Autoked/Komanda "DIM Angular" (kotiranje)

Izvor: Викикњиге

Komanda “DIM angular” služi za kotiranje uglova u programu "AutoCAD".

AutoCad logo

Opis[uredi]

Kako bi osobi koja posmatra dali bolji uvid u objekat koji se nalazi na crtežu, nije dovoljno samo verno predstaviti njegov izgled, već je potrebno i prikazati njegove dimenzije. Dimenzije će se pojaviti na crtežu izražene u “AutoCAD ”jedinicama, kojima se u daljem toku rada dodeljuju stvarne dimenzije (mm,cm…).

Komanda “DIM angular”, odnosno "Dimension/Angular” je jedna od opcija za kotiranje koje se nalaze pod “Dimension ” grupom komandi (pored nje tu su još i "DIMLINEAR"[1], "DIMALIGNED"[2], "DIMARC", "DIMRADIUS", "DIMDIAMETER" i druge u zavisnosti koju verziju programa koristite), i ona kreira dimenziju koja predstavlja veličinu ugla između dva elementa crteža (ugao koji dva elementa međusobno zaklapaju). Može se meriti ugao luka, ugao između dve linije, itd.

Izgled iskotiranog elementa

Pristup komandi[uredi]

Postoji više načina da pristupite ovoj komandi:

  • Izaberete „Angular“ pod grupom „Dimension“, koji se nalazi u kartici „Annotate“.
  • Ukucate „Dimang“ ili „Dan“ u komandnoj liniji.
  • Pristup iz „Home“ kartice, padajući meni u „Annotation“ grupi.

Poželjno je pre korišćenja same komande podesiti stil dimenzioniranja prema sopstvenim potrebama. To se čini pozivanjem komande "DDIM" nakon čega će vam se otvoriti prozor sa podešavanjima. Parametri koje možete promeniti su:

  • Jedinice:Stepeni; Stepeni,minuti,sekunde; Radijani; Gradijani;
  • Font
  • Preciznost merenja (od 0 do 0.00000000)
  • Prefiks, sufiks
  • Zaokruživanje vrednosti i mnoge druge.

Korišćenje[uredi]

Nakon što pokrenete komandu, program će vam ponuditi sledeće opcije: “Select arc, circle, line, or< specify vertex>:”(Izaberi luk, krug, liniju ili odredi teme ugla).Izborom predmeta, kotiranje će biti izvršeno automatski.

Vidi još:[uredi]

Reference[uredi]