Пређи на садржај

Биологија ћелије/Глава 1

Извор: Викикњиге
п  р  и
Биологија ћелије
Макрофаг
Глава 1| Глава 2| Глава 3| Глава 4| Глава 5| Глава 6|Глава 7
Хуков цртеж ћелија коре плутњака

Средином 17. века, енглески научник Роберт Хук је истраживао природу помоћу светлосног микроскопа. Хук је посматрао танки исечак коре храста плутњака и видео мноштво нанизаних "кутијица", које чине кору порозном, а које су га подсетиле на манастирске келије. Када је Хук наставио мискроскопска посматрања делова других биљака, увидео је да су сви ти делови изграђени налик кори плутњака, од структура које ће потом бити назване ћелијама.

Ћелија је основна јединица грађе и функције живих бића. У том смислу, ћелија је најмања самостална организована јединица која је способна да врши све животне процесе. Поједини организми су изграђени од само једне ћелије (називамо их једноћелијским организмима), док су други изграђени од много ћелија (називамо их вишећелијским организмима). Хијерархијска организација ћелија у ткива и органе, као и подела рада међу ћелијама, карактеристична је за вишећелијске организме.

Све ћелије настају од већ постојећих ћелија процесом званим деоба ћелије. Током еволуције, ћелије су се модификовале и данас постоји велики спектар структура унутар и на површини ћелије, на основу којих је могуће ћелије класификовати у различите типове. Основни типови ћелија су прокариотска и еукариотска ћелија. Све ћелије поседују ћелијску мембрану која их одваја од спољашње средине, а унутар које се налази цитоплазма. Унутрашњост већине ћелија је компартментализована: постоје посебне структуре (једро, органеле) које врше специфичне функције.

Величина ћелије[уреди]

Иако је опште правило да су ћелије толико мале да се не могу посматрати без микроскопа, постоје изузеци који су видљиви и голим оком. Најситније ћелије поседују бактерије налик микоплазмама (Mycoplasma), док су међу највећима нервне ћелије у врату жирафе. У табели 1.1. је дат преглед величине појединих ћелија.

Величина Пример ћелије
150-250 nm ситне бактерије попут Mycoplasma
2 µm Escherichia coli
90 µm ситне амебе
100 µm пречник јајне ћелије човека
до 160 µm мегакариоцит човека
до 500 µm огромна бактерија Thiomargarita
до 800 µm велике амебе
до 40 mm пречник ћелије огромне амебе Gromia sphaerica
120 mm пречник јајета ноја
3 m дужина нервне ћелије у врату жирафе