Pređi na sadržaj

Autoked/Komanda "Dtext"

Izvor: Викикњиге

Dtext, skraćeno od Dynamic Text, je komanda AutoCad-a koja se koristi za unos teksta na crtež u jednoj liniji (Single Line Text).

Pokretanje[uredi]

Ova komanda se može pokrenuti na dva različita načina:

 1. Kucanjem komande DTEXT, DT ili samo TEXT u komandnoj liniji
 2. Klikom na ikonicu iz zone padajućeg menija (Home > Annotation > Single Line)


Unos[uredi]

Nakon odabira ove komande, u komandnoj liniji pojavljuje se Justify/Style/<Start Point>. Ukoliko želimo da izvršimo dodatna podešavanja teksta pre njegovog lociranja na crtežu, možemo izabrati poravnanje i stil teksta koji ćemo uneti.

Justify[uredi]

Odabirom podkomande Justify (J), podešava se jedan od sledećih načina poravnanja:

 • Align (A) – gde se pri pozicioniranju teksta zahteva početna i krajnja tačka prostora za tekst, pri čemu se povećanje ili smanjenje širine ispisanog teksta prati povećanjem ili smanjenjem visine slova;
 • Fit (F) - određuje tačan položaj početne i krajnje tačke unetog teksta, pri čemu se može korigovati faktor širine (slova se razvlače ili sabijaju) i tekst se smešta u predviđeni prostor;
 • Center (C) - omogućava poravnanje teksta po sredini donje ivice i određuje se tačka koja treba da bude u sredini teksta;
 • Middle (M) - poravnanje teksta po sredini donje ivice i određuje se tačka koja će predstavljati sredinu budućeg teksta po širini i visini;
 • Right (R) - vrši poravnanje sa desnom stranom, odnosno uneta tačka će predstavljati krajnju desnu stranu teksta;
 • TL - vrši poravnanje sa gornjim levim uglom (Top Left);
 • TC - vrši poravnanje centralnom gornjom ivicom (Top Center);
 • TR - vrši poravnanje sa gornjim levim uglom (Top Right);
 • ML - vrši poravnanje sa središnjom levom stranom (Middle Left);
 • MC - vrši poravnanje sa (Middle Center)
 • MR - vrši poravnanje sa središnjom desnom stranom (Middle Right);
 • BL - vrši poravnanje sa donjim levim uglom (Bottom Left);
 • BC - vrši poravnanje sa centralnom donjom ivicom (Bottom Center);
 • BR - vrši poravnanje sa desno donjom stranicom (Bottom Right).

Ukoliko podrazumevani stil nije podesan za pisanje, možemo ga menjati odabirom podkomande Style (S) i unosom željenog stila.

Style[uredi]

Kad su poravnanje i stil definisani, pozicionira se početna tačka (ili krajnja, u zavisnosti od poravnjanja) koja poštuje zadato poravnanje teksta. Zatim određujemo željenu visinu teksta (Specify Height) i orijentaciju, odnosno nagib teksta u odnosu na horizontalu (Specify Rotation Angle of Text). [1] Dalje sledi faza kucanja željenog teksta na tastaturi i njegovo pojavljivanje na crtežu.

Završavanje komande[uredi]

Unos teksta se završava sa <Enter>. Ovom komandom se prvo prelazi u novi red, a ako se <Enter> pritisne i drugi put (što znači u praznom redu) komanda će biti završena. Ukoliko se nastavi sa kucanjem teksta i u sledećem redu, on će biti tretiran kao novi objekat, jer je u pitanju komanda Single Line Text. [2]

Sledeći video prikazuje kako se koristi ova komanda.


Reference[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]