Пређи на садржај

Аутокед/Цртање елипсе ("Ellipse")

Извор: Викикњиге

Oblik elipse ograničen je dvema osama koje definišu dužinu i širinu. Duža osa se zove major osa, a kraća osa je minor osa. Treća tačka definiše samo rastojanje i ne mora da odredi krajnju tačku ose. Komanda Ellipse omogućava crtanje elipsi i eliptičnih lukova, a za to postoji više opcija: Center, Axis/End, Elliptical Arc.

Parametri elipse

Center[уреди]

Opcija Center se koristi kada su na raspolaganju: položaj centra elipse i dužine poluosa. Po izboru ove opcije unosi se tačka centra, a potom dužine prvog i drugog poluprečnika. Potrebne veličine se mogu interaktivno pokazati na ekranu ili uneti numerički preko tastature.

Axis/End[уреди]

Opcija Axis, End može se koristiti kada su poznati prečnici, odnosno tačke koje određuju jednu osu elipse i dužina druge poluose. [1]

Elliptical Arc[уреди]

Opcija Elliptical Arc služi za crtanje eliptičnog luka. Prva faza rada je u potpunosti ista kao u prethodnoj opciji tj. crta se cela elipsa određena prečnikom u jednom i poluprečnikom u drugom pravcu ali je zato u nastavku komande potrebno odrediti pravac od koga počinje budući luk (npr. horizontalnu u pravcu X-ose) i ugao na kome se luk završava (npr. vertikalno gore). Treba voditi računa o tome da se za pozitivni pravac crtanja smatra pravac obrnut od kretanja kazaljke na satu pa u skladu s tim i vršiti izbor početnog i završnog ugla.[2]

Koraci pravljenja elipse

Crtanje elipse (ELLIPSE)[уреди]

Procedura[уреди]

  • Draw/Ellipse/Axis, End
  • Definisati prvu tačku kraja prve ose
  • Definisati drugu tačku kraja prve ose
  • Povlačiti miša van sredine, i pritisnuti da definišete rastojanje

Crtanje luka elipse (ELIPSE ARC)[уреди]

Procedura[уреди]

  • Draw/Ellipse/Arc
  • Definisati prvu tačku kraja prve ose
  • Definisati rastojanje da se definiše polovina druge ose
  • Definisati početak ugla
  • Definisati kraj ugla

Spoljašnje veze[уреди]

Reference[уреди]