Biologija ćelije/Glava 2

Izvor: Викикњиге
p  r  i
Biologija ćelije
Makrofag
Glava 1| Glava 2| Glava 3| Glava 4| Glava 5| Glava 6|Glava 7

Sve žive ćelije imaju ćelijsku membranu, citoplazmu i ćelijske organele u kojima se odigravaju specifični ćelijski procesi. Na osnovu stepena složenosti građe ćelijske unutrašnjosti, ćelije se dele na prokariotske i eukariotske.

Građa prokariotske ćelije[uredi]

Ovaj tip ćelija poseduju bakterije. Ćelije imaju jednostavnu građu i veoma su malih dimenzija. Na površini ćelije nalazi se kapsula, ispod koje se nalazi bakterijski zid. Obe ove strukture su izgrađene od ugljenih hidrata i proteina. Ćelijska membrana zatvara unutrašnjost ćelije u kojoj se nalazi citoplazma u kojoj se nalaze joni, mali molekuli i proteini. Od citoloških struktura, u citoplazmi prokaiotske ćelije se nalaze:

 • (prokariotski) ribozomi,
 • hromozomska DNK u samom središtu ćelije
 • plazmidi — kružni fragmenti DNK van hromozomske DNK
 • ćelijske inkluzije
 • druge strukture, poput gasnih vakuola (omogućavaju plutanje u vodnoj sredini)

Građa eukariotske ćelije[uredi]

Shema eukariotske, životinjske ćelije. 1. jedarce, 2. jedro, 3. ribozomi, 4. vezikula, 5. granulisani endoplazmin retikulum, 6. Goldžijev aparat, 7. citoskelet, 8. glatki endoplazmin retikulum, 9. mitohondrija, 10. vakuola, 11. cipoplazma, 12. lizozom, 13. centriole, 14. ćelijska membrana

Eukariotske ćelije su veće od prokariotskih u proseku 10-15 puta. Na površini ćelija nalazi se ćelijska membrana, koja okružuje citoplazmu. U citoplazmi eukariotske ćelije nalaze se:

 • (eukariotski) ribozomi
 • citoskelet
 • centrozom (centriole)
 • jedro sa naslednim materijalom, odvojeno od citoplazme jedrovim ovojem od dvostruke membrane
 • endoplazmin retikulum
 • Goldžijev aparat
 • vakuole i/ili lizozomi
 • vezikule
 • mitohondrije
 • plastidi