Pređi na sadržaj

Autoked/Crtanje kruga ("Circle")

Izvor: Викикњиге

Circle[uredi]

Komanda Circle se koristi kada nam je potrebno nacrtati kružnicu ili njoj srodne elemente. U okviru ove opcije imamo 6 mogućnosti izrade kružnice:

  • Center, Radius
  • Center, Diametar
  • 2 Points
  • 3 Points
  • Tan, Tan, Radius
  • Tan, Tan, Tan

Pokretanje Komande[uredi]

Opcija Circle može da se aktivira na dva načina:

  1. Kucanjem u komandnoj liniji Circle
  2. Može se pokrenuti i preko Home panela koji se nalazi u gornjem levom uglu.

Korišćenje[uredi]

Opcija Center( Radius) nam zahteva da prvo unesemo tačke našeg budućeg centra kružnice, a potom i veličinu poluprečnika. Ovaj način crtanja kružnice je podrazumevan (default) u slučaju da se komanda Circle pokreće kucanjem preko tastature.

Opcija Center (Diametar) je slična prethodnoj opciji Center( Radius) , osim što se kao drugi parametar koristi prečnik kruga (Diameter).

Opcija 2 Points služi za crtanje kružnice čiji su položaj i veličina određeni tačkama koje se nalaze na njenom prečniku.

Opcija 3 Points služi za crtanje kružnice koja leži na tri tačke, koristi se za crtanje kružnice koja opisuje trougao ili neki drugi pravilan poligon. Potrebno je samo označiti željene tačke i kružnica će nam se iscrtati na označenom mestu.

Opcija Tan, Tan, Radius služi za crtanje kružnice koja je određena sa dve linije(ili krive) na kojima će buduća kružnica imati tangetu i zadati poluprečnik . Prvo odredimo elemente za tangentu, a zatim unosimo ili pokažemo veličinu poluprečnika kružnice.

Opcija Tan, Tan, Tan služi za crtanje kružnice koja je definisana sa tri tangencijalna elementa. Ovo je efikasan način da se upiše kružnica. Pokazivanjem tri tangencijalne stranice iscrtaćemo precizno kružnicu.[1]

Spoljašnje veze

Reference[uredi]