Pređi na sadržaj

Autoked/Menjanje dužine linije ("Lenghten")

Izvor: Викикњиге

Autoked[uredi]

Autoked je projektni alat široke namene i funkcije, i takođe jedan od napoznatijih programa za crtanje,pre snega namenjen inžinjerskom crtanju, može se koristiti u građevinarstvu,arhitekturi,mašinstvu itd. Koristi se kako u tehničkim, tako i u svim drugim granama koje zahtevaju tačnost izrade crteža. U samom programu moguće je izabrati da li želimo da crtamo u dvodimenzionalnom ili trodimenzionalnom prostoru, kao i niz drugih opcija i podopcija koje imaju za cilj da se omogući što preciznije crtanje.

Komanda LENGHTEN[uredi]

-Komandu koja će biti ubrađena u ovom tekstu nosi naziv LENGTHEN, ova komanda se može pre svega koristi za promenu dužine pojedinih objekata ili pojedinačnih elemenata,tj. raznih linija,kružnica,kružnih lukova, dok za zatvorene objekte komanda LENGTHEN, neće imati željenu funkciju. Takođe, tu su i podfunkcije ove komande:

  • Delta
  • Percent
  • Total
  • Dynamic

kojima se dodatno može manipulisati linijama, da bi se na sto bolji način realizovala želja samog korisnika.

Pozivanje opcije LENGHTEN[uredi]

Sama komanda LENGHTEN se nalazi pored komandi za crtanje lukova, linija i polilinija, tj. u podopciji MODIFY. Klikom na pomenutu opciju pojavljuje se padajući meni, u kome se nalazi ova komanda, koju biramo samim klikom na nju.

Nakon izabira opcije LENGHTEN i klikom na liniju prgaram će ispistai dužinu linije u donjem delu ekrana. Nakon toga potrebno je selektovati jednu od opcija Delta, Percent, Total, Dynamic. Pri čemu ukoliko želimo da pozovemo opciju Delta, napisaćemo slovima De, ili ukoliko želimo opciju Percent, onda ukucamo slovo P, Total slovo T, i na kraju komandu Dynamic slovo D.

Opcija Delta[uredi]

Opcija Delta služi za promenu na osnovu dužine elemnta, nakon pozivanja komande program će zahtevati da unesete numeričku vrednost za koju želite da se promeni dužina linije. Ako je untei broj sa predznakom minus, linija će se skratiti za unteu vrednost. Zatim dovedite pokazivač do objekta kome zelite promeniti dužinu i klikom na njega doći će do promene u dužinu. Zavisno od toga kojoj strani linije je bliži pokazivač,ta strana će se izdužiti ili skratiti. Takođe u okviru opcije Delta moguće je i izabrati luk koji želimo produžiti ili smanjiti. Nakon unošenja De, kucamo slovo A, koje poziva se odnosi na promenu u stepenima, potom unosimo ugao za koji želimo da produžimo ili skratimo liniju.

Opcija Percent[uredi]

Opcija Percent sluzi za izmenu dužine linije za uneti broj procenata. Nakon odabira ove opcije potrebno je ukucati željeni broj procenta i zatim kliknuti na liniju kojoj ce te promeniti dužinu. Unošenjem vrednosti od 1 do 99 dolazi do skracivanja linije dok unosom brojeva preko 100 dolazi do povecanja duzine linije.

Opcija Total[uredi]

Primenom opcije Total, zatim i unošenjem željenog broja ne dolazi do promene dužine linije na jednom delu, već se uneta dužina odnosi na celokupnu liniju,tj. unosi se nova ukupna dužina linije.

Opcija Dynamic[uredi]

I na samom kraju imamo opciju Dynamic, ova opcija omogućava kako samo ime kaže dinamičku promenu dužine linije. Nakon odabira ove opcije, potrebno je selektovati objekt, i pomeranjem pokazivaca u željenu stranu doći će do povećanja odnosno smanjivanja dužine izabrane linije.

Reference[uredi]

[1] [2] [3] [4] [5]

  1. [1]http://docs.autodesk.com
  2. [2]http://www.zwsoft.com/
  3. [3]www.cadtutor.net
  4. [4]www.autocadtips1.com
  5. -[5]www.knowledge.autodesk.com