Pređi na sadržaj

Autoked/Nizovne komande ("Patx appay")

Izvor: Викикњиге

PATH ARRAY pretstavlja opciju komande ARRAY , koja nam omogućava umnožavanje željenih objekata po određenoj putanji.

Opis opcije[uredi]

PATH nizovi u Auto kedu zahtevaju dodatani deo crtanja geometrije (put). Putanja može biti jednostavna kao linija ili krug, a može biti i Spline ili Poliline. Između ostalog, PATH nizovi se ponašaju vrlo slično pravougaonim i polarnim nizovima. Sledeći koraci pokazuju kako se može koristiti PATH niz.[1]


Nacrtali smo Poliline sa kružnim lukom. Na početku polilinije napravili smo krug proizvoljnog prečnika.

Pokretanje i korišćenje komande PATH ARRAY[uredi]

Pokretanje komande[uredi]

Komandu možemo pokrenuti na više načina:

  • Na HOME panelu, grupe Modify pronađemo komandu Array, otvorimo padajući meni i pokrenemo PATH ARRAY opciju,
  • Unošenjem na komandnu liniju ARRAYPATH,
  • Unošenjem AR (skraćeno od ARRAY) ili ARRAY u komandnu liniju, zatim se traži da izaberemo objekat, potom unosimo PA (skraćeno od PATH) i potvrdimo sa enter.

Korišćenje komande[uredi]

Na MODIFY panelu kartice HOME izaberemo PATH ARRAY. Zatim AutoCad traži da selektujemo objekat koji želimo da umnožimo niz duž putanje, označimo krug i potvrdimo sa enter. Takođe nam se traži i linija u odnosu na koju će se pomerati naš objekat, označimo liniju ali ne moramo pritisnuti enter nakon što smo izabrali putanju, jer AutoCad automatski izbacuje proizvoljan broj objekata na liniji proizvoljnog međusobnog rastojanja. Držanjem levog tastera kursora na strelicu možemo proizvoljno praviti razmak između objekata[2]. U koliko želimo tačnu vrednost rastojanja između objekata možemo je uneti na panelu BETWEEAN. Kao i kod pravougaonih i polarnih nizova, možemo odrediti broj objekata. Izlaskom i ponovnim ulaskom na opciju otvara nam se nova opcija za korišćenje komande. Na kartici PROPRETIS možemo zadati da li želimo da nam objekti budu srazmerno od početka do kraja postavljeni ili da postavka bude po našem izboru. U slučaju da želimo srazmernu raspodelu, aktiviramo opciju DIVIDE. Ona automatski raspoređuje objekte od početka do kraja linije ne uzimajući u obzir rastojanje vec samo broj objekata ( rastojanje će biti srazmerno određeno između objekata ). Dok nam MEASURE opcija omogućuje proizvoljan broj objekata i rastojanja između njih. EDIT SOURCE opcija nam omogućuje da docrtamo neki novi objekat na već postojani, završetkom ove opcije kliknemo na EDIT ARRAY- SAVE CHANGES. Takođe je važno znati da uvek možemo vršiti izmene u PATH ARRAY-u. Završetkom izrade našeg niza isključujemo opciju jednostavnim pritiskom na ESC ili pritiskom kursora na CLOSE ARRAY.


Spoljašnje veze[uredi]

Reference[uredi]