Пређи на садржај

Аутокед/Мењање дужине линије ("Ленгхтен")

Извор: Викикњиге

Аутокед[уреди]

Аутокед је пројектни алат широке намене и функције, и такође један од напознатијих програма за цртање,пре снега намењен инжињерском цртању, може се користити у грађевинарству,архитектури,машинству итд. Користи се како у техничким, тако и у свим другим гранама које захтевају тачност израде цртежа. У самом програму могуће је изабрати да ли желимо да цртамо у дводимензионалном или тродимензионалном простору, као и низ других опција и подопција које имају за циљ да се омогући што прецизније цртање.

Командa LENGHTEN[уреди]

-Команду која ће бити убрађена у овом тексту носи назив LENGTHEN, ова команда се може пре свега користи за промену дужине појединих објеката или појединачних елемената,тј. разних линија,кружница,кружних лукова, док за затворене објекте команда LENGTHEN, неће имати жељену функцију. Такође, ту су и подфункције ове команде:

  • Delta
  • Percent
  • Total
  • Dynamic

којима се додатно може манипулисати линијама, да би се на сто бољи начин реализовала жеља самог корисника.

Позивање опције LENGHTEN[уреди]

Сама команда LENGHTEN се налази поред команди за цртање лукова, линија и полилинија, тј. у подопцији MODIFY. Кликом на поменуту опцију појављује се падајући мени, у коме се налази ова команда, коју бирамо самим кликом на њу.

Након изабира опције LENGHTEN и кликом на линију пргарам ће испистаи дужину линије у доњем делу екрана. Након тога потребно је селектовати једну од опција Delta, Percent, Total, Dynamic. При чему уколико желимо да позовемо опцију Delta, написаћемо словима De, или уколико желимо опцију Percent, онда укуцамо слово P, Total слово T, и на крају команду Dynamic слово D.

Опција Delta[уреди]

Опција Delta служи за промену на основу дужине елемнта, након позивања команде програм ће захтевати да унесете нумеричку вредност за коју желите да се промени дужина линије. Ако је унтеи број са предзнаком минус, линија ће се скратити за унтеу вредност. Затим доведите показивач до објекта коме зелите променити дужину и кликом на њега доћи ће до промене у дужину. Зависно од тога којој страни линије је ближи показивач,та страна ће се издужити или скратити. Такође у оквиру опције Delta могуће је и изабрати лук који желимо продужити или смањити. Након уношења De, куцамо слово А, које позива се односи на промену у степенима, потом уносимо угао за који желимо да продужимо или скратимо линију.

Опција Percent[уреди]

Опција Percent слузи за измену дужине линије за унети број процената. Након одабира ове опције потребно је укуцати жељени број процента и затим кликнути на линију којој це те променити дужину. Уношењем вредности од 1 до 99 долази до скрацивања линије док уносом бројева преко 100 долази до повецања дузине линије.

Опција Total[уреди]

Применом опције Total, затим и уношењем жељеног броја не долази до промене дужине линије на једном делу, већ се унета дужина односи на целокупну линију,тј. уноси се нова укупна дужина линије.

Опција Dynamic[уреди]

И на самом крају имамо опцију Dynamic, ова опција омогућава како само име каже динамичку промену дужине линије. Након одабира ове опције, потребно је селектовати објект, и померањем показиваца у жељену страну доћи ће до повећања односно смањивања дужине изабране линије.

Референце[уреди]

[1] [2] [3] [4] [5]

  1. [1]http://docs.autodesk.com
  2. [2]http://www.zwsoft.com/
  3. [3]www.cadtutor.net
  4. [4]www.autocadtips1.com
  5. -[5]www.knowledge.autodesk.com