Pređi na sadržaj

Autoked/Komanda "Hatchedit" (šrafiranje)

Izvor: Викикњиге

Komanda Hatchedit služi da uređujemo već napravljene šrafure i gradijente. Komanda otvara meni koji nam nudi palete sa različitim šrafurama i bojama.

Na komandoj liniji kucamo Hatchedit. Program od nas traži da kliknemo na objekat koji je već obojen ili šrafiran. Klikom na objekat se pojavljuje meni sa dve kartice, Hatch i Gradient.

Kartica Hatch :[uredi]

Kartica Hatch sadrži sva podešavanja za šrafuru.

Type and pattern[uredi]

U delu Type and pattern se nalazi padajući meniji koji omogućavaju izmenu šrafure Pattern, promenu boje šrafure Color i padajući meni Type gde pored šrafura koje nam nudi program (Predefined) možemo izabrati šrafure koje je su naknadno napravljene, to jest Custom.

Angle and Scale[uredi]

U polje Angle može da uneti ugao pod kojim će šrafura biti rotirana u odnosu na X-osu. Standardno podešavanje je 0 stepeni. Polje Scale omogućava da promenimo razmeru šrafure, jer šrafura često može biti previše krupna ili sitna u odnosu na veličinu objekta.[1]

Hatch origin[uredi]

Hatch origin služi da se pomeri šrafura. Na primer ako se koristi šrafura cigla (Brick), potrebno je podesiti šrafuru tako da nema prekida u ciglama, kao što bi bilo u stvarnosti.[2]

Pre Hatch origin
Posle Hatch origin

Boundaries[uredi]

Komanda Add:pick points služi da se označi zatvoreni objekat u koji ćemo ubaciti šrafuru. Ostale komande u ovom delu služe za obeležavanje granica šrafure.

Options[uredi]

U opcijama se nalaze komande za promenu Layer-a, transparentnosti šrafure i da li će se šrafura nalaziti ispred ili iza drugih nacrtanih objekata.

Kartica Gradient[uredi]

Gradijent je opcija koja služi da se oboji neki objekat na različite načine. Može se koristiti jedna ili dve.

Color i Orientation[uredi]

U opciji za boje se nalaze dva polja za Color 1 i Color 2. Tu se mogu izabrati sve boje koje postoje. Ispod polja za boju se nalazi devet kartica za način bojenja. Ispod se nalazi polje za ugao Angle, i kvadratić Centered koji može da se čekira. Kada je polje Centered čekirano onda je gradijent simetričan.

Gradient Color

Boundaries i Options[uredi]

Ove dve opcije su potpuno iste kao one prethodno opisane u kartici Hatch.


Reference[uredi]