesa i katstrofa,
 • veća borbena gotovost (ako se radi o vojnom vazduhoplovstvu).

Za realizovanje ovih zadataka potrebno je istovremeno angažovanje svih struktura u okviru vazduhoplovstva i astronautike. Otkazom bilo koje karike u ovom lancu narušava se harmonija i nastaju greške koje je teško ispraviti.

Na prvom mestu je kvalitetna selekcija i medicinsko psihološka ekspertiza pilota ,kosmonauta, padobranaaca i ostalog letačkog osoblja, zatim slede; teorijska medicinska obuka, fiziološka trenaža, neposredno medicinsko obezbeđenje letenja i druge aktivnosti koje smo nabrojali u nastavku ovog teksta.

Obaveza Vazduhoplovne medicine zajedno sa ergonomijom, je da u kabini aviona ili svemirske letilice, stvori što optimalnije uslove za život i rad pilota i astronauta, imajući u vidu da je pilot „zarobljen“ u svojoj letačkoj opremi, priljubljen uz letačko sedište kao „neizlegnuto pile u kokošjem jajetu“.

Jasno je da u traženju odgovora, na brojne zahteve za dalji razvoj avijacije i astronautike, Vazduhoplovna medicina mora da razvije i što kvalitetniju metodologiju naučnoistraživačkog rada, čiji rezultati istraživanja moraju biti fundamentalani i primenjivi.

U osnovne aktivnosti Vazduhoplovne medicine spadaju;

 • naučnoistraživački rad u oblasti vazduhoplovne i kosmičke medicine
 • nazvoj i periodični (redovni i vanredni) pregledi zaštitne opreme i sredstava za letače
 • selekcija letača, padobranaca i ostalog letačkog osoblja
 • fiziološka trenaža letača i padobranaca
 • periodični (redovni i vanredni) zdravstveni pregledi vojnih i civilnih letača, padobranaca i kontrolora letenja
 • nastava iz oblasti vazduhoplovne medicine (teorijska i praktična), za letače padobrance i ostalo osoblje uključeno u proces letanja
 • izrada vazduhoplovnomedicinskih pravilnika
 • unapređenje letačke bezbednosti i predlaganja zaštitnih mera iz oblasti preventivno medicinske zaštite
 • vazduhoplovno-medicinska ekspertiza vanrednih događaja, udesa i katastrofa u toku letenja.
 • kontrola ishrane i psihofizičke kondicije letača i padobranaca.
 • medicinsko obezbeđenje letenja, padobranskih skokova i drugih aktivnosti vezanih za letenje i padobranske skokove.

U ostale aktivnosti Vazduhoplovne medicine spadaju;

 • lečenje bolesnika u hipo i hiperbaričnim komorama.
 • medicinska podrška putnicima avio-kompanija i pružanje pomoći medicinskom osoblju i bolesnicima kod vazdušnog transporta povređenih i obolelih.
 • sprečavanje prenosa karantinskih bolesti vazdušnim putem
 • organizacija vazdušnog transporta bolesnika
f-117- VAZDUHOPLOVNA MEDICINA STALNO PRATI RAZVOJ SAVREMENIH AVIONA