Аутокед/Цртање лукова "Arc" ("Start", "Center")

Извор: Викикњиге

Команда за цртање лукова Arc (Start, Center, End; Start, Center, Length; Start, Center, Angle)

Опцију за цртање кружног лука могуће је позвати избором алатке из падајућег менија или једноставним укуцавањем команде на тастатури. Како би се путем татстатуре активирала команда потребно је унети А за команду ARC. Прилоком цртања неопходно је обратити пажњу на оријентацију објекта јер се према AutoCAD подешавањима лукови исцртавају у смеру супротном у односу на смер кретања казаљке на сату, уколико је потребно смер цртања је могуће променити тако што се приликом цртања на тастатури држати тастер Ctrl. У даљем тексту биће обрађене три функције:

 • Start, Center, End;
 • Start, Center, Length;
 • Start, Center, Angle.Start, Center, End[уреди]

Употребом команде Start, Center, End; могће је нацртаи лук помоћу његове почетне тачке, тачке центра и крајње тачке. Како би позвали команду у падајућем менију треба изабрати команду Draw>Arc>Start,Center,End. У колико се не означи прва, односно почетна тачка, подразумеваће се да лук почиње у претходно нацртаној тачки. Пошто се позове команда потребно је пратити упутства у командој линији. Растојање између прве тачке и центра, односно друге тачке, представља радијус , док је крајња тачка означава место где се кружни лук завршава. Ова команда је погодна за цртање лука који на архитектонским цртежима представља правац отварања врата, али се може користити и у свим другим техничким цртежиа по потреби уколико се црта угао у супротном смеру од кретања казаљке на сату.

Пример примене команде Start, Center, End;[уреди]

Пример цртања кружног лука командом Start,Center,End
 • Command: ARC
 • Specify start point of arc or [CEnter]: (Изабрати почетну тачку, на слици тачка 1)
 • Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: CE (за Center)
 • Specify center point of arc: (Изабрати централну тачку, на слици тачка 2)
 • Specify end point of arc [Angle/chord Length]: (Изабрати крајњу тачку, на слици тачка 3)

Start, Center, Length[уреди]

Помоћу ове опције може да се нацрта кружни лук, а као улазни параметри користе се почетна тачка, центар кружног лука, као и дужина тетиве. Приликом избора ове команде потребно је пратити упутства која су задата у командној линији. Као и у претходном примеру Start, Center, End растојање између почетне тачке и центра представља полупречник кружног лука.

Пример примене команде Start, Center, Length;[уреди]

 • Command: ARC
 • Specify start point of arc or [CEnter]: (Изаберите тачку поред тачке 1 на слици)
 • Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: CE (за центар)
 • Specify center point of arc: (Изабрати централну тачку, на слици тачка 2)
 • Specify end point of arc [Angle/chord Length]: L (за дужину кружног лука)
 • Specify length of chord: 5 (дужина кружног лука)
Пример цртања кружног лука командом Start, Center, Length;


Start, Center, Angle[уреди]

Ова опција омогућава цртање кружног лука помоћу почетне тачке, централне тачке и угла кружног исечка који заклапа лук. Помоћу ове команде могуће је цртати лукове како у позитивном, тако и у негативном математичком смеру. Жељени угао је могуће одредити укуцавањем вредности преко тастатуре или кликом мишем на самом цртежу.


Пример примене команде Start, Center, Angle;[уреди]

 • Command: ARC
 • Specify start point of arc or [CEnter]: (Изабрати почетну тачку, на слици тачка 1)
 • Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: CE (за Center)
 • Specify center point of arc: (Изабрати централну тачку, на слици тачка 2)
 • Specify end point of arc [Angle/chord Length]: А (за угао (Angle))
 • Specify included angle: 135 (унети вредност угла; у обом примеру износи 135)
Пример цртања кружног лука командом Start,Center,Angle

Видео материјал[уреди]

У приложеном видео снимку приказана су три начина за цртање лука који на архитектонским цртежима представља правац отварања врата. На исти начин могуће је нацртати кружне лукове чија је примена другачија. У другом примеру, Start, Center, Length; , растојање између почетне тачке и крајње тачке могуће је одредити помоћу миша директним кликом на завршну тачку као што је и приказано у видеу или уношењем њиховог растојања на тастатури и потом потврђивањем податка притиском на тастер Enter. У трећем делу снимка приказана је команда Start, Center, Angle;, и у овом случају вредност угла је унета путем тастатуре, али то није и једини начин за одређивање угла. Угао је могуће одредити слободним одабиром уз помоћ миша, а како би се вредност угла очитавала приликом цртања препоручљиво је активирање Dynamic Input (F12), чија се иконица налази у статуцној линији, а подешавања се мењају у Drafting Settings.

Спољашње везе[уреди]

Референце[уреди]

 • Autodesk-Официјелни сајт на коме може да се преузме AutoCAD
 • AutoCAD help
 • Каламеја Алан Ј. Мајстор за AutoCAD 2002: за инжењере машинства, Компјутер библиотека, Чачак 2002
 • Доц. др Станковић Р, Проф. др Обрадовић И,Китановић О, Банковић М. Практикум за вежбе из Информатике 1, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд 2014