Pređi na sadržaj

Autoked/Podešavanje slojeva

Izvor: Викикњиге

Podešavanje slojeva[uredi]

Uz pomoć Layer-a organizijuju se objekti na crtežu. AutoCad obuhvata niz linija, polilinija, lukova, tekstova. Zato uvodimo Leyer-e radi veće preglednosti na našem crtežu. Zamisli crtež sastavljen od mnoštva providnih folija, gde se na svakoj nalaze istorodne linije(Layar podloga) i kao takve se nalaze jedna na drugoj. Primer je arhitektonski crtež koji se radi sa mnoštvom Layar-a, zbog veće preglednosti. Pri tom se može koristiti mogućnost promene boje, tipova linija, određene linije, vidljivosti i slično. [1]

Komanda koja pokreće Layer-e naziva se Layer propertis manger, a nalazi se na Home panely u grupi Layers. Klikne se na tu komandu i otvara se novi kanal.

Pokretanje komande.

Ovaj kanal možemo otvoriti i pomoću startne linije gde kucamo prečicu La. Posle Enter-a otvara se isti kanal.

Kanal Layer propertis nam nudi nulti Layer. Njegove promene, dimenzije i ime nisu moguće promeniti. Ne može se brisati. Zato se u praksi izbegava korišćenje ovog Layer-a. Takođe ako kopiramo rad koji je urađen u nultom Layer-u, iz mašine izlazi prazan list. U okviru ovog kanala imamo razne opcije:

Name:[uredi]

Omogućava nam da dodamo Layer i da mu damo ime. Preporučuje se da naziv imena ima veze sa objektom koji crtamo. Za unos idemo na desni klik i nudi nam se opcija New Layer, klik na to i dobija se novi. Ne postoji određeni broj Layer-a.

Current:[uredi]

Samo jedan Layer ima status tekućeg, i u njemu se sve crta. Da bi on bio aktivan moramo kliknuti na znak štiklirano. 1.Ne preporučuje se isključivanje tekućeg Layer-a. 2.Ne može da se zaledi i zaledi. [2]

Delete:[uredi]

Funkcija za brisanje slojeva, ukoliko ne postoji ni jedan element na crtežu nacrtan u tom Layer-u. Moramo da dođemo mišem na znak X.

On/Off:[uredi]

Uključena folija: je standardno ponuđena, elementi se vide na crtežu.(simbol je sijalica). Isključena folija: linije se ne vide na radnoj površini ali postoje u okviru crteža. Ako je isključena i tekuća crtamo elemente koje ne vidimo ali postaju vidljivi kad uključimo foliju..(simbol je sijalica).

Freeze/Thaw:[uredi]

Zamrznuta: ne može biti tekuća (simbol je pahuljica). Odmrznuta: folija je standardno ponuđena.(simbol je sunce).

Razlika između On/Off i Freeze/Thaw je: pri isključivanju sloja svi podaci o elementu koji se nalaze na njemu ostaju u memoriji računara i mogu se brzo i ponovo prikazati, dok zamrzavanje sloja nastaje tako što AutoCad ukoni podatke iz memorije i time rastereti računar i omogući brži rad.

Lock/Unlock:[uredi]

Otključana: omogućava pristup svim elementima.(simbol je otključani katanac) Zaključana: folija se vidi ali rad sa njenim elementima nije moguć.

Color:[uredi]

Klikom na polje otvara se panel sa bojama. Klikom na panel biramo boju. Mogućnost dodeljivanja boja elementima crteža je jako značajna jer se uočava razlika između tipova linija.

Linetype:[uredi]

Promena linije(puna, isprekidana, tačka crta...)

Lineweight:[uredi]

Definiše promenu debljine linije.

Video možete pogledati ovde.

Spoljašnje veze:

Referenca[uredi]