Аутокед/Команда за унос котних линија (Dimension Style)

Извор: Викикњиге

АutoCad као програм за пројектовање намењен је корисницима свих профила без обзира на њихово уже стручно подручје рада. За многе кориснике највећа специфичност у раду је начин на који се у цртеж уносе котне линије, што обухвата и разлике у њиховом иѕгледу.

AutoCad

Komanda DDIM (Dimension Style)[уреди]

Одређивање параметара за котирање спада у припрене радње које је потребно извршити пре него што приступимо самом уносу котних линија. Конкретно, стил линија можемо одредити избором опције Dimension Style из Format менија.


Прављењем новог стила за котирање који је тренутно исти као и Standard, од кога је настао, даје нам на располагање остале опције чијом применом можемо даље обликовати неке од основних елемената котних линија, као што су на пример:

  • главна котна линија (Dimesion Line)
  • помоћне котне линије (Extension Line)
  • симболи (Arrowheads)
  • Котни текст (Text)

Котни текст (Text)[уреди]

Text група обухвата два параметра који служе за контролу положаја котног текста у односу на главну котну линију. Ако желимо да текст увек заузима хоризонталан положај можемо маркирати оба поља и на тај начин обезбедити да се то поштује у случајевима када је текст унутар или изван помоћних котних линија.

Horizontal Justification[уреди]

Параметар Horizontal Justification омогућава иѕбор положаја који ће котни текст заузети у односу на главну котну линију. Из понуђене листе можемо изабрати и следеће положаје: на средини (Centered), затим уз прву (1 st Extension Line) и другу (2nd Extension Line) помоћну кону линију или чак усправно преко њих(Over 1st Extension i Over 2nd Extension).

Vertical Justification[уреди]

Уз помоћ Vertical Justification параметара можемо одредити положај текста у вертикалном смислу. AutoCAD нуди могућност да се котни текст постави у средини (Centered), изнад (Above) и изван (Outside) котних линија или захтевати да се при томе примењује јапански индустијски стандард (JIS).

Овим параметром завршавамо сва потребна подешавања везана за положај текста у односу на остатак котне линије.

Annotation[уреди]

Група параметара под заједничким називом Annotation служи за избор мерног система и одређивање самог изгледа котног текста. Активирањем ове опције отвара се нови окивир, који садржи следеће обласи:

Primary Units[уреди]

Под појмом основних јединица (Primary Units) подразумевамо избор главног мерног система и коме ће се вршити котирање. Ова група параметара омогућава детаљна подешавања везана за све његове карактерисике.

  • Поље префикс (Prefix) - испред измерене вредности појављује се одређени појам (нпр. мера, растојање итд.)
  • Поље суфикс (Sufix) - иза котног броја појављује се одређени појам, најчешће мерна јединица (нпр. m, cm, итд.)

Ако желимо да се котни број исписује без додатних напомена, ова поља треба да остану празна.

Alternate Units[уреди]

Избором дугмета Alternate Units отварамо нови диалог који нам пружа могућност да извршимо подешавања додатних параметара везаних за приказивање котног текста. Први у низу је избор мерног система који можемо изабрати из понуђене листе.


Најчешћа опција јесте останак на метричком систему, односно изабраћемо опцију Decimal.

Precision[уреди]

Параметар Precision служи за одређивање броја децималних места при исписивању котног броја.

Пример котирања цртежа у AutoCad[уреди]

AutoCad kotiranje
Референце[уреди]

[1] [2]

  1. Митрић Д. (2012), ‘’AutoCad udzbenik za fakultete’’, Београд; стр. 28
  2. https://moodle.rgf.bg.ac.rs/pluginfile.php/14535/mod_resource/content/5/Inf1_ACad4.pdf Praktikum za vežbe: AutoCAD Četvrti čas