Autoked/Zaobljavanje ivica ("Fillet")

Izvor: Викикњиге
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Autoked/Zaobljavanje ivica ("Fillet")[uredi]

Pomoću ove komande možemo povezati dva elementa i na taj način element koji ih povezuje iscrta u obliku luka zadatog poluprečnika. Sam postupak zaobljavanja ivica, radi se tako što se najpre odaberu dva elementa, gde treba da se izvrši spajanje, odnosno zaobljavanje ivica. Zaobljavanje se može vršiti lukovima, krugovima, elipsama, linijama, polilinijama, pravama, itd.Za lakšu kontrolu ove opcije u autokedu, mogu se koristiti sledeće opcije:

  • Radius
  • Trim
  • Polyline


[1]

Radius[uredi]

Ova opcija se nalazi u okviru komande Filet. Prilikom pokretanja pomenute komande (Filet), u konadnoj liniji se prikazuje podatak o podešenom poluprečniku. Pritiskom na taster R može se odrediti nova vrednost poluprečnika. Pritiskom na ENTER potvrđujemo novi poluprečnik i zatim se odaberu liniju linije gde će se ova komanda primeniti. Pri odabiru ove komande i zadavanju poluprečnika treba voditi računa da linije na kojima želimo da izvršimo komandu budu veće od radijusa, ako se ne zadovolji taj uslov komandu nije moguće izvršiti.

Trim[uredi]

Prilikom korišćenja komande Filet, može doći do toga, da neke linije moraju da se poduže ili skrate, kako bi se ova komanda ispunila, opcija Trim nam to omogućava, i biranjem ove opcije ona to izvrši automatksi. Ova opcija omogućava da se linije produže ili skrate, da bi se povezale lukom određene veličine. Pritiskom na taster T može se izabrati promena Trim.

Polyline[uredi]

Polyline je jedna od opcija koja se može koristiti za zabljavanje uglova složenih elemenata poput polilinije. Pritiskom tastera P u komandnoj liniji, AtoCAD omogućava izbor elemenata i može se izvršiti zaobljavanje svih uglova odjednom. [2]


Spoljašnje veze[uredi]

Reference[uredi]