Autoked/Rukovanje slojevima

Izvor: Викикњиге

Osnovno[uredi]

AutoCAD je program koji se koristi za 2D, kao i 3D izradu crteža u oblastima različitih vrsta inženjerstva, građevinarstvu, mašinstvu, geodeziji, topografiji, geografiji itd. Auto CAD je program koji može da sadrži ogroman broj crteža, tekstova kao i drugih oblika. Zbog boljeg pregleda dokumenata određene elemente možemo da svrstavamo u različite nezavisne nivoe tj. Slojeve (Layer-e). Slojeve možemo da posmatramo na više načina. Možemo da ih posmatramo kao providne folije, da sakrijemo deo koji nam nije trenutno potreban u crtežu, da zaključamo deo koji ne želimo da menjamo. Elementima na posebnim slojevima možemo da odredimo posebne boje,šrafure,debljine linija i dr. Od svih slojeva samo jedan može biti aktivan, tj. onaj na kome se aktivno radi i uređuje (Current).


Komanda Layer[uredi]

Komanda Layer predstavlja komandu koja omogućava rad sa slojevima. Ova komanda se pokreće iz menija Format, a zatim kliknemo na stavku Layer. Klikom na stavku Layer otvara se Dialog Box sa više funkcija, među kojima je i funkcija Current .


Komanda Current[uredi]

U Auto CAD radu sa slojevima veoma je bitno napomenuti da samo jedan Layer može biti aktivan, iako može postojati više Layer-a. U aktivnom Layer-u moguće je vršiti izmene, dok su svi ostali Layer-i u to vreme „van funkcije“, tj. Nemoguće je vršiti izmene na njima.

Aktiviranje Layer -a[uredi]

Kako bismo aktivirali određeni Layer potrebno je dovsti kursor na određeni Layer, a zatim levim klikom miša kliknuti na isti. Iz padajućeg menija odaberemo opciju Current. Klikom na opciju Current uspešno ste aktivirali željeni Layer. Kao potvrda da ste uspešno aktivirali Layer desno od Current će se pojaviti ime aktiviranog Layer –a.

Upravljanje Layer-ima[uredi]

Kada su slojevi napravljeni, oni mogu biti prikazani ili ne. Vidljivost slojeva se kontroliše u Layer Properties Manager-u pomoću 3 ikonice koje se nalaze desno od imena sloja.[1]

  1. Off/On - Koristi se za uključivanje odnosno isključivanje pojedinih slojeva, odnosno sloja ispred koga ste kliknuli.
  1. Freeze/Thaw - Ikonica je u obliku sunca, i koristi se kako bi se prikazao, odnosno sakrio određeni sloj.
  1. Lock/Unlock - Ikonica koja se kristi da bi zaključali, odnosno otključali sloj. U slučaju da je sloj zaključan možemo videti, ali ne i menjati objekte na njemu.
  1. Colour - Ikonica definiše boju linije Layer-a, i pokreće se levim klikom na boju.
  2. Linetype - Koristi se za odbir tipa linije (isprekidana, puna, crta-tačka-crta...)
  3. Lineweight - Prikazuje debljinu linije Layer-a.
  4. Plot Stile - Način na koji će Layer biti štampan.
  5. Plot - Ikonica u vidu štampača, koja omogućava štampanje, odnosno ne štampanje određenog Layer-a.

[2]Vidljivost Layer-a se može menjati i pomoću ikonica na padajućem meniju Layer trake sa alatima.

Video klip rukovanja slojevima:

Spoljašnje veze[uredi]

  1. AutoCAD tutorijal
  2. AutoCAD pomoć

Reference[uredi]