Аутокед/Апсолутне и релативне координате тачке

Извор: Викикњиге

APSOLUTNE I RELATIVNE KOORDINATE TACKE[уреди]

Autorcad  1. Релативне координате (@ X, Y)
  2. Апсолутне координате (X,Y)
Релативне координате[уреди]

Релативне правоугаоне координате[уреди]

Релативне правоугаоне координате олакшавају цртање и уносе се као x и y, удаљености од задње нацртане или одабране тачке. Упис релативниx правоугаониx координата : @x,y.

Релативне поларне координате[уреди]

Релативне поларне координате се уносе као дужина и угао који затвара дужина са позитивним делом осе: Xи упис релативниx поларниx координата@дужина<угао.

Код релативних координата координате сваке тачке се задају у односу на положај последње у цртане тачке и за уношење координата користи се симбол @. Самим тим кад желимо да унесемо координате наредне тачке на цртежу ми прво куцамо @ и тиме смо саопштили АутоЦад-у да нам је координатни почетак (нула координатног почетка) последња унета тачка.

Прву тачку (тачкаА) можемо да задамо преко апсолутних координата или једноставнo одакле кнемо мишем у радни простор (простор за цратање) AutoCAD-a. Да би на ставили цртање коришћењем релативних координата потребно је да прво укуцамо знак @. Кад смо укуцали @ми задајемо координате наредне тачке у односу на претходну тачку а то је тачка А. Ми смо у ствари укуцавањем знака @ условно померили координатни систем у тачку А.

Aпсолутне координате[уреди]

Aпсолутне координате дефинишу тачку у односу на координатни почетак радног простора, за који се у AutoCAD-у узима доњи леви угао радног простора (папира). Координате морају бити раздвојене зарезом. Aпсолутне координате су све тачке одређене положајем у односу на исходиште 0,0. И користе се када знамо тачне вредности координата тачке : x,y.

Видео[уреди]

Референце[уреди]

  1. Милутин Л. Општи појмови Ауто-кеда.
  2. Практикум за вежбе: Ауто-кед 2 час - Информатика 2, РГФ